ایزوکسوپرین
ایزوکسوپرین

نام ژنریک

Isoxsuprine H cl

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 10mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


بي کفايتي عروق مغز ، بيماري عروق محيطي (تصلب انسداد ي شرائين، ترومبوآنژئيت انسدادي، بيمار رينود).


بزرگسالان: از راه خوراکي، مقدار 20-10 ميلي گرم سه يا چهار بار در روز مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: بلافاصله بعد از زايمان و در صورت وجود خونريزي شرياني (اثرات گشادکننده عروق و شل کننده رحم دارد).


موارد احتياط: اثربخشي ايزوکسوپرين در درمان بيماري عروق محيطي ثابت نشده و نبايد جانشين درمان مناسب طبي يا جراحي برا ي بيماري عروق مغزي يا محيطي باشد.

عوارض جانبی دارو

ملاحظات اختصاصي


احتمال بروز عوارض جانبي با مصرف مقادير زياد ايزوکسوپرين افزايش مي يابد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


ايزوکسوپرين غلظت سرمي گلوکز و اسيدهاي چرب آزاد خون را تغيير مي‌دهد.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


ايزوکسوپرين غلظت سرمي گلوکز و اسيدهاي چرب آزاد خون را تغيير مي‌دهد.

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: از دستگاه گوارش به خوبي جذب مي شود. بعد از مصرف خوراکي، اثر دارو طي 60 دقيقه شروع شده و تا سه ساعت باقي مي ماند.


پخش: از جفت عبور مي کند.


متابوليسم: به طور نسبي در خون کونژوگه مي شود.


دفع: عمدتاً از طريق ادرار دفع مي شود. دفع اين دارو از طريق مدفوع ناچيز است. نيمه عمر اين دارو حدود 75 دقيقه است.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آگونيست بتا آدرنرژيک.


طبقه‌بندي درماني: گشادکننده عروق محيطي.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نکات قابل توصيه به بيمار


براي به حداقل رساندن کمي فشار خون وضعيتي، از تغيير دادن سريع وضعيت خود اجتناب کنيد.


مصرف در سالمندان: کاهش درجه حرارت بدن ناشي از ايزوکسوپرين در بيماران سالخورده بيشتر است.


مصرف در کودکان: ايزوکسوپرين از جفت عبور مي کند و ممکن است موجب بروز کمي فشارخون و تاکيکاردي در نوزادان شود.


مصرف در شيردهي: بي ضرري مصرف دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.


عوارض جانبي


اعصاب مرکزي : سرگيجه، عصبانيت.


قلبي ـ عروقي: کمي فشار خون ، تاکيکاردي، درد قفسه سينه، ضربان نامنظم قلب.


پوست: بثورات شديد پوستي، برافروختگي.


دستگاه گوارش: استفراغ، ناراحتي شکم ، اتساع روده.


توجه: در صورت بروز بثورات پوستي، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


درمان: حمايتي است.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com