هیوسین
هیوسین

نام ژنریک

Hyoscine

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 10mg


Injection: 20 mg/ml


Suppository: 7.5, 10mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


كنترل اسپاسم گوارشي يا ادراري ـ تناسلي، قاعدگي دردناك همراه با اسپاسم، اسپاسم حاد، مانند قولنج صفراوي يا كليوي.


بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار 20 ميلي گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود. در قاعدگي دردناك همراه با اسپاسم، مصرف دارو بايد دو روز قبل از قاعدگي شروع و تا سه روز بعد ادامه يابد، و يا مقدار 20 ميلي گرم تزريق عضلاني يا وريدي مي‌شود. در صورت لزوم، مصرف اين مقدار بعد از نيم ساعت تكرار مي‌شود. از طريق ركتال، 3-1 شياف در روز استعمال مي‌گردد.


كودكان 12-6 ساله: از راه خوراكي ، مقدار 10 ميلي گرم سه بار در روز مصرف مي‌شود. از طريق ركتال يك شياف در روز استعمال مي‌شود.


توجه: هيوسين در پرتون گاري براي تشخيص افتراقي انسداد و كاهش اسپاسم و درد در پيلوگرافي مصرف مي‌شود. همچنين، اين دارو همراه با ساير روشهاي تشخيصي، مانند آندوسكوپي معده، دوازدهه، در صورت وجود اسپاسم، مصرف مي‌شود.


مكانيسم اثر


به نظر مي‌رسد اين دارو عمدتاً بر روي عقده‌هاي پاراسمپاتيك داخل ديواره‌اي عضلات صاف ارگانهاي حفرات شكمي و لگن مؤثر است و موجب شل شدن آنها مي‌شود.

موارد منع مصرف

عوارض جانبي


دستگاه گوارش: خشكي دهان.


ساير عوارض: كاهش موقت تطابق چشم، تاكيكاردي.

موارد قابل توجه

-

مکانیزم اثر

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: گلوكوم (احتمال گشاد شدن مردمك چشم وجود دارد).

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي کول ينرژيک.


طبقه‌بندي درماني: ضد اسپاسم.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


1ـ محلول تزريقي هيوسين را مي‌توان با محلولهاي تزريقي دكستروز يا محلول نمكي نرمال رقيق كرد.


2ـ محلول تزريقي اين دارو را مي‌توان با اغلب محلولهاي مايي مواد حاجب مانند دياتريزوات سديم، كه در پرتونگاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند مخلوط كرد.


نكات قابل توصيه به بيمار


اين دارو ممكن است موجب بروز خواب آلودگي شود. بنابراين، از انجام فعاليتهايي كه نياز به هوشياري كامل دارند، خودداري كنيد.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com