واکسن تب زرد
واکسن تب زرد

نام ژنریک

Yellow Fever Vaccine

شکل دارویی

Powder for Injection in single dose vials

موارد مصرف

اين فرآورده به منظور ايجاد ايمني فعال بر عليه ويروس تب زرد براي مسافراني كه قصد عزيمت به مناطق آندميك را دارند مصرف مي شود. تكرار واكسيناسيون هر 10 سال يك بار براي مسافرين دايمي ضروري است.

موارد منع مصرف

بارداري ،حساسيت نسبت به واكسن يا تخم مرغ يا پروتيين هاي جنين جوجه و هر نوع نقص سيستم ايمني (مادرزادي يا اكتسابي) از موارد منع مصرف اين واكسن مي باشند.

عوارض جانبی دارو

تب و ناخوشي (7-14 روز بعد از واكسيناسيون)،سردرد و درد عضلاني جزء عوارض شايع مي باشد.

موارد قابل توجه

بارداري ،حساسيت نسبت به واكسن يا تخم مرغ يا پروتيين هاي جنين جوجه و هر نوع نقص سيستم ايمني (مادرزادي يا اكتسابي) از موارد منع مصرف اين واكسن مي باشند.

تداخل دارویی

در صورت مصرف همزمان واكسن هاي وبا و تب زرد،پاسخ ايمني به هر كدام از واكسنها كاهش مي يابد. بنابراين بين تزريق اين دو واكسن بايد حداقل 3 هفته يا بيشتر فاصله انداخت. واكسيناسيون همزمان با واكسن هاي تب زرد و هپاتيت ممكن است ميزان پادتن مورد انتظار از واكسن تب زرد كاهش يابد.بنابراين بين تزريق اين دو واكسن بايدحداقل 1 هفته فاصله انداخت.


بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني ،گلوكوكورتيكوييدها يا پرتودرماني ممكن است بيمار را به عفونت منتشر مستعد سازد يا موجب بروز يك پاسخ ناكافي گردد،بطوري كه اين افراد عليرغم واكسيناسيون ،مصون نخواهند شد.

مکانیزم اثر

در صورت مصرف همزمان واكسن هاي وبا و تب زرد،پاسخ ايمني به هر كدام از واكسنها كاهش مي يابد. بنابراين بين تزريق اين دو واكسن بايد حداقل 3 هفته يا بيشتر فاصله انداخت. واكسيناسيون همزمان با واكسن هاي تب زرد و هپاتيت ممكن است ميزان پادتن مورد انتظار از واكسن تب زرد كاهش يابد.بنابراين بين تزريق اين دو واكسن بايدحداقل 1 هفته فاصله انداخت.


بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني ،گلوكوكورتيكوييدها يا پرتودرماني ممكن است بيمار را به عفونت منتشر مستعد سازد يا موجب بروز يك پاسخ ناكافي گردد،بطوري كه اين افراد عليرغم واكسيناسيون ،مصون نخواهند شد.

فارماكوكینتیك

شروع مصونيت از 7-10 روز بعد از واكسيناسيون و مدت ابقاي آن بيش از 10 سال مي باشد.

نکات

1. تا 8 هفته بعد از تزريق واكسن تب زرد از انتقال خون يا پلاسما خودداري شود.


2. به افراد واكسينه شده توصيه شود تا خود را از نيش پشه ها حفظ كنند.


3. واكسن را در هنگام حمل و نقل بايد در ظروف حاوي يخ خشك نگهداري نمود. واكسن را نبايد مصرف كرد مگر اينكه ظرف حمل آن در هنگام تحويل حاوي يخ خشك باشد. واكسن را بايد در 30- تا 5 درجه سانتيگراد نگهداري كرد. واكسن هاي استفاده نشده و ظروف مربوطه را بايد به مدت يك ساعت استريل كرده و سپس دور ريخت. زمان نگهداري اين واكسن 12 ماه است.


4. براي رقيق كردن واكسن فقط بايد از محلول همراه واكسن استفاده كرد. محلول رقيق كننده را بايد به كمك يك سرنگ به آهستگي داخل ويال واكسن وارد كرد. 1-2 دقيقه آن را بايد به همان حالت رها و بعد با دقت بصورت چرخشي مخلوط كرد تا سوسپانسيون به شكل يكسان درآيد. بدليل ايجاد كف ،بايد از هم زدن شديد واكسن اجتناب كرد. بعد از آماده سازي واكسن تب زرد كمرنگ مي شود. واكسن آماده شده را بلافاصله بايد تزريق كرد و در صورت عدم مصرف بعد از 60 دقيقه بايد آن را دور ريخت.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com