هرپین
هرپین

نام ژنریک

Idoxuridine

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Drop: 0.1%

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


كراتيك ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس


الف) بزرگسالان و كودكان: يك قطره هر يك ساعت در طول روز و هر 2 ساعت در طي شب تا زمان بهبودي (توسط فلوئورسئين عدم وجود آلودگي تأييد شود ).سپس به دوز يك قطره هر 2 ساعت طي روز و يك قطره
هر 4 ساعت در طول شب كاهش يابد. جهت كاهش عود بيماري درمان بايد 5-3 روز پس از بهبودي كامل ادامه يابد. طول درمان نبايد بيش از 21 روز شود.


ب) كراتوكنژنكتيويت ناشي از هرپس سيمپلكس، هرپس‌ زوستر و كراتيت ناشي از ويروس واكسينا.


بزرگسالان: يك قطره هر ساعت طي روز و هر 2 ساعت در طول شب داخل چشم چكانده شود.


مكانيسم اثر


ايدوكسوريدين با ساختمان مشابه تيميدين باعث مهار فسفوريلاز تيميديليك و پلي‌مراز اختصاصي DNA شده. بنابراين مانع از تكثير و تخريب بافتي ناشي از ويروس مي‌شود.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان با فرآوده‌هاي حاوي اسيدبوريك ممكن است منجر به رسوبي تحريك كننده شود.


مصرف همزمان با گلوكوكورتيكوئيد‌هاي چشمي، باعث افزايش عفونت مي‌شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


چشم: التهاب، ادم چشم يا پلك، درد، خارش، تحريك، واكنش‌هاي آلرژيك، فوتوفوبي، كراتوپاتي نقطه‌اي، تاري ديد.


مسموميت و درمان


در صورت استفاده بيش از حد، چشم با آب يا نرمال سالين شستشو شود.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


چشم: التهاب، ادم چشم يا پلك، درد، خارش، تحريك، واكنش‌هاي آلرژيك، فوتوفوبي، كراتوپاتي نقطه‌اي، تاري ديد.


مسموميت و درمان


در صورت استفاده بيش از حد، چشم با آب يا نرمال سالين شستشو شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت به هر يك از اجزاء دارو.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پيريميدين هالوژنه.


طبقه‌بندي درماني: ضد ويروس.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده c


ملاحظات اختصاصي


1- مصرف طولاني مدّت ايدوكسوريدين باعث صدمه به اپي تليوم قرنيه شده و از ترميم زخم جلوگيري مي‌كند.


2- در عفونت‌هاي مزمن و شديد و عارضه‌دار ممكن است درمان 6-3 هفته ادامه يابد.


3- به دليل حساسيت دارو در صورت بروز سوزش پس از استفاده از دارو يا عدم پاسخ درمان مناسب از محلول تازه دارو استفاده شود.


4- در صورت عدم كاهش ميزان رنگ‌آميزي با فلورسئين در عرض 14 روز، از روش درمان ديگري استفاده نماييد.


5- تجويز كورتيكوستروئيد‌هاي موضعي در كراتيت سطحي ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس ممنوع مي‌باشد. در اين موارد ايدوكسوريدين چند روز پس از قطع كورتيكوستروئيد بايد ادامه يابد.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- به دليل احتمال بروز حساسيت به نور در اثر مصرف دارو بهتر است از عينك آفتابي استفاده شود.


2- اطراف چشم را قبل از مصرف دارو تميز نماييد.


3- از استفاده محلول‌هاي كهنه خودداري نماييد.


4- قبل از مصرف دارو دست‌ها شسته و جهت كاهش جذب سيستميك 2-1 دقيقه بعد از چكاندن دارو با انگشت گوشه داخلي چشم را فشار دهيد.


5- در صورت عدم بهبودي در عرض 14 روز يا بروز درد، كاهش ديد، خارش يا تورم چشم، به پزشك اطلاع دهيد.


مصرف در شيردهي


با توجه به احتمال تومور‌زائي دارو در نوزاد با توجه به ضرورت استفاده دارو براي مادر منافع و زيان احتمالي در دوران شيردهي در نظر گرفته شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com