متیل دوپا
متیل دوپا

نام ژنریک

Methyldopa

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 250mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


زيادي متوسط تا شديد فشار خون


بزرگسالان: از راه خوراکي، ابتدا مقدار 250 ميلي گرم 3ـ2 بار در روز، در 48 ساعت اول مصرف شده، سپس مقدار مصرف بر حسب نياز هر دو روز افزايش يا کاهش مي‌ يابد. در صورت اضافه يا حذف کردن داروهاي ديگر کاهنده فشار خون ، ممکن است مقدار مصرف متيل دوپا احتياج به تنظيم داشته باشد. مقدار نگهدارنده g/day 2ـ5/0 است که در 4 ـ 2 مقدار منقسم مصرف مي‌ شود. حداکثر مقدار توصيه شده g/day 3 است.


کودکان: از راه خوراکي، ابتدا مقدار mg/kg/day 10 يا mg/m2/day 300 در 4 ـ 2 مقدار منقسم مصرف مي‌ شود.


مقدار مصرف تا دستيابي به پاسخ مناسب حداقل هر دو روز افزايش مي‌ يابد. حداکثر مقدار مصرف mg/kg/day 65 ، يا g/m2/day 2 يا g/day 3 است (هر کدام که کمتر است).

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


متيل دوپا ممکن است اثرات کاهنده فشار خون ساير داروهاي پايين آورنده فشار خون و اثرات افزايش دهنده فشار خون آمينهاي مقلد سمپاتيک، مانند فنيل پروپانول آمين، دوپامين، نوراپي نفرين و سودوافدرين را تشديد کند.


مصرف همزمان با فنوتيازينها يا ضد افسردگيهاي سه حلقه‌اي ممکن است موجب کاهش اثرات کاهنده فشار خون شود. مصرف همزمان اين دارو با هالوپريدول ممکن است موجب زوال عقل و رخوت شود.


مصرف همزمان با فنوکسي بنزامين ممکن است سبب بروز بي اختياري قابل برگشت ادرار شود.


بيماران تحت درمان با متيل دوپا که قرار است تحت عمل جراحي قرار گيرند، ممکن است به مقادير کمتري از داروهاي بيهوش کننده احتياج داشته باشند.


استفاده توام با ديورتيکها، مي‌ تواند ضد فشار خون متيل دوپا را افزايش دهد.


استفاده توام با لوودوپا، مي‌ تواند اثرات ضد فشار خون متيل دوپا را افزايش دهد.


خطر سميت ليتيم با مصرف اين دارو افزايش مي‌ يابد. سطح ليتيم را مونيتور کنيد.


استفاده توام با مهارکننده‌هاي MAO ممکن است هيپرتانسيون شديد ايجاد کند.


استفاده توام با ترکيبات آهن خوراکي، ممکن است اثرات هيپوتانسيو را کاهش و سطح سرمي لوودوپا را افزايش دهد. در استفاده توام احتياط کنيد.


در استفاده توام مي‌ تواند متابوليسم سولفونيل اوره‌ها (گليپيزايد، گليبورايد، تولبوتاميد) را تخريب کند. سطح گلوکز خون را بررسي کنيد.


کپسيکوم ممکن است اثرات ضد فشار خوني را کاهش دهد.

عوارض جانبی دارو

ملاحظات اختصاصي


1ـ بيماران مبتلا به عيب کار کليه ممکن است به مقادير نگهدارنده کمتري احتياج داشته باشند.


2ـ بيماراني که متيل دوپا مصرف مي‌ کنند، ممکن است بعد از دياليز دچار افزايش فشار خون شوند، زيرا دارو توسط دياليز از بدن خارج مي‌ شود.


3ـ در شروع به طور دوره‌اي طي درمان، هموگلوبين، هماتوکريت، و شمارش گلبولهاي قرمز خون، از جهت بروز کم خوني هموليتيک، پيگيري شوند. آزمونهاي عملکرد کبد نيز، بويژه در مدت 6 تا 12 هفته اول درمان، بايد انجام گيرند.


4ـ در طول تنظيم مقدار مصرف دارو، بايد فشار خون در حالت خوابيده، نشسته و ايستاده اندازه گيري شود. در طي انفوزيون دارو، فشار خون بيمار حداقل هر 30 دقيقه، تا تثبيت وضع بيمار، اندازه گيري شود.


5ـ رخوت و خواب آلودگي معمولاً با ادامه درمان برطرف مي‌ شود. مصرف دارو به هنگام خواب اين اثر را به حداقل مي‌ رساند. کمي فشار خون در حالت ايستاده ممکن است کاهش مقدار مصرف دارو را ضروري سازد. تعدادي از بيماران مصرف تمام دوز روزانه را در هنگام خواب يا عصر تحمل مي‌ کنند.


6ـ به منظور تشخيص احتباس آب و سديم، بايد مقدار مصرف و دفع مايعات و وزن بيمار همه روزه اندازه گيري گردد. ادرار دفع شده در معرض هوا، به دليل شکسته شدن متيل دوپا يا متابوليتهاي آن، تيره رنگ مي‌ شود.


7ـ بعد از 3ـ2 ماه ممکن است نسبت به دارو تحمل ايجاد شود.


8ـ علائم مسموميت کبدي ممکن است 4 ـ 2 هفته بعد از شروع درمان بروز کنند.


9ـ دوز مولتيپل پذيرش بيمار را کاهش مي‌ دهد، اما استفاده دو بار در روز کنترل کافي فشار خون ايجاد کرده و هزينه‌ها را کم مي‌ کند.


10- تب دارويي معمولاً در 3 ماه اول درمان اتفاق مي‌ افتد و معمولاً با ائوزينوفيلي يا تغييرات تست عملکرد کبد همراه مي‌ باشد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


متيل دوپا غلظت ALP, ALT, AST، بيلي روبين و کراتينين سرم، را افزايش مي‌ دهد. اين دارو ممکن است به طور کاذب غلظت کاتکول آمينهاي ادرار را افزايش داده و با تشخيص فئوکروموسيتوم تداخل کند. اين دارو مي‌ تواند شمارش پلاکت و WBC و هموگلوبين را کاهش دهد.


با مصرف اين دارو ممکن است آزمون آنتي گلوبولين مستقيم (آزمون کومبس) مثبت شود.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


متيل دوپا غلظت ALP, ALT, AST، بيلي روبين و کراتينين سرم، را افزايش مي‌ دهد. اين دارو ممکن است به طور کاذب غلظت کاتکول آمينهاي ادرار را افزايش داده و با تشخيص فئوکروموسيتوم تداخل کند. اين دارو مي‌ تواند شمارش پلاکت و WBC و هموگلوبين را کاهش دهد.


با مصرف اين دارو ممکن است آزمون آنتي گلوبولين مستقيم (آزمون کومبس) مثبت شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، بيماري فعال کبدي (هپاتيت يا سيروز)، کساني که مهار کننده‌هاي MAO دريافت مي‌ کنند و سابقه اختلال عملکرد کبدي با مصرف قبلي متيل دوپا.


موارد احتياط : در سابقه اختلال عملکرد کبدي و در خانمهاي شيرده با احتياط مصرف شود.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد آدرنرژيک مرکزي.


طبقه‌بندي درماني: پايين آورنده فشار خون.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


نکات قابل توصيه به بيمار


1ـ در صورت بروز عوارض جانبي، مانند حرکات پرشي، افزايش وزن 25/2 کيلوگرم در هفته، علائم عفونت يا تب، به پزشک اطلاع دهيد.


2ـ تا زمان ايجاد تحمل به تسکين، خواب آلودگي و ساير اثرات CNS دارو ، با مصرف آن به هنگام خواب، عوارض جانبي را به حداقل برسانيد. تغيير آهسته وضعيت ، بروز کمي فشار خون در حالت ايستاده را به حداقل مي‌ رساند. مصرف يخ، شکلات، يا آدامس، خشکي دهان را برطرف مي‌ سازد.


3ـ از انجام فعاليت‌هاي خطرناکي که احتياج به هوشياري ذهني دارند، تا قطع اثرات تسکين بخش دارو، خودداري کنيد.


4ـ قبل از مصرف داروهاي بدون نسخه سرماخوردگي ، با پزشک خود مشورت کنيد.


مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده نسبت به اثرات تسکين بخش و کاهنده فشار خون حساس تر هستند. بنابراين ، کاهش مقدار مصرف در آنها ممکن است ضروري باشد.


مصرف در كودكان: بي ضرري و اثربخشي مصرف دارو در کودکان ثابت نشده است.


مصرف شيردهي: متيل دوپا در شير ترشح مي‌ شود. بنا به توصيه آکادمي كودكان آمريکا ، ميتل دوپا با شيردهي سازگار است.


مصرف در بارداري: متيل دوپا داروي انتخابي پايين آورنده فشار خون است که در دوران بارداري استفاده مي‌ شود.


عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: رخوت، سردرد، ضعف، سرگيجه، کاهش توانايي ذهني، حرکات غيرارادي کره آتتوئيد ـ اختلالات پسيکوتيک، افسردگي، کابوسهاي شبانه، گيجي، پارستزي، پارکينسونيسم.


قلبي ـ ‌عروقي: براديکاردي، کمي فشار خون در حالت ايستاده، آنژين تشديد شده، ميوکارديت، ادم.


چشم، گوش، حلق ، بيني : احتقان بيني.


دستگاه گوارش: اسهال ، پانکراتيت، يبوست، خشکي دهان، تهوع، استفراغ.


خون: کم خوني هموليتيک، ترومبوسيتوپني، لکوپني، دپرسيون مغز استخوان.


کبد: نکروز کبدي، هپاتيت.


ادراري- تناسلي : آمنوره، کاهش توانايي جنسي.


عضلاني - اسكلتي: آرترالژي.


پوست: راش.


ساير عوارض: ژنيکوماستي، ترشح غيرعادي شير، تب دارويي، کاهش ميل جنسي.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: رخوت، کمي فشار خون، اختلال هدايت دهليزي- بطني، اغما.


درمان: از ذغال فعال مي‌ توان براي کاهش جذب دارو استفاده کرد. اقدامات بعدي شامل درمان علامتي و حمايتي مي‌ شود. در موارد شديد، همودياليز ممکن است مؤثر باشد.

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com