انسولین آسپارت
انسولین آسپارت

نام ژنریک

Insulin Aspart, Insulin A

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection, Suspension: 100 U/ml


Injection, Solution: 100 U/ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) كنترل افزايش قند خون در بيمارن مبتلا به ديابت مليتوس (فقط انسولين آسپارت).


بزرگسالان و كودكان بالاي 6 سال: دوز دارو به طور فردي تنظيم مي‌گردد. نياز معمول روزانه به انسولين unit/kg/day 1-5/0 به طور منقسم و مرتبط با غذا مي‌باشد.


70-50% دوز دارو مي‌تواند توسط اين انسولين تأمين شود و مابقي آن توسط انسولين‌هاي متوسط اثر يا طولاني اثر به بيمار برسد.


اين انسولين بايد 10-5 دقيقه قبل از غذا از طريق زيرجلدي در نواحي شكم، ران و يا بازو تزريق شود.


ب) كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس (فقط انسولين آسپارت 30/70).


بزرگسالان: تنظيم دوز به صورت فردي مي‌باشد و دارو عموماً به طور دو بار در روز و ظرف 15 دقيقه از وعده غذايي مصرف مي‌گردد.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: افت قند خون و حساسيت مفرط به دارو و يا هر يك از تركيبات آن.


موارد احتياط: بيماران مستعد افت قند خون و كاهش پتاسيم (مانند شرايط روزه‌داري، نوروپاتي اتونوميك، مصرف داروهاي كاهنده پتاسيم و يا مصرف داروهايي كه به سطح پايين پتاسيم خون حساس هستند)؛ بارداري؛ نارسايي كليه و كبد.

عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي


متابوليك: كاهش قند خون، كاهش پتاسيم.


پوست: درد در محل تزريق، ليپوديستروفي، خارش، راش.


ساير عوارض: واكنشهاي آلرژيك.


مسموميت و درمان


مانند انسولين رگولار

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تداخل دارويي


مشابه انسولين رگولار

مکانیزم اثر

تداخل دارويي


مشابه انسولين رگولار

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: فراهمي زيستي اين دارو مانند انسولين رگولار مي‌باشد. جذب و شروع اثر سريع‌تر از انسولين رگولار و طول اثر آن كوتاه تر است.


پخش: اتصال به پروتئين اين دارو پايين (%9-0) مي‌باشد (مشابه انسولين رگولار).


متابوليسم: اطلاعي در دست نيست.


دفع: نيمه‌ عمر اين دارو و كوتاه تر از انسولين رگولار مي‌باشد (81 دقيقه در برابر 141 دقيقه).

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنالوگ انسولين انساني.


طبقه‌بندي درماني: ضد ديابت.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: NovoMIX FlexPen ، NovoRapidFlexPen


ملاحظات اختصاصي


1- رعايت ملاحظات مربوط به انسولين رگولار.


2- انسولين آسپارت بايد 10-5 دقيقه قبل از غذا مصرف شود و انسولين آسپارت 30/70 مي‌بايد حداقل 15 دقيقه قبل از شروع غذا مصرف شود.


3- به دليل شروع اثر سريع و طول اثر كوتاه اين دارو بيماران عموماً به انسولين‌هاي طولاني اثر نيز نياز دارند.


4- دارو به صورت زيرجلدي در شكم، ران و بازو تزريق مي‌شود.


5- انسولين آسپارت شفاف و انسولين آسپارت 30/70 بايد به‌طور
يكنواخت سفيد و كدر باشد و هرگز حاوي ذرات نباشد و نيز تغيير رنگ نداده باشد.


6- ويالهاي انسولين آسپارت 30/70 تا 14 روز قابليت نگهداري در دماي اتاق را دارند.


نكات قابل توصيه به بيمار


مانند انسولين رگولار


مصرف در سالمندان: اثر سن بر مكانيسم اثر و فارماكوكينتيك دارو مطالعه نشده است.


مصرف در كودكان: ايمني و كارايي انسولين آسپارت 30/70 در كودكان اثبات نشده است.


مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. با احتياط مصرف شود.


اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


ممكن است باعث كاهش قند و پتاسيم خون شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com