سولامر
سولامر

نام ژنریک

Sevelamer

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 800mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


كنترل سطح فسفر در بيماران دياليزي مبتلا به نارسائي مزمن كليه.


بزرگسالان بدون دريافت فسفات بايندر: شروع با دوز 1600-800 ميلي‌گرم (يك تا دو قرص 800 ميلي‌گرم يا دو تا چهار قرص 400 ميلي‌گرم) همراه غذا براساس سطح فسفر. اگر سطح فسفر بيشتر از 5/5 و كمتر از mg/dl 5/7 باشد شروع با دوز 800 ميلي‌گرم 3 بار در روز همراه غذا. اگر سطح فسفر بيشتر يا مساوي 5/7 و كمتر از mg/dl 9 باشد شروع با دو قرص 800 ميلي‌گرم 2 بار در روز يا سه قرص 400 ميلي‌گرم 3 بار در روز همراه غذا. اگر سطح فسفر بيشتر از mg/dl 9 باشد شروع با دوز 1600 ميلي‌گرم 3 بار در روز همراه غذا.


بزرگسالان در صورت جايگزيني از كلسيم استات: در صورت استفاده از يك قرص 667 ميلي‌گرم كلسيم استات به ازاء هر وعده غذا شروع با دوز 800 ميلي‌گرم همراه غذا. در صورت استفاده از دو قرص 667 ميلي‌گرم كلسيم استات به ازاء هر وعده غذا شروع با دوز 2 قرص 800 ميلي‌گرم يا 3 قرص 400 ميلي‌گرم همراه غذا. در صورت استفاده از 3 قرص 667 ميلي‌گرم كلسيم استات به ازاء هر وعده غذا شروع با دوز 3 قرص 800 ميلي‌گرم يا 5 قرص 400 ميلي‌گرم همراه غذا.


تنظيم دوز: در صورت افزايش فسفر بيش از mg/dl 5/5 دوز دارو به ازاء هر وعده غذا يك قرص افزايش يابد. در سطوح فسفر mg/dl 5-5/3 دوز فعلي ادامه داده شده. در صورت فسفر كمتر از mg/dl 5/3 دوز دارو به ازاء هر وعده غذا يك قرص كاهش يابد.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به دارو، هايپوفسفاتمي و انسداد روده.


موارد احتياط: اختلال بلع، اختلال تحرك دستگاه گوارش، جراحيهاي بزرگ دستگاه گوارش.

عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: سردرد،‌ درد.


قلبي ـ عروقي: افزايش فشارخون،‌ افت فشارخون، ترومبوز.


دستگاه گوارش: يبوست، اسهال، سوءهاضمه، نفخ، تهوع، استفراغ.


تنفسي: افزايش سرفه.


ساير عوارض: عفونت.


مسموميت و درمان


اطلاعاتي وجود ندارد. احتمال بروز مسموميت سيستميك كم است.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تداخل دارويي


دارو باعث كاهش جذب داروهاي ضد آريتمي و ضد صرع مي‌شود. در صورت مصرف همزمان اين داروها پايش غلظت خوني اين داروها توصيه مي‌شود.


دارو فراهمي زيستي سيپروفلوكساسين را 50 درصد كاهش مي‌دهد. مصرف سيپروفلوكساسين يك ساعت قبل يا 3 ساعت بعد از سولامر انجام شود.

مکانیزم اثر

تداخل دارويي


دارو باعث كاهش جذب داروهاي ضد آريتمي و ضد صرع مي‌شود. در صورت مصرف همزمان اين داروها پايش غلظت خوني اين داروها توصيه مي‌شود.


دارو فراهمي زيستي سيپروفلوكساسين را 50 درصد كاهش مي‌دهد. مصرف سيپروفلوكساسين يك ساعت قبل يا 3 ساعت بعد از سولامر انجام شود.

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: در بيماران سالم دارو به صورت سيستماتيك جذب نمي‌شود. در بيماران با بيماري كليوي مطالعه‌اي انجام نشده است.


پخش: گزارشي وجود ندارد.


متابوليسم: گزارشي وجود ندارد.


دفع: گزارشي وجود ندارد.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پليمر اتصال يابنده به فسفات.


طبقه‌بندي درماني: كاهنده فسفات.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: Renagel


ملاحظات اختصاصي


توجه: به دليل احتمال اتصال دارو به ساير داروها، مصرف ساير داروها با فاصله يك ساعت قبل يا 3 ساعت بعد از سولامر انجام شود. در اين موارد احتياط اختصاصي در صورت مصرف داروهاي ضد آريتمي و ضد صرع توصيه مي‌شود.


1- دارو بدون شكستگي و خرد شدگي همراه غذا ميل شود.


2- سطوح سرمي كلسيم،‌ بي‌كربنات و كلرايد پايش شود.


3- بيمار از نظر بروز ترومبوز (بي‌حسي، گزگز اندام‌ها، درد قفسه سينه، تنگي نفس) بايد تحت نظر باشد.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- دارو بايد همراه غذا ميل شود.


2- ساير داروها بايد با فاصله يك ساعت قبل يا 3 ساعت بعد از سولامر استفاده شود.


3- ضمن بازگو نمودن واكنش‌هاي ناخواسته دارو، به بيمار توصيه نمائيد هرگونه بروز عوارض احتمالي را فوراً گزارش نمايد. علائم و نشانه‌هاي ناشي از ترومبوز را براي بيمار بيان نمايند (بي‌حسي، گزگز اندام‌ها، درد قفسه سينه و تغيير وضعيت هوشياري).


اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


گزارشي وجود ندارد.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com