ب کمپلکس ویتامین
ب کمپلکس ویتامین

نام ژنریک

B-COMPLEX

شکل دارویی

قرص, شربت ,آمپول.

موارد مصرف

درمان يا پيشگيري از کمبود ويتامين هاي گروه B.

موارد منع مصرف

حساسيت شديد به دارو.

عوارض جانبی دارو

ضايعات جلدي يا خارش.

موارد قابل توجه

حساسيت شديد به دارو.

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

-

نکات

-

سایر اطلاعات

به همراه دارو, مواد غذايي حاوي ويتامين هاي گروه B را مصرف کنيد.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com