یدوکینول
یدوکینول

نام ژنریک

Iodoquinol (Di-iodohydrox

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 210mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف: ضد آميب روده‌اي


بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار 650-630 ميلي گرم سه بار در روز به مدت 20 روز مصرف مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف نبايد از g/day 2 تجاوز كند.


كودكان: مقدار معمول مصرف mg/kg/day 40-30 در دو يا سه مقدار منقسم است كه به مدت 20 روز مصرف مي‌شود.


يدوكينول غالباً در تركيب با مترونيدازول (750 ميلي گرم چهار بار در روز به مدت 10-5 روز از راه خوراكي) براي درمان بيماري خفيف تا متوسط روده‌اي و همراه با چند داروي ديگر براي درمان بيماري شديد مصرف مي‌شود. اين دارو فقط بر شكل كيست دار انگل مفيد است. بنابراين ، مصرف آن فقط به موارد خفيف ناقلين بدون علامت محدود مي‌شود.


فاصله زماني دوره‌هاي اضافي درمان با يدوكينول نبايد كمتر از 3-2 هفته باشد.


مكانيسم اثر


اثر ضد آميب: يدوكينول يك ضد تك ياخته است كه بر تك ياخته‌اي ها ، بخصوص آنتامبا هيستوليتيكا مؤثر است. اين دارو عمدتاً در مجراي داخل روده و با يك مكانيسم ناشناخته اثر مي‌كند.

موارد منع مصرف

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


يدوكينول ممكن است غلظت يد پيوند يافته به پروتئين (PBI) را افزايش دهد و در نتيجه، با آزمونهاي عملكرد تيروئيد، تا شش ماه بعد از قطع مصرف دارو، تداخل كند.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: مسموميت عصبي ، اختلال حسي، ضعف، سرگيجه حقيقي، كسالت، سردرد، آشفتگي، فراموشي خاطره گذشته، آتاكسي، نوروپاتي محيطي.


پوست: خارش، كهير، ضايعات پاپولي و پوستولي، تغيير رنگ مو و ناخنها.


چشم: نوريت چشمي ، آتروفي چشمي، كاهش بينايي.


دستگاه گوارش: بي اشتهايي ، تهوع، استفراغ، كرامپهاي شكمي، اسهال، افزايش حركات روده‌اي، يبوست، درد و سوزش در اپي‌گاستر، گاستريت، خارش و تحريك مقعد.


خون: آگرانولوسيتوز.


ساير عوارض: بزرگ شدن تيروئيد، تب، لرز، كوركهاي منتشر، ريزش مو، درد عضلاني.


توجه: در صورت بروز علائم حساسيت مفرط يا مسموميت، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: تحت تأثير قرار دادن عملكرد دستگاه تنفس و دستگاه قلبي ـ عروقي.


درمان: عمدتاً حمايتي است. اگر دارو به تازگي خورده شده باشد (طي چهار ساعت ) بايد محتويات معده را با شستشوي معده يا ايجاد استفراغ تخليه كرد. پس از آن، تجويز ذغال فعال جذب دارو را كاهش مي‌دهد. مصرف مسهل ‌هاي نمكي يا اسموتيك ممكن است مؤثر باشد.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: مسموميت عصبي ، اختلال حسي، ضعف، سرگيجه حقيقي، كسالت، سردرد، آشفتگي، فراموشي خاطره گذشته، آتاكسي، نوروپاتي محيطي.


پوست: خارش، كهير، ضايعات پاپولي و پوستولي، تغيير رنگ مو و ناخنها.


چشم: نوريت چشمي ، آتروفي چشمي، كاهش بينايي.


دستگاه گوارش: بي اشتهايي ، تهوع، استفراغ، كرامپهاي شكمي، اسهال، افزايش حركات روده‌اي، يبوست، درد و سوزش در اپي‌گاستر، گاستريت، خارش و تحريك مقعد.


خون: آگرانولوسيتوز.


ساير عوارض: بزرگ شدن تيروئيد، تب، لرز، كوركهاي منتشر، ريزش مو، درد عضلاني.


توجه: در صورت بروز علائم حساسيت مفرط يا مسموميت، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: تحت تأثير قرار دادن عملكرد دستگاه تنفس و دستگاه قلبي ـ عروقي.


درمان: عمدتاً حمايتي است. اگر دارو به تازگي خورده شده باشد (طي چهار ساعت ) بايد محتويات معده را با شستشوي معده يا ايجاد استفراغ تخليه كرد. پس از آن، تجويز ذغال فعال جذب دارو را كاهش مي‌دهد. مصرف مسهل ‌هاي نمكي يا اسموتيك ممكن است مؤثر باشد.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به 8ـ هيدروكسي كينولين يا فرآورده‌هاي حاوي يد (اين دارو حاوي يد است)، بيماري كبدي يا كليوي، نوروپاتي چشمي (ممكن است اين حالتها را تشديد كند).


موارد احتياط:


الف ـ بيماري تيروئيد.


ب ـ به دليل خطر بالقوه آسيب عصبي و بينايي، مصرف طولاني مدت اين دارو توصيه نمي‌ شود.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: (8- هيدروكسي كينولين يددار).


طبقه‌بندي درماني: ضد آميب.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


1ـ طي درمان با اين دارو، براي تشخيص نوروپاتي چشمي انجام معاينات دوره‌اي چشم ضروري است.


2ـ دارو بايد بعد از غذا مصرف شود. قرصها بايد خرد شده و براي آسان تر شدن بلع آن، با شربت يا شكلات خوش طعم مخلوط شود.


3ـ ميزان مصرف مايعات و دفع آنها و عملكرد كليه پيگيري شود.


4ـ نمونه‌هاي مدفوع بايد بلافاصله به آزمايشگاه فرستاده شوند. عفونت فقط در نمونه‌هاي گرم مدفوع قابل تشخيص است.


5ـ طي سه روز اول درمان امكان بروز اسهال وجود دارد. در صورت تداوم اسهال بيش از سه روز بايد مصرف دارو قطع و درمان ديگري شروع شود.


6ـ غلظت سرمي الكتروليتها و شمارش سلولهاي خوني پيگيري شود. در صورت لزوم، بايد مايع و الكتروليت جايگزين شوند.


7ـ در صورت طبيعي بودن نمونه‌هاي مدفوع در سه روز متوالي، مي‌توان بيمار را از بيمارستان مرخص كرد.


8ـ اعضاي خانواده بيمار معاينه، و در صورت لزوم درمان شوند.


نكات قابل توصيه به بيمار


1ـ از قطع نابهنگام مصرف دارو خودداري كنيد.


2ـ در صورت بروز بثورات پوستي به پزشك اطلاع دهيد.


3ـ براي اطمينان از دفع آميب، نمونه‌هاي مدفوع را در ماههاي اول، سوم و ششم آزمايش كنيد.


4ـ براي جلوگيري از عود عفونت، بهداشت كامل را رعايت كنيد و قبل و بعد از دفع مدفوع و صرف غذا دستها را با آب گرم و صابون بشوييد و نيز از خوردن غذاهاي خام خودداري كنيد.


5ـ براي اجتناب از آلوده كردن ديگران از صابون مايع، و در صورت امكان از صابون شخصي، استفاده كنيد.


6ـ طي درمان از دست زدن به غذا خودداري كنيد. جدا كردن خود از ديگران ضرورتي ندارد.


مصرف در شيردهي: بي ضرري مصرف دارو در شيردهي ثابت نشده است.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com