لوسیتریزین
لوسیتریزین

نام ژنریک

Levocetirizine

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 5mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


رينيت آلرژيك فصلي و كهير مزمن


بزرگسالان و كودكان بالاتر از 6 سال: 5 ميلي‌گرم يك بار در روز.


تصحيح دوز: در كليرانس كراتي‌نين ml/min 29-30 ، 5 ميلي‌گرم يك روز در ميان، و ml/min 29-10 ، 5 ميلي‌گرم هر 3 روز يك بار.


مكانيسم اثر


دارو به طور انتخابي باعث مهار گيرنده‌هاي H1 محيطي مي‌شود.


فارماکوکينتيک


جذب: جذب سريع و كامل داشته و غذا باعث تأخير در جذب مي‌شود.


پخش: حجم پخش دارو l/kg 4/0 بوده و حدود 90 درصد از دارو به پروتئين‌‌هاي پلاسما متصل مي‌شود.


متابوليسم: 14 درصد از دارو متابوليزه مي‌شود.


دفع: به راه اصلي دفع دارو ادراري مي‌باشد.

موارد قابل توجه

-

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست گيرنده H1.


طبقه‌بندي درماني: آنتي‌هيستامين.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: كليرانس كراتي‌نين زير ml/min 10.


توجه: جهت تكميل اطلاعات به تك‌نگار ستيريزين مراجعه شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com