تستسترون آندکانوئیت
تستسترون آندکانوئیت

نام ژنریک

Testosterone Undecanoate

شکل دارویی

موارد و مقدار مصرف


الف) هيپوگناديسم در مردان يا هيپوگناديسم هيپوگنادوتروپيك و تأخير در بلوغ (مردان).


بزرگسالان: ابتدا با mg/d 160-120 در دو روز منقسم به مدت 3-2 هفته درمان دوز آن تنظيم مي‌گردد. دوز نگهدارنده معمول mg/d 120-40 در دوزهاي منقسم مي‌باشد.

موارد مصرف

مکانيسم اثر


به داروي تستوسترون مراجعه شود.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


به داروي تستوسترون مراجعه شود.

عوارض جانبی دارو

ملاحظات اختصاصي


1- دارو در درمان جايگزين كردن آندروژن‌ها در ناتواني جنسي ناشي كمبود آندروژني نيز استفاده مي‌گردد.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- دارو با غذا مصرف شود و كپسول باز نشود.
مصرف در سالمندان: ميزان مصرف مشابه بزرگسالان مي‌باشد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


به داروي تستوسترون مراجعه شود.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


به داروي تستوسترون مراجعه شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: بيماري كبدي، كليوي و قلبي؛ هيپركلسمي، نفروز و يا فاز نفريتيك نفريت؛ در افراد مذكر قبل از بلوغ؛ بيماراني كه به راحتي از نظر جنسي تحريك مي‌شوند.


موارد احتياط: مشابه داروي تستوسترون.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آندروژن.


طبقه‌بندي درماني: آندروژن، ضد نئوپلاسم.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: ردة X


اشکال دارويي:


Capsule: 40 mg


نام‌هاي تجاري: Andriol Testocaps


عوارض جانبي


به داروي تستوسترون مراجعه شود.


مسموميت و درمان


به داروي تستوسترون مراجعه شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com