سیتی کولین
سیتی کولین

نام ژنریک

Citicoline ( as Sodium)

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 125 mg/ml, 2ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) مرحله حاد و تحت حاد آسيب عروق مغزي.


بزرگسالان: در مرحله حاد آسيب عروق مغزي، مقدار mg/day750-500 در مقادير منقسم به مدت 10 روز (يا بر اساس پاسخ بيمار) تزريق وريدي مي‌شود. در مرحله تحت حاد، مقدار mg/day500-250 در مقادير منقسم به مدت 20-10 روز (يا بر اساس پاسخ بيمار) تزريق عضلاني مي‌شود.


كودكان: مقدار mg/day250، در دو مقدار منقسم مصرف مي‌شود.


ب) درمان عواقب ناشي از ضربه مغزي (سندرم پس از تصادم).


بزرگسالان: مقدار mg/day250 به مدت 15-10 روز (يا بر اساس پاسخ بيمار) مصرف مي‌شود.


مكانيسم اثر


با مصرف اين دارو، اثرات تحريك بيوسنتز فسفوليپيدها و اثر ضد تورم ناشي از تثبيت غشا و همچنين بهبود تحمل هيپوكسي و ايسكمي در حيوانات ثابت شده است. همچنين، به نظر مي‌رسد اين دارو موجب تحريك سيستم دوپامينرژيك مي‌شود.

موارد قابل توجه

-

مکانیزم اثر

فارماكوكینتیك

عوارض جانبي


سيستم اعصاب مرکزي: آشفتگي، پريشاني برگشت‌پذير (اين عوارض به ندرت اتفاق مي‌افتند).

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق كولين و سيتيدين.


طبقه‌بندي درماني: افزايش‌دهنده جريان خون مغز.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


از اين دارو نبايد در درمان افزايش فشارخون استفاده نمود ، زيرا مصرف طولاني مدت اين دارو اثر كاهنده فشارخون ندارد.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com