سرماخوردگی بزرگسالان
سرماخوردگی بزرگسالان

نام ژنریک

Adult cold

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Capsule, Gelatin Coated: Acetaminophen (325-500) mg+ phenylephrine HCl 5mg+chlorpheniramine maleate 2mg


Tablet: Acetaminophen (325-500 ) mg + Phenylephrine HCl 5mg + Chlorpheniramine maleate 2mg


Adult Cold Preparations_1


Tablet: Acetaminophen (325-500) mg + Pseudoephedrine HCl


30 mg + Diphenhydramine HCl 25 mg


Adult Cold Preparations_1&2


Tablet: In One Package (Acetaminophen (325-500) mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg + Diphenhydramine HCl 25 mg) + (Acetaminophen (325-500) mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg)


Adult Cold Preparations_2


Capsule, Gelatin Coated: Acetaminophen (325-500) mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg


Tablet: Acetaminophen (325-500) mg+Pseudoephedrine HCl 30mg


Adult Cold Preparations_3


Tablet: Acetaminophen (325-500 ) mg + Pseudoephedrine HCl 30mg + chlorpheniramine maleate 2mg + Dextromethorphan HBr 15mg


Adult Cold Preparations_3&4


Tablet: In One Package (Acetaminophen (325-500 ) mg + Pseudoephedrine HCl 30mg + chlorpheniramine maleate 2mg + Dextromethorphan HBr 15mg) + (Acetaminophen (325-500) mg + Pseudoephedrine HCl 30mg + Dextromethorphan HBr 15mg)


Adult Cold Preparations_4


Tablet: Acetaminophen (325-500) mg + Pseudoephedrine HCl 30mg + Dextromethorphan HBr 15mg


Adult Cold Preparations_5


Tablet: Acetaminophen (325-500) mg+phenylephrine HCl 5mg+chlorpheniramine maleate 2mg + Dextromethorphan HBr 15mg


Adult Cold Preparations_5&6


Tablet: In one package (Acetaminophen (325-500) mg+ phenylephrine HCl 5mg + Dextromethorphan HBr 15mg) + (Acetaminophen (325-500) mg+phenylephrine HCl 5mg+ chlorpheniramine maleate 2mg + Dextromethorphan HBr 15mg)


Adult Cold Preparations_6


Tablet: Acetaminophen (325-500) mg+phenylephrine HCl 5mg + Dextromethorphan HBr 15mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


تسکين علائم سرماخوردگي، سينوزيت، تب يونجه، آنفلوآنزا.


بزرگسالان و کودکان بالاي 12 سال: 2 قرص هر 6-4 ساعت حداکثر 12 قرص روزانه.


کودکان 12-6 سال: 1 قرص هر 6 ساعت حداکثر 6 قرص روزانه.


بزرگسالان و کودکان بالاي 12 سال : 2-1 قرص هر 6-4 ساعت، حداکثر 8 قرص روز ( Preparations_1&2)


بزرگسالان و کودکان بالاي 12 سال : 2-1 قرص هر 6 ساعت، حداکثر
8 قرص در روز. مقادير فوق در هنگام فعاليت روزانه از قرص‌هاي روز(زرد )
و در هنگام خواب از قرص هاي شب (آبي) استفاده گردد. (Preparations_5&6)

موارد قابل توجه

-

مکانیزم اثر

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پارا آمينو فنل- آنتي ه يستامين- سمپاتوميمتيک.


طبقه‌بندي درماني: بهبود علائم سرماخوردگي.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


مصرف مقادير زياد دارو ممکن است باعث عصبانيت، سرگيجه و يا بي خوابي گردد.


نكالت قابل توصيه به بيمار


جهت جلوگيري از بي خوابي و بيقراري دارو چند ساعت قبل از خواب مصرف شود.


درصورت طولاني شدن بيماري بيش از 7 روز و يا تب شديد، به پزشک مراجعه شود.


جهت کاهش عوارض گوارشي با غذا ميل شود.


مصرف در شير دهي


در دوران شير دهي توصيه نمي‌ شود.


توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار اجزائ فرمولاسيون مراجعه شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com