لوراتادین
لوراتادین

نام ژنریک

Loratadine

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 10mg


Tablet, Orodispersible: 10mg


Syrup: 5 mg/5ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


درمان علامتي رينيت آلرژيك فصلي و درمان كهير مزمن ايديوپاتيك


بزرگسالان و كودكان 6 ساله و بزرگتر: mg/day 10 مصرف مي‌شود.


كودكان 2 تا 5 ساله: mg/day 5 مصرف مي‌شود.


تعديل دوز: در بزرگسالان و كودكان 6 ساله و بزرگتر و با نارسايي كبدي كليرانس كراتينين كمتر از ml/min 30، مقدار mg 10 يك روز در ميان تجويز مي‌شود. در كودكان 2 تا 5 سال با نارسايي كبدي يا كليوي، مقدار mg 5 يك روز در ميان داده مي‌شود.


مكانيسم اثر


اثر آنتي هيستامين: لوراتادين يك آنتي هيستامين سه حلقه‌اي طولاني اثر است كه آنتاگونيست انتخابي گيرنده H1 محيطي است.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


داروهاي مهاركننده متابوليسم كبدي در صورت مصرف همزمان با لوراتادين بايد با احتياط تجويز شوند.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: سردرد ، خواب آلودگي، خستگي، گيجي، عصبانيت.


دستگاه گوارش: خشكي دهان.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: خواب آلودگي ، تاكيكاردي، سردرد (با مقادير 180-40 ميلي‌گرم).


درمان: درمان علامتي و حمايتي بايد بلافاصله انجام شود. درمان عبارت است از واداشتن بيمار به استفراغ با تجويز شربت ايپكا (بجز در بيماران بيهوش)، و به دنبال آن تجويز ذغال فعال براي جذب باقيمانده دارو. در صورت عدم موفقيت در بروز استفراغ يا ممنوع بودن آن ، معده با كلرور سديم 9/0 درصد شسته شود.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: سردرد ، خواب آلودگي، خستگي، گيجي، عصبانيت.


دستگاه گوارش: خشكي دهان.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: خواب آلودگي ، تاكيكاردي، سردرد (با مقادير 180-40 ميلي‌گرم).


درمان: درمان علامتي و حمايتي بايد بلافاصله انجام شود. درمان عبارت است از واداشتن بيمار به استفراغ با تجويز شربت ايپكا (بجز در بيماران بيهوش)، و به دنبال آن تجويز ذغال فعال براي جذب باقيمانده دارو. در صورت عدم موفقيت در بروز استفراغ يا ممنوع بودن آن ، معده با كلرور سديم 9/0 درصد شسته شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.


موارد احتياط: اختلال كار كبد، دوران شيردهي.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي هيستامين سه حلقه‌اي.


طبقه‌بندي درماني: آنتي هيستامين.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


ملاحظات اختصاصي


1- شواهدي در دسترس نيست كه نشان دهنده امكان سوء مصرف دارو يا ايجاد وابستگي به آن باشد.


2- دارو بايد در يك مكان خشك و خنك و دور از حرارت و نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- دارو را با معده خالي حداقل دو ساعت بعد از غذا مصرف كرده و تا حداقل يك ساعت بعد از مصرف دارو از خوردن غذا پرهيز كنيد.


2- دارو را فقط يك بار در روز مصرف كنيد. در صورت تداوم يا بدتر شدن نشانه‌ها به پزشك اطلاع دهيد.


3- براي حصول دقت در آزمونهاي پوستي آلرژي، چهار روز قبل از انجام آنها مصرف دارو را قطع كنيد.


مصرف در سالمندان: سالمندان به اثرات CNS دارو حساس ترند؛ دارو بايد با دوزهاي كمتر شروع شود.


مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي مصرف دارو در كودكان كوچكتر از 2 سال ثابت نشده است.


مصرف در شيردهي: لوراتادين به راحتي در شير ترشح مي‌شود. مصرف آنتي هيستامين در زنان شيرده ممنوع است.

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com