گلوکانتیم
گلوکانتیم

نام ژنریک

Meglumine Antimonate

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 300 mg/ml, 5ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


ليشمانيوز احشايي (كالاآزار) و ليشمانيوز جلدي (سالك)


بزرگسالان و كودكان: مقدار mg/kg/day 60 تزريق عميق عضلاني مي‌شود. مقدار مصرف بايد به طور تدريجي افزايش يابد، به اين ترتيب كه در روز اول يك چهارم مقدار كل مصرف، روز دوم يك دوم مقدار كل مصرف، روز سوم سه چهارم مقدار كل مصرف و از روز چهارم 100 درصد مقدار مصرف، تجويز مي‌شود.

موارد منع مصرف

عوارض جانبي


عوارض ناشي از عدم تحمل دارو: درد عضلاني، تب، سرفه‌هاي شديد، استفراغ.


سايرعوارض: آسيب كبدي و كليوي، ميوكارديت و پلي‌نوريت (كه در خاتمه درمان ممكن است بروز كنند).

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

ملاحظات اختصاصي


1- دوره درمان 15-10 روز است. بعداز آن، درمان به مدت 6-4 هفته قطع مي‌شود و سپس، در صورت لزوم، اين دوره درماني تكرار مي‌شود.


2- به علت خطر عدم تحمل دارو، مقدار مصرف دارو بايد به طور تدريجي افزايش يابد.

مکانیزم اثر

ملاحظات اختصاصي


1- دوره درمان 15-10 روز است. بعداز آن، درمان به مدت 6-4 هفته قطع مي‌شود و سپس، در صورت لزوم، اين دوره درماني تكرار مي‌شود.


2- به علت خطر عدم تحمل دارو، مقدار مصرف دارو بايد به طور تدريجي افزايش يابد.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: نارسايي شديد كبدي يا كليوي، بيماريهاي شديد قلبي، سل ريوي.


موارد احتياط: در صورت بروز مسموميت يا عدم تحمل دارو، مقدار مصرف دارو بايد كاهش يافته و يا درمان متوقف شود.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد پروتوزوآ.


طبقه‌بندي درماني: ضد ليشمانيوز.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: Glucantime

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com