دگزامتازون
دگزامتازون

نام ژنریک

Dexamethasone (Ophthalimc)

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Drop: 0.1%

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


اووئيت (uveitis)، التهاب عنبيه و جسم مژگاني، التهاب پلك‌ها، ملتحمه، قرنيه، بخش قدامي چشم، آسيب قرنيه ناشي از سوختگي يا نفوذ اجسام خارجي به داخل چشم، مهار رد پيوند پس از كراتوپلاستي.


بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره در ملتحمه چكانده مي‌شود. در موارد شديد، براي درمان اوليه، هر يك ساعت به داخل ملتحمه چكانده مي‌شود. به تدريج با بهبود شرايط بيمار، دوز كاهش مي‌يابد. در موارد خفيف، 1 تا 2 قطره، روزانه 4 تا 6 بار در ملتحمه چكانده مي‌شود. دوز را با بهبود شرايط مي‌توان كاهش داد. طول مدت درمان به نوع و شدت بيماري بستگي دارد (چند روز تا چند هفته).


مكانيسم اثر


اثر ضدالتهاب: كورتيكواستروئيدها ساخت آنزيمهاي مورد نياز براي كاهش پاسخ التهابي را تحريك مي‌كنند. دگزامتازون يك آدرنوكورتيكوئيد طولاني اثر صناعي و فلوئوردار است كه اثر ضدالتهابي آن زياد و اثرات مينرالوكورتيكوئيدي آن حداقل است. قدرت اثر اين دارو 30-25 برابر مقدار معادل هيدروكورتيزون است. قابليت حلاليت دگزامتازون بسيار كم است و از اين رو ، زمان لازم براي شروع اثر آن بيشتر است، ولي اگر به صورت سوسپانسيون مايع به كار رود، مدت اثر طولاني‌تري خواهد داشت. ملح سديم فسفات حلاليت زيادي دارد و زمان لازم براي شروع اثر آن كم و طول مدت اثر آن كوتاه است.

موارد منع مصرف

عوارض جانبي


چشم: سوزش يا خارش موقت چشم بعد از مصرف دارو ، كراتيت نقطه‌دار اپي تليال، افزايش فشار داخل چشم، نازك شدن قرنيه، ايجاد اختلال در بهبود زخم قرنيه، افزايش استعداد ابتلا به عفونتهاي ويروسي يا قارچي قرنيه، زخم شدن قرنيه، گلوكوم، آب مرواريد، كاهش دقت و ميدان بينايي (با مصرف طولاني مدت).


سيستميك: عوارض سيستميك نادرند ، ‌ولي با مصرف مقادير زياد يا طولاني مدت دارو ممكن است بروز كنند.


هشدار: در صورت كاهش دقت يا ميدان ديد ، بايد مصرف دارو قطع شود.

موارد قابل توجه

-

مکانیزم اثر

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به هريك از اجزاي فرآورده، عفونتهاي قارچي، ويروسي يا باكتريايي شديد چركي و درمان‌نشده چشم، عفونت‌هاي مايكوباكتريايي چشم (شامل توبركولوز چشمي)، پس از برداشت اجسام خارجي سطحي از قرنيه.


موارد احتياط:


الف) خراشهاي قرنيه چشم كه ممكن است عفوني باشد (بخصوص عفونت هرپسي).


ب) در صورتي كه عفونت باكتريايي به سرعت به درمان مناسب پاسخ ندهد ، مصرف دگزامتازون بايد قطع و درمان ديگري جايگزين آن گردد.


پ) گلوكوم؛ زيرا اين دارو ممكن است فشار داخل چشمي را افزايش دهد. طي دو ماه نخست درمان با اين دارو، فشار داخل چشم بايد با فواصل 4-2 هفته اندازه‌گيري شود و سپس، در صورت عدم افزايش فشار داخل چشم، اين آزمون را مي‌توان هر 2-1 ماه انجام داد. دگزامتازون بيش از هر داروي چشمي ديگري موجب افزايش فشار داخل چشم در بيماران مستعد مي‌شود.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: كورتيكواستروئيد.


طبقه‌بندي درماني: ضد التهاب چشمي.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نکات قابل توصيه به بيمار


1- قبل و بعد از مصرف قطره، دست‌ها بايد با آب و صابون شسته شود. از تماس نوك قطره چكان با چشم پرهيز كنيد.


2- پس از چكاندن قطره، به مدت يك دقيقه با انگشت شسته شده، گوشه چشم را فشار دهيد تا قطره از مجراي اشكي وارد بيني نشود.


3- افراد ديگر نبايد از قطره شما استفاده كنند.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com