سالبوتامول
سالبوتامول

نام ژنریک

Salbutamol

شکل دارویی

Aerosol:100 mcg/dose


Injection:0.5 mg/ml


Syrup:2 mg/5ml


Tablet:2 mg

موارد مصرف

سالبوتامول براي درمان آسم و ساير حالات همراه با انسداد برگشت پذير راههاي تنفسي و همچنين براي جلوگيري از زايمان زودرس مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

تجويز مقادير زياد سالبوتامول قبل يا اندكي پس از بيهوشي با كلروفرم يا هالوتان ممكن است خطر آريتمي شديد بطني را بويژه نزد اشخاص با سابقه بيماري قلبي افزايش دهد. مصرف همزمان داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و يا مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) (شامل فورازوليدون وپروكاربازين) با سالبوتامول ممكن است باعث تشديد اثر دارو بر سيستم عروقي شود. مصرف همزمان اين دارو با گليكوزيدهاي ديژيتال ممكن است خطر آريتمي قلبي را افزايش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با كوكايين علاوه بر اثر افزاينده تحريك CNS،ممكن است اثرات جانبي عروقي هر يك را نيز افزايش دهد.مصرف همزمان با مسددهاي بتا ممكن است با اثر گشادكنندگي برونش سالبوتامول مقابله نمايد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تجويز مقادير زياد سالبوتامول قبل يا اندكي پس از بيهوشي با كلروفرم يا هالوتان ممكن است خطر آريتمي شديد بطني را بويژه نزد اشخاص با سابقه بيماري قلبي افزايش دهد. مصرف همزمان داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و يا مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) (شامل فورازوليدون وپروكاربازين) با سالبوتامول ممكن است باعث تشديد اثر دارو بر سيستم عروقي شود. مصرف همزمان اين دارو با گليكوزيدهاي ديژيتال ممكن است خطر آريتمي قلبي را افزايش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با كوكايين علاوه بر اثر افزاينده تحريك CNS،ممكن است اثرات جانبي عروقي هريك را نيز افزايش دهد. مصرف همزمان با مسددهاي بتا ممكن است با اثر گشادكنندگي برونش سالبوتامول مقابله نمايد.

مکانیزم اثر

تجويز مقادير زياد سالبوتامول قبل يا اندكي پس از بيهوشي با كلروفرم يا هالوتان ممكن است خطر آريتمي شديد بطني را بويژه نزد اشخاص با سابقه بيماري قلبي افزايش دهد. مصرف همزمان داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و يا مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) (شامل فورازوليدون وپروكاربازين) با سالبوتامول ممكن است باعث تشديد اثر دارو بر سيستم عروقي شود. مصرف همزمان اين دارو با گليكوزيدهاي ديژيتال ممكن است خطر آريتمي قلبي را افزايش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با كوكايين علاوه بر اثر افزاينده تحريك CNS،ممكن است اثرات جانبي عروقي هريك را نيز افزايش دهد. مصرف همزمان با مسددهاي بتا ممكن است با اثر گشادكنندگي برونش سالبوتامول مقابله نمايد.

فارماكوكینتیك

متابوليسم دارو كبدي است و از طريق كليه ها و مدفوع دفع مي شود. از راه خوراكي ،اثر دارو پس از 30-15 دقيقه شروع مي شود و طي 32 ساعت به حداكثر مي رسد. مدت اثر آن 8 ساعت يا بيشتر است. از راه استنشاقي ،بتدريج از برونشها جذب و بخشي از داروي بلعيده شده نيز از دستگاه گوارش جذب مي گردد.غلظت سيستميك دارو پس از استنشاق آن كم مي باشد. اثر دارو پس از 15-5 دقيقه شروع مي شود و 1/51 ساعت پس از دو استنشاق به حداكثر مي رسد. مدت اثر دارو 63 ساعت است.

نکات

1. از تماس آيروسل هاي استنشاقي با چشمها بايد اجتناب كرد.


2. بيشتر از دو استنشاق در يك زمان با فواصل 21 دقيقه اي مصرف نشود.


3. قرصها را بايد به طور كامل بلعيد و از له كردن ،شكستن و يا جويدن آنها خودداري نمود.


4. در صورتي كه پس از مصرف دارو اشكال در تنفس باقي مانده يا بدتر شد،بلافاصله به پزشك اطلاع داده شود.


5. در صورت بروز خشكي لب و گلو،پس از هر بار مصرف دارو دهان با آب شسته شود.


6. در صورت ضرورت مصرف همزمان يك آيروسل استنشاقي كورتيكوستروييد با اين دارو، بهتر است آيروسل سالبوتامول 5 دقيقه زودتر مصرف شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com