مونوبنزون
مونوبنزون

نام ژنریک

Monobenzone

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Cream: 20%

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


ويتيليگو (دپيگمانتاسيون نهائي و دائم پوست).


كرم 20 درصد مونوبنزون 2 تا 3 بار در روز به مدّت 4-1 ماه روي موضع ماليده شود. در صورت نياز درمان به صورت 2 بار در هفته ادامه مي‌يابد.


مكانيسم اثر


توليد و آزاد‌سازي ملانين را از ملانوسيت‌ها كاهش مي‌دهد. امّا در برخي بيماران تخريب شديد و انتخابي ملانوسيت‌ها را موجب مي‌شود.

موارد قابل توجه

-

مکانیزم اثر

فارماكوكینتیك

عوارض جانبي


دپيگمانتاسيون دائمي، احساس سوزش، تحريك و درماتيت.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: عامل دپيگمانتاسيون.


طبقه‌بندي درماني: ضد لك.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


1- در صورت عدم دستيابي به نتيجه مطلوب در عرض 4 ماه مصرف آن بايد قطع شود.


2- به دليل اثر دپيگمانتاسيون قوي اين دارو، فقط در موارد شديد ويتيليگو استفاده شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


از تماس دارو با چشم خودداري نماييد.


مصرف در كودكان


اثر‌بخشي و ايمني اين دارو در كودكان كمتر از 12 سال مشخص نيست.


مصرف در شيردهي


با احتياط استفاده شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com