گلیکلازید
گلیکلازید

نام ژنریک

Gliclazide

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 80mg


Tablet, Extended Release: 30mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


ديابت مليتوس نوع II


بزرگسالان: 80 - 40 ميلي گرم خوراكي روزانه قبل از صبحانه حداكثر دوز دارو 320 ميلي گرم در روز مي‌ باشد. در بيماران سالمند دارو با دوز 40 ميلي‌گرم خوراكي روزانه شروع مي‌ شود. دوزهاي بيشتر از 160 ميلي گرم، در دو دوز منقسم بايد تجويز شود.


مكانيسم اثر


اين دارو با افزايش آزاد سازي انسولين از سلولهاي بتاي پانكراس باعث كاهش قند خون مي‌ گردد.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


گلوكوكورتيكوئيدها و ريفامپين باعث كاهش اثر بخشي دارو مي‌ شوند.


آندروژن‌ها (تستوسترون) كلرامفينكل، سولفوناميدها، مهار كننده‌هاي MAO ساليسيلات ‌ها، ‌كلوفيبرات و داروهاي ضد انعقاد خوراكي باعث افزايش تأثير دارو و هايپوگليسمي مي‌ شوند.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: ضعف، سرگيجه.


دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، يبوست.


كبد: يرقان كلستاتيك.


خون: لكوپني، ترومبوسيتوپني، آگرانولوسيتوز، آنمي خفيف.


پوست: بثورات ماكولوپاپولار، كهير، اريتم، خارش.


ساير عوارض: هايپوگلايسمي، هيپوناتري.


مسموميت و درمان


مصرف بيش از حد دارو باعث كاهش قند خون شده كه با علائمي چون تهوع، استفراغ، درد در ناحيه بالاي معده ، احساس مورمور شدن لب‌ها و زبان، تعريق، تاكيكاردي، احساس گرسنگي، لتارژي، خميازه كشيدن، عصبانيت و در نهايت تشنج، استوپور، اغما و مرگ تظاهر مي‌ يابد. در موارد خفيف كاهش قند خون، مي توان با گلوكز خوراكي و تنظيم دوز دارو يا زمان مصرف
غذا بيمار را كنترل نمود. در موارد شديد، بيمار حداقل 48 - 24 ساعت بايد تحت نظر بوده و تجويز ذغال فعال ، استفاده از دكستروز 50% و بدنبال آن دكستروز 10% به منظور رساندن قند بيمار به mg/dl 100 توصيه مي‌ شود.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: ضعف، سرگيجه.


دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، يبوست.


كبد: يرقان كلستاتيك.


خون: لكوپني، ترومبوسيتوپني، آگرانولوسيتوز، آنمي خفيف.


پوست: بثورات ماكولوپاپولار، كهير، اريتم، خارش.


ساير عوارض: هايپوگلايسمي، هيپوناتري.


مسموميت و درمان


مصرف بيش از حد دارو باعث كاهش قند خون شده كه با علائمي چون تهوع، استفراغ، درد در ناحيه بالاي معده ، احساس مورمور شدن لب‌ها و زبان، تعريق، تاكيكاردي، احساس گرسنگي، لتارژي، خميازه كشيدن، عصبانيت و در نهايت تشنج، استوپور، اغما و مرگ تظاهر مي‌ يابد. در موارد خفيف كاهش قند خون، مي توان با گلوكز خوراكي و تنظيم دوز دارو يا زمان مصرف
غذا بيمار را كنترل نمود. در موارد شديد، بيمار حداقل 48 - 24 ساعت بايد تحت نظر بوده و تجويز ذغال فعال ، استفاده از دكستروز 50% و بدنبال آن دكستروز 10% به منظور رساندن قند بيمار به mg/dl 100 توصيه مي‌ شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به دارو، سولفونيل اوره‌ها وتيازيدها، كودكان ديابتي، اسيدوز، تروماي شديد، عفونتهاي شديد و جراحي‌هاي بزرگ.


موارد احتياط: سابقه نارسايي كبدي يا كليوي ، بيماران سالمند.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: سولفونيل اوره.


طبقه‌بندي درماني: ضد ديابت.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


در ابتداي درمان با اين دارو، بيمار بايد از نظر احتمال بروز كاهش قند خون تحت نظر باشد.


در صورت بروز بثورات جلدي مصرف دارو بايد قطع شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


در صورت بروز علائم كاهش خون، بلافاصله از مايعات شيرين استفاده شود.


در صورت فراموش نمودن دوز دارو، در صورت به يادآوري فورا مصرف گردد.


تا مشخص شدن اثرات دارو ، از انجام كارهاي خطرناك كه نياز به هوشياري کامل دارد خودداري نمايند.


مصرف در سالمندان: دوز دارو در سالمندان بايد كاهش يابد.


مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست به دليل احتمال بروز كاهش قند خون در زمان شيردهي مصرف اين دارو توصيه نمي‌ شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com