سیپروهپتادین
Cyproheptadine Hydrochloride (Cyproheptadine)
سیپروهپتادین

نام ژنریک

Cyproheptadine

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 4mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


درمان نشانه‌هاي آلرژي، خارش، كهير سرما، التهاب آلرژيك ملتحمه، محرك اشتها 1، سردردهاي خوشه‌اي عروقي.


بزرگسالان: مقدار 4 ميلي گرم 4-3 بار در روز مصرف مي‌ شود. حداكثر مقدار مصرف mg/kg/day 5/0 است.


كودكان 14-7 ساله: مقدار 4 ميلي گرم 3-2 بار در روز مصرف مي‌ شود. حداكثر مقدار مصرف mg/day 16 است.


كودكان 6-2 ساله: مقدار 2 ميلي گرم 3-2 بار در روز مصرف مي‌ شود. حداكثر مقدار مصرف mg/day 12 است.


همچنين اين دارو به طور تجربي براي تحريك اشتها و افزايش وزن بدن در كودكان استفاده شده است.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


داروهاي مهار كننده مونوآمينو اكسيداز (MAO) در مصرف همراه با سيپروهپتادين ممکن است باعث ايجاد توهم شوند.


مصرف همزمان با الكل و ساير داروهاي مضعف CNS مانند باربيتوراتها ، آرامبخش‌ها، داروهاي خواب آور و يا داروهاي ضد اضطراب، موجب بروز اثرات تجمعي تسكين بخش مي‌ شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


مصرف سيپروهپتادين بايد 4 روز قبل از انجام آزمونهاي پوستي قطع شود. ضد هيستامينها مي‌ توانند باعث جلوگيري، كاهش و يا پوشيده ماندن پاسخ مثبت در نتايج آزمونهاي پوستي شوند.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


مصرف سيپروهپتادين بايد 4 روز قبل از انجام آزمونهاي پوستي قطع شود. ضد هيستامينها مي‌ توانند باعث جلوگيري، كاهش و يا پوشيده ماندن پاسخ مثبت در نتايج آزمونهاي پوستي شوند.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به اين دارو و ضد هيستامين‌هاي ديگر با ساختمان مشابه، در دوران حملات شديد آسم (غلظت ترشحات نايژه‌اي را افزايش مي‌ دهد)، بيماراني كه طي دو هفته قبل از سيپروهپتادين داروهاي مهار كننده مونوآمين اكسيداز(MAO) مصرف كرده‌اند. گلوكوم با زاويه باريک، انسداد پيلور- دوازدهه يا انسداد مثانه ناشي از هيپرتروفي پروستات يا باريك شدن گردن مثانه ( به دليل اثرات بارز ضد كولينرژيك اين دارو).


موارد احتياط:


الف) بيماري قلبي عروقي ، زيادي فشار خون يا پركاري تيروئيد ( خطر بروز طپش سريع قلب و تاكيكاردي وجود دارد )، بيماري كليوي، ديابت، آسم نايژه‌اي، احتباس ادرار، زخم‌هاي گوارشي تنگي دهنده.


ب) سيپروهپتادين نبايد در دوران بارداري ( بخصوص در سه ماهه آخر ) و يا طي شيردهي مصرف شود. ضد هيستامين‌ها موجب تشنج و ساير واكنشهاي شديد بخصوص در شيرخواران نارس شده‌اند.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد هيستامين (آنتاگونيست گيرنده‌هاي H1).


طبقه‌بندي درماني: ضد خارش.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


ملاحظات اختصاصي


سيپروهپتادين مي‌ تواند موجب افزايش وزن بدن شود.


در بعضي از بيماران اثر تسكين بخش دارو طي 4-3 روز از بين مي‌ رود.


مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده به اثرات تسكين بخش اين دارو حساس تر هستند. اين بيماران بايد به آهستگي و به تدريج تغيير وضيت بدهند. بيماران سالخورده ممكن است با سهولت بيشتري از افراد جوان دچار سرگيجه يا كمي فشار خون شوند.


مصرف در كودكان: تحريك (آشفتگي، اغتشاش شعور، لرزش و توهمات) در كودكان شايع تر است و ممكن است كاهش مقدار مصرف ضروري باشد. مصرف سيپروهپتادين در نوزادان و شيرخواران نارس توصيه نمي‌ شود. بي خطري و اثر دارو در كودكان زير 2 سال تاييد نشده است.


مصرف در شيردهي: ضد هيستامينهايي مانند سيپروهپتادين نبايد در دوران شيردهي مصرف شوند. بسياري از اين داروها در شير مادر ترشح مي‌ شوند و شيرخوار را در معرض تهييج پذيري غيرمعمول قرار مي‌ دهند. نوزادان نارس بخصوص در معرض خطر تشنج قرار دارند.


عوارض جانبي


اعصاب مركزي: تحريك ، خواب آلودگي، سردرد، كسالت، تهييج، تحريك اشتها، آشفتگي، اغتشاش شعور، توهمات بينايي، آتاكسي، لرزش و اختلال در هماهنگي.


قلبي ـ عروقي: كمي فشار خون، طپش سريع قلب ، تاكيكاردي.


پوست: كهير، حساسيت به نور.


گوش، حلق، بيني و چشم: خشكي بيني و گلو ، تاري ديد، وزوز گوش.


دستگاه گوارش: خشكي دهان، يبوست، يرقان.


ادراري-تناسلي: احتباس و تكرر ادرار.


خون: كم خوني هموليتيك ، لكوپني، ترومبوسيتوپني، تحريك اشتها و آگرانولوسيتوز.


متابوليك: افزايش وزن بدن.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: تضعيف CNS (كاهش هوشياري ، آپنه و كلاپس قلبي- عروقي) و يا تحريك آن (بي خوابي، توهمات، لرزش يا تشنج)، نشانه‌هاي ضد كولينرژيك مانند خشكي دهان، برافروختگي پوست، مردمك ثابت و گشاد و نشانه‌هاي گوارشي بخصوص در كودكان شايع است.


درمان: عبارت است از واداشتن بيمار به استفراغ با شربت ايپكا( در بيمار هوشيار) و به دنبال آن مصرف ذغال فعال براي كاهش جذب دارو. در صورت هوشيار نبودن بيمار و يا مؤثر نبودن شربت ايپكا ، بايد معده را شستشو داد. مي‌ توان كاهش فشار خون را با داروهاي بالا برنده فشار خون درمان و تشنج را با فنيتوئين يا ديازپام كنترل كرد. از مصرف داروهاي محرك بايد خودداري كرد.

Cyproheptadine Hydrochloride (Cyproheptadine)

Cyproheptadine Hydrochloride (cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) hydrochloride)
Tablets, USP

DRUG DESCRIPTION

Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) HCl is an antihistaminic and antiserotonergic agent.

Cyproheptadine hydrochloride (cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) hydrochloride) is a white to slightly yellowish, crystalline solid, which is soluble in water, freely soluble in methanol, sparingly soluble in ethanol, soluble in chloroform, and practically insoluble in ether. It is the sesquihydrate of 4-(5H-dibenzo[a,d] cyclohepten-5-ylidene)-1-methylpiperidine hydrochloride. The molecular and structural formula of the anhydrous salt is:

Cyproheptadine HCl Structural Formula Illustration

C21H21N•HCl..................MW: 350.89

Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) HCl is available in tablets for oral administration containing 4 mg of cyproheptadine hydrochloride (cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) hydrochloride) . Each tablet also contains the following inactive ingredients: dibasic calcium phosphate dihydrate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, polyoxyl (40) stearate, purified water, sodium starch glycolate, and stearic acid.

What are the possible side effects of cyproheptadine (Periactin)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop taking cyproheptadine and call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • confusion, hallucinations, unusual thoughts or behavior;
 • seizure (convulsions);
 • ringing in your ears;
 • feeling like you might pass out;
 • fast or pounding heartbeats;
 • easy bruising or bleeding;
 • urinating less than usual or not at all; or
 • pale or yellowed...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Cyproheptadine »

What are the precautions when taking cyproheptadine hydrochloride (Cyproheptadine)?

Before taking cyproheptadine, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: glaucoma (narrow-angle), stomach problems (e.g., peptic ulcer, stomach/intestinal obstruction), urinary problems (e.g., enlarged prostate, bladder obstruction).

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: asthma, glaucoma, overactive thyroid, heart disease, high blood pressure, seizure disorder, kidney...

Read All Potential Precautions of Cyproheptadine »

Last reviewed on RxList: 4/3/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

Perennial and seasonal allergic rhinitis

Vasomotor rhinitis

Allergic conjunctivitis due to inhalant allergens and foods

Mild, uncomplicated allergic skin manifestations of urticaria and angioedema

Amelioration of allergic reactions to blood or plasma

Cold urticaria

Dermatographism

As therapy for anaphylactic reactions adjunctive to epinephrine and other standard measures after the acute manifestations have been controlled.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

DOSAGE SHOULD BE INDIVIDUALIZED ACCORDING TO THE NEEDS AND THE RESPONSE OF THE PATIENT.

Each Cyproheptadine HCl Tablet contains 4 mg of cyproheptadine hydrochloride (cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) hydrochloride) .

Pediatric Patients

Age 2 to 6 years

The total daily dosage for pediatric patients may be calculated on the basis of body weight or body area using approximately 0.25 mg/kg/day or 8 mg per square meter of body surface (8 mg/m2).

The usual dose is 2 mg (1/2 tablet) two or three times a day, adjusted as necessry to the size and response of the patient. The dose is not to exceed 12 mg a day.

Age 7 to 14 years

The usual dose is 4 mg (1 tablet) two or three times a day, adjusted as necessary to the size and response of the patient. The dose is not to exceed 16 mg a day.

Adults

The total daily dose for adults should not exceed 0.5 mg/kg/day.

The therapeutic range is 4 mg to 20 mg a day, with the majority of patients requiring 12 mg to 16 mg a day. An occasional patient may require as much as 32 mg a day for adequate relief. It is suggested that dosage be initiated with 4 mg (1 tablet) three times a day and adjusted according to the size and response of the patient.

HOW SUPPLIED

Cyproheptadine Hydrochloride (cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) hydrochloride) Tablets 4 mg are white, round, scored, compressed tablets, debossed "Par 043" on one side. They are available in bottles of 100 (NDC 49884-043-01), and 1000 (NDC 49884-043-10). Store at controlled room temperature, 15° to 30°C (59° to 86°F), in a well-closed container.

Manufactured by: Par Pharmaceutical Companies, Inc. Spring Valley, NY 10977. Revised: 04/08.

Last reviewed on RxList: 4/3/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Adverse reactions which have been reported with the use of antihistamines are as follows:

Central Nervous System: Sedation and sleepiness (often transient), dizziness, disturbed coordination, confusion, restlessness, excitation, nervousness, tremor, irritability, insomnia, paresthesias, neuritis, convulsions, euphoria, hallucination, hysteria, faintness.

Integumentary: Allergic manifestation of rash and edema, excessive perspiration, urticaria, photosensitivity.

Special Senses: Acute labyrinthitis, blurred vision, diplopia, vertigo, tinnitus.

Cardiovascular: Hypotension, palpitation, tachycardia, extrasystoles, anaphylactic shock.

Hematologic: Hemolytic anemia, leukopenia, agranulocytosis, thrombocytopenia.

Digestive System: Cholestasis, heptatic failure, hepatitis, hepatic function abnormality, dryness of mouth, epigastric distress, anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, constipation, jaundice.

Genitourinary:Urinary frequency, difficult urination, urinary retention, early menses.

Respiratory: Dryness of nose and throat, thickening of bronchial secretions, tightness of chest and wheezing, nasal stuffiness.

Miscellaneous: Fatigue, chills, headache, increased appetite/weight gain.

Read the Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

MAO Inhibitors prolong and intensify the anticholinergic effects of antihistamines.

Antihistamines may have additive effects with alcohol and other CNS depressants, e.g., hypnotics, sedatives, tranquilizers, antianxiety agents.

Last reviewed on RxList: 4/3/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Pediatric Patients

Overdosage of antihistamines, particularly in infants and young children, may produce hallucinations, central nervous system depression, convulsions, respiratory and cardiac arrest, and death.

Antihistamines may diminish mental alertness; conversely, particularly, in the young child, they may occasionally produce excitation.

CNS Depressants

Antihistamines may have additive effects with alcohol and other CNS depressants, e.g., hypnotics, sedatives, tranquilizers, antianxiety agents.

Activities Requiring Mental Alertness

Patients should be warned about engaging in activities requiring mental alertness and motor coordination, such as driving a car or operating machinery.

Antihistamines are more likely to cause dizziness, sedation, and hypotension in elderly patients (see PRECAUTIONS, Geriatric Use).

PRECAUTIONS

General

Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) has an atropine-like action and, therefore, should be used with caution in patients with:

History of bronchial asthma
Increased intraocular pressure
Hyperthyroidism
Cardiovascular disease
Hypertension

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Long-term carcinogenic studies have not been done with cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) .

Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) had no effect on fertility in a two-litter study in rats or a two generation study in mice at about 10 times the human dose.

Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) did not produce chromosome damage in human lymphocytes or fibroblasts in-vitro; high doses (10-4M) were cytotoxic. Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) did not have any mutagenic effect in the Ames microbial mutagen test; concentrations of above 500 mcg/plate inhibited bacterial growth.

Pregnancy

Pregnancy Category B: Reproduction studies have been performed in rabbits, mice, and rats at oral or subcutaneous doses up to 32 times the maximum recommended human oral dose and have revealed no evidence of impaired fertility or harm to the fetus due to cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) . Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) has been shown to be fetotoxic in rats when given by intraperitoneal injection in doses four times the maximum recommended human oral dose.Two studies in pregnant women, however, have not shown that cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) increases the risk of abnormalities when administered during the first, second and third trimesters of pregnancy. No teratogenic effects were observed in any of the newborns. Nevertheless, because the studies in humans cannot rule out the possibility of harm, cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) should be used during pregnancy only if clearly needed.

Nursing Mothers

It is not known whether this drug is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk, and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) , a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother (see CONTRAINDICATIONS).

Pediatric Use

Safety and effectiveness in pediatric patients below the age of two have not been established (see CONTRAINDICATIONS, Newborn or Premature Infants,and WARNINGS, Pediatric Patients).

Geriatric Use

Clinical studies of Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) HCl Tablets did not include sufficient numbers of subjects aged 65 and over to determine whether they respond differently from younger subjects. Other reported clinical experience has not identified differences in responses between the elderly and younger patients. In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, usually starting at the low end of the dosing range, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal, or cardiac function, and of concomitant disease or other drug therapy (see WARNINGS, Activities Requiring Mental Alertness).

Last reviewed on RxList: 4/3/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Antihistamine overdosage reactions may vary from central nervous system depression to stimulation especially in pediatric patients. Also, atropine-like signs and symptoms (dry mouth; fixed, dilated pupils; flushing, etc.) as well as gastrointestinal symptoms may occur.

If vomiting has not occurred spontaneously the patient should be induced to vomit with syrup of ipecac. If the patient is unable to vomit, perform gastric lavage followed by activated charcoal. Isotonic or 1/2 isotonic saline is the lavage of choice. Precautions against aspiration must be taken especially in infants and children.

When life threatening CNS signs and symptoms are present, intravenous physostigmine salicylate may be considered. Dosage and frequency of administration are dependent on age, clinical response, and recurrence after response. (See package circulars for physostigmine products.)

Saline cathartics, as milk of magnesia, by osmosis draw water into the bowel and, therefore, are valuable for their action in rapid dilution of bowel content. Stimulants should not be used.

Vasopressors may be used to treat hypotension.

The oral LD50 of cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) is 123 mg/kg, and 295 mg/kg in the mouse and rat, respectively.

CONTRAINDICATIONS

Newborn or Premature Infants

This drug should not be used in newborn or premature infants.

Nursing Mothers

Because of the higher risk of antihistamines for infants generally and for newborns and prematures in particular, antihistamine therapy is contraindicated in nursing mothers.

Other Conditions

Hypersensitivity to cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) and other drugs of similar chemical structure:

Monoamine oxidase inhibitor therapy (see PRECAUTIONS: DRUG INTERACTIONS)
Angle-closure glaucoma
Stenosing peptic ulcer
Symptomatic prostatic hypertrophy
Bladder neck obstruction
Pyloroduodenal obstruction
Elderly, debilitated patients

Last reviewed on RxList: 4/3/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) is a serotonin and histamine antagonist with anticholinergic and sedative effects. Antiserotonin and antihistamine drugs appear to compete with serotonin and histamine, respectively, for receptor sites.

Pharmacokinetics and Metabolism

After a single 4 mg oral dose of 14C-labelled cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) HCl in normal subjects, given as tablets 2% to 20% of the radioactivity was excreted in the stools. Only about 34% of the stool radioactivity was unchanged drug, corresponding to less than 5.7% of the dose. At least 40% of the administered radioactivity was excreted in the urine. No detectable amounts of unchanged drug were present in the urine of patients on chronic 12-20 mg daily doses. The principal metabolite found in human urine has been identified as a quaternary ammonium glucuronide conjugate of cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) . Elimination is diminished in renal insufficiency.

Last reviewed on RxList: 4/3/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

Antihistamines may diminish mental alertness; conversely, particularly, in the young child, they may occasionally produce excitation.

Patients should be warned about engaging in activities requiring mental alertness and motor coordination, such as driving a car or operating machinery.

Last reviewed on RxList: 4/3/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

Antihistamines may diminish mental alertness; conversely, particularly, in the young child, they may occasionally produce excitation.

Patients should be warned about engaging in activities requiring mental alertness and motor coordination, such as driving a car or operating machinery.

Last reviewed on RxList: 4/3/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Disclaimer

Cyproheptadine Consumer

IMPORTANT: HOW TO USE THIS INFORMATION: This is a summary and does NOT have all possible information about this product. This information does not assure that this product is safe, effective, or appropriate for you. This information is not individual medical advice and does not substitute for the advice of your health care professional. Always ask your health care professional for complete information about this product and your specific health needs.

CYPROHEPTADINE - ORAL

(sigh-pro-HEP-tah-deen)

USES: This medication relieves seasonal and year-round allergy symptoms such as watery/itchy eyes, runny nose, and sneezing. It is also used to relieve itching and hives caused by some skin conditions. Cyproheptadine belongs to a class of drugs known as antihistamines. It works by blocking the action of certain natural substances in the body (histamine and serotonin).

Do not use this medication in children younger than 2 years unless specifically directed by the doctor. To decrease the risk for serious side effects, carefully follow all of the doctor's dosage directions. Do not give other cough and cold medication that might contain the same or similar ingredients (see also Drug Interactions section). Ask your doctor or pharmacist about other ways to relieve cough and cold symptoms (e.g., saline nose drops/spray, using a humidifier or infant nasal suction bulb).

OTHER USES: This section contains uses of this drug that are not listed in the approved professional labeling for the drug but that may be prescribed by your health care professional. Use this drug for a condition that is listed in this section only if it has been so prescribed by your health care professional.

This medication may also be used to treat a type of hormone disorder (Cushing's syndrome caused by a pituitary gland problem), and sexual function problems caused by certain drugs.

HOW TO USE: Take this medication by mouth, usually 2 to 3 times a day or as directed by your doctor. You may take this drug with food to minimize stomach upset. When using the syrup, measure the dose out carefully with a medication spoon/cup.

The dosage is based on your medical condition and response to therapy. In children, the dosage is also based on weight. Children 2 to 6 years of age should not take more than 12 milligrams per day unless directed by the doctor. Children 7 to 14 years of age should not take more than 16 milligrams per day unless directed by the doctor. Adults should not take more than 32 milligrams per day.

Do not increase your dose or take this medication more often than directed.

Do not take this medication for several days before allergy testing since test results can be affected. Consult your doctor or pharmacist for more information.

Inform your doctor if your condition does not improve or if it worsens.

Disclaimer

Cyproheptadine Consumer (continued)

SIDE EFFECTS: Drowsiness, dizziness, blurred vision, loss of coordination, upset stomach, constipation, increased appetite, weight gain, thickening of mucus in the nose/throat, or dry mouth/throat/nose may occur. If any of these effects persist or worsen, notify your doctor or pharmacist promptly.

Remember that your doctor has prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor immediately if any of these unlikely but serious side effects occur: mental/mood changes (e.g., unusual excitement, confusion, hallucinations), fast/pounding/irregular heartbeat, difficulty urinating, seizures.

Tell your doctor immediately if any of these rare but very serious side effects occur: stomach/abdominal pain, persistent nausea/vomiting, yellowing eyes/skin, dark urine, unusual tiredness.

A very serious allergic reaction to this drug is unlikely, but seek immediate medical attention if it occurs. Symptoms of a serious allergic reaction may include: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

PRECAUTIONS: Before taking cyproheptadine, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: glaucoma (narrow-angle), stomach problems (e.g., peptic ulcer, stomach/intestinal obstruction), urinary problems (e.g., enlarged prostate, bladder obstruction).

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: asthma, glaucoma, overactive thyroid, heart disease, high blood pressure, seizure disorder, kidney problems.

This drug may make you dizzy or drowsy. Do not drive, use machinery, or do any activity that requires alertness until you are sure you can perform such activities safely. Limit alcoholic beverages.

To minimize dizziness, get up slowly when rising from a seated or lying position.

The elderly may be more sensitive to the side effects of this drug, especially drowsiness and dizziness.

Do not use this drug in newborn or premature infants. Children may be more sensitive to the side effects of this drug, especially unusual excitement and seizures.

This medication should be used only when clearly needed during pregnancy. Discuss the risks and benefits with your doctor.

It is not known if this medication passes into breast milk. Due to the potential risk to the nursing infant, breast-feeding while using this drug is not recommended. Consult your doctor before breast-feeding.

Disclaimer

Cyproheptadine Consumer (continued)

DRUG INTERACTIONS: Your healthcare professionals (e.g., doctor or pharmacist) may already be aware of any possible drug interactions and may be monitoring you for it. Do not start, stop or change the dosage of any medicine before checking with them first.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist of all prescription and nonprescription products you may use, especially of: anticholinergic drugs (e.g., atropine, scopolamine), antispasmodic drugs (e.g., belladonna alkaloids, dicyclomine, oxybutynin), certain drugs for Parkinson's disease (e.g., benztropine, trihexyphenidyl), MAO inhibitors (isocarboxazid, linezolid, methylene blue, moclobemide, phenelzine, procarbazine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine), SSRI antidepressants (e.g., fluoxetine, citalopram).

Tell your doctor or pharmacist if you also take drugs that cause drowsiness such as: anti-seizure drugs (e.g., carbamazepine), medicine for sleep or anxiety (e.g., alprazolam, diazepam, zolpidem), muscle relaxants, narcotic pain relievers (e.g., codeine), psychiatric medicines (e.g., chlorpromazine, risperidone, amitriptyline, trazodone).

Check the labels on all your medicines (e.g., cough-and-cold products) because they may contain drowsiness-causing ingredients (e.g., other antihistamines such as diphenhydramine). Ask your pharmacist about the safe use of those products.

This medication can affect the results of certain lab tests (pituitary-adrenal response). Make sure laboratory personnel and your doctors know you use this drug.

This document does not contain all possible interactions. Therefore, before using this product, tell your doctor or pharmacist of all the products you use. Keep a list of all your medications with you, and share the list with your doctor and pharmacist.

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US national poison hotline at 1-800-222-1222. Canadian residents should call their local poison control center directly. Symptoms of overdose in adults may include severe drowsiness or loss of consciousness, which may be followed by unusual excitement or seizures. In children, excitement may occur first, and may be followed by: loss of coordination, drowsiness, loss of consciousness, seizures.

NOTES: Do not share this medication with others.

MISSED DOSE: If you miss a dose, use it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

STORAGE: Store at room temperature between 59-86 degrees F (15-30 degrees C) away from light and moisture. Do not freeze the oral solution. Do not store in the bathroom. Keep all medicines away from children and pets.

Do not flush medications down the toilet or pour them into a drain unless instructed to do so. Properly discard this product when it is expired or no longer needed. Consult your pharmacist or local waste disposal company for more details about how to safely discard your product.

MEDICAL ALERT: Your condition can cause complications in a medical emergency. For enrollment information call MedicAlert at 1-800-854-1166 (USA) or 1-800-668-1507 (Canada).

Information last revised October 2011. Copyright(c) 2011 First Databank, Inc.

Cyproheptadine Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Periactin

Generic Name: cyproheptadine (Pronunciation: SIP roe HEP ta deen)

What is cyproheptadine (Cyproheptadine)?

Cyproheptadine an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of sneezing, itching, watery eyes, and runny nose

Cyproheptadine is used to treat sneezing, itching, watery eyes, runny nose, and other symptoms of allergies.

Cyproheptadine may also be used for purposes not listed in this medication guide.

Cyproheptadine 4 mg-BAR

round, white, imprinted with SL 314

Cyproheptadine 4 mg-IVA

round, white, imprinted with Z 2929

Cyproheptadine 4 mg-TEV

round, white, imprinted with 93 2929

Periactin 4 mg

round, white, imprinted with PERIACTIN, MSD 62

What are the possible side effects of cyproheptadine (Cyproheptadine)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop taking cyproheptadine and call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • confusion, hallucinations, unusual thoughts or behavior;
 • seizure (convulsions);
 • ringing in your ears;
 • feeling like you might pass out;
 • fast or pounding heartbeats;
 • easy bruising or bleeding;
 • urinating less than usual or not at all; or
 • pale or yellowed skin, dark colored urine, fever, or unusual weakness.

Less serious side effects may include:

 • mild drowsiness, dizziness, or spinning sensation;
 • feeling restlessness or excited (especially in children);
 • sleep problems (insomnia), tired feeling;
 • numbness or tingly feeling;
 • increased sweating or urination;
 • blurred vision;
 • appetite changes;
 • dry mouth or nose, upset stomach; or
 • nausea, diarrhea, constipation.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about cyproheptadine (Cyproheptadine)?

You should not use this medication if you are allergic to cyproheptadine, or if you have narrow-angle glaucoma, a stomach ulcer or obstruction, an enlarged prostate or urination problems, if you are having an asthma attack, or if you are elderly or have a debilitating disease.

Before taking cyproheptadine, tell your doctor if you have glaucoma, a history of asthma, high blood pressure, heart disease, or an overactive thyroid.

Cyproheptadine may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert.

Drinking alcohol can increase certain side effects of cyproheptadine.

Side Effects Centers

Cyproheptadine Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before taking cyproheptadine (Cyproheptadine)?

Do not use cyproheptadine if you have used an MAO inhibitor such as furazolidone (Furoxone), isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), or tranylcypromine (Parnate) in the last 14 days. A dangerous drug interaction could occur, leading to serious side effects.

You should not use cyproheptadine if you are allergic to it, or if you have:

 • narrow-angle glaucoma;
 • a stomach ulcer or obstruction;
 • an enlarged prostate or urination problems;
 • if you are having an asthma attack; or
 • if you are elderly or have a debilitating disease.

To make sure you can safely take cyproheptadine, tell your doctor if you have any of these other conditions:

 • glaucoma;
 • a history of asthma;
 • high blood pressure;
 • heart disease; or
 • an overactive thyroid.

FDA pregnancy category B. Cyproheptadine is not expected to be harmful to an unborn baby. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment.

It is not known whether cyproheptadine passes into breast milk, but if it does it could harm a nursing baby. Do not use this medication while you are breast-feeding a baby.

How should I take cyproheptadine (Cyproheptadine)?

Take exactly as prescribed by your doctor. Do not take in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.

Do not give this medication to a child younger than 4 years old. Always ask a doctor before giving a cold or allergy medicine to a child. Death can occur from the misuse of cold and allergy medicines in very young children.

Measure liquid medicine with a special dose-measuring spoon or cup, not a regular table spoon. If you do not have a dose-measuring device, ask your pharmacist for one.

Store at room temperature away from moisture, heat, and light.

Side Effects Centers

Cyproheptadine Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Cyproheptadine)?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose (Cyproheptadine)?

Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine.

Overdose symptoms may include extreme drowsiness, confusion, hallucinations, very dry mouth, dilated pupils, pale skin, vomiting, or fainting.

What should I avoid while taking cyproheptadine (Cyproheptadine)?

Cyproheptadine may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert.

Drinking alcohol can increase some of the side effects of cyproheptadine.

What other drugs will affect cyproheptadine (Cyproheptadine)?

Cold or allergy medicine, sedatives, narcotic pain medicine, sleeping pills, muscle relaxers, and medicine for seizures, depression or anxiety can add to sleepiness caused by cyproheptadine. Tell your doctor if you regularly use any of these medicines, or any other antihistamine.

This list is not complete and other drugs may interact with cyproheptadine. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your pharmacist can provide more information about cyproheptadine.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 17.01. Revision date: 1/5/2011.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com