هیدروکسیزین
هیدروکسیزین

نام ژنریک

Hydroxyzine HCl

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 10,25mg


Syrup: 10 mg/5ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف ـ اضطراب، فشار عصبي، زيادي فعاليتهاي حركتي.


بزرگسالان: mg 100-50 خوراكي 4 بار در روز استفاده شود.


كودكان بزرگتر از شش سال: از راه خوراكي ، مقدار mg/day 100-50 در مقادير منقسم مصرف مي‌شود.


كودكان كوچكتر از شش سال: از راه خوراكي ، مقدار mg/day 50 در مقادير منقسم مصرف مي‌گردد.


ب) خار ش:


بزرگسالان: mg 25 خوراكي 4-3 بار در روز مصرف مي‌شود.


كودكان بزرگتر از 6 سال: mg 100-50 در روز در دوزهاي منقسم استفاده مي‌شود.


كودكان زير 6 سال: mg 50 در روز در دوزهاي منقسم استفاده مي‌شود.


مكانيسم اثر


اثر ضد اضطراب و تسكين‌بخش: هيدروكسي‌زين از طريق كاهش فعاليت بعضي از نواحي زير قشري CNS موجب بروز اثرات تسكين بخش و ضد اضطراب مي‌شود. اين دارو با مصرف مقادير زياد ، اثر ضد درد نيز دارد.


اثر ضد خارش: هيدروكسي زين براي پيوند يافتن به گيرنده‌هاي سلولي به طور مستقيم با هيستامين رقابت مي‌كند.


ساير اثرات: هيدروكسي زين به عنوان يك داروي كمكي براي ايجاد تسكين و داشتن اثرات آنتي هيستامين و آنتي كولينرژيك ، قبل و بعد از جراحي به كار مي‌رود.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


هيدروكسي زين ممكن است بر اثرات داروهاي مخدر شبه ترياك، باربيتوراتها، الكل، داروهاي آرام‌بخش و ساير داروهاي مضعف CNS افزوده يا آنها را تشديد كند. مقدار مصرف داروهاي مضعف CNS بايد تا حدود 50 درصد كاهش يابد.


مصرف همزمان با ساير داروهاي آنتي كولينرژيك موجب بروز اثرات اضافي آنتي كولينرژيك مي‌شود.


هيدروكسي زين ممكن است اثر اپي‌نفرين در انقباض عروق را مسدود سازد. اگر مصرف يك داروي منقبض كننده عروقي موردنياز باشد ، بايد از نور‌اپي‌نفرين يا فنيل افرين استفاده شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


هيدروكسي زين موجب افزايش كاذب غلظت ادراري 17- هيدروكسي كورتيكواستروئيد مي‌شود. همچنين، اين دارو ممكن است موجب به دست آمدن نتايج منفي كاذب در آزمونهاي آلرژن پوستي از طريق مهار پاسخ پوست به هيستامين شود.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


هيدروكسي زين موجب افزايش كاذب غلظت ادراري 17- هيدروكسي كورتيكواستروئيد مي‌شود. همچنين، اين دارو ممكن است موجب به دست آمدن نتايج منفي كاذب در آزمونهاي آلرژن پوستي از طريق مهار پاسخ پوست به هيستامين شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اوايل بارداري.


موارد احتياط: بيماران سالمند و يا ناتوان.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي هيستامين (مشتق پيپرازين).


طبقه‌بندي درماني: ضد اضطراب، تسكين‌بخش، ضد خارش، ضد استفراغ، ضد اسپاسم.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


1ـ بيمار بايد از نظر بروز رخوت بيش از حد (بخصوص بيماراني كه از ساير داروهاي مضعف CNS مصرف مي‌كنند) تحت مراقبت باشد.


2ـ تزريق عضلاني به صورت عميق انجام شود. از تزريق وريدي، داخل شرياني يا زيرجلدي دارو خودداري شود. براي جلوگيري از تزريق ناخواسته داخل وريدي دارو، بايد قبل از تزريق عمل آسپيراسيون را انجام داد.


نكات قابل توصيه به بيمار


1ـ تا مشخص شدن اثرات CNS دارو ، از انجام فعاليتهايي كه نياز به هوشياري يا هماهنگي اعضاي بدن دارند، خودداري كنيد. از مصرف همزمان ساير داروهاي مضعف CNS همراه با هيدروكسي زين خودداري كنيد، مگر آنكه پزشك تجويز كرده باشد. از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الكل خودداري كنيد.


2ـ قبل از مصرف هر گونه داروي بدون نسخه ضد سرماخوردگي يا ضد آلرژي كه حاوي داروهاي ضد هيستامين هستند و ممكن است اثرات هيدروكسي زين را تشديد كنند، خودداري كنيد.


3ـ براي برطرف كردن خشكي دهان از آدامس يا آب نبات استفاده كنيد. مصرف مقدار زياد آب به برطرف كردن خشكي دهان و رفع يبوست كمك مي‌كند.


مصرف در سالمندان: اثرات آنتي كولينرژيك و مضعف CNS دارو ممكن است در بيماران سالخورده بيشتر باشد. مقدار مصرف اين دارو در بيماران بايد كاهش يابد.


مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست. بي ضرري مصرف آن در دوران شيردهي ثابت نشده است.


عوارض جانبي


اعصاب مركزي: گيجي ، فعاليت غيرارادي حركتي.


دستگاه گوارش: خشكي دهان.


ساير عوارض: حساسيت مفرط.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: رخوت بيش از حد، كمي فشار خون، حملات تشنجي.


درمان: تنها حمايتي است. در صورت مصرف اخير شكل خوراكي دارو ، مي‌توان از طريق شستشوي معده يا ايجاد استفراغ، محتويات معده را خالي كرد. با مصرف مايعات و تجويز داروهاي منقبض كننده عروق (فنيل افرين ) بايد کاهش فشار خون را تصحيح كرد. از مصرف اپي‌نفرين خودداري شود، زيرا هيدروكسي زين ممكن است اثر اين دارو را خنثي كند.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com