دی سیکلومین
دی سیکلومین

نام ژنریک

Clidinium - C

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: Clidinium bromide 2.5mg + Chlordiazepoxide 5mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


مقدار مصرف بايد بر اساس شدت علائم و بروز عوارض جانبي تنظيم گردد.


درمان كمكي در زخم‌هاي گوارشي


بزرگسالان: يك يا دو قرص 4-3 بار در روز قبل از غذا و هنگام خواب مصرف مي‌شود.


بيماران سالمند يا ناتوان : يك قرص سه بار در روز قبل از غذا مصرف مي‌شود.


مكانيسم اثر


کليدينيوم


اين دارو به طور رقابتي موجب مهار استيلكولين در محل گيرنده‌هاي كولينرژيك مي‌شود و در نتيجه، ترشح اسيد معده و حركات دستگاه گوارشي را كاهش مي‌دهد.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان با آنتياسيدها جذب خوراكي اين دارو را كاهش مي‌دهد. مصرف اين دارو بايد حداقل يك ساعت قبل از آنتي اسيدها صورت گيرد.


مصرف همزمان داروهاي آنتي كولينرژيك ممكن است موجب تشديد سميت اين داروها شود.


آنتي كولينرژيك‌ها جذب بسياري از داروها (لوودوپا و كتوكونازول) را از دستگاه گوارش كاهش مي‌دهند. كلرديازپو کسايد اثرات درماني لوودوپا را نيز كم مي‌كند. بالعكس، مصرف همزمان با ديگوكسين (به علت كاهش حركات گوارشي ) ممكن است منجر به افزايش غلظت سرمي ديگوكسين گردد.


مصرف همزمان كليدينيوم با مكمل خوراكي پتاسيم ممكن است احتمال بروز زخم‌هاي گوارشي ناشي از پتاسيم را افزايش دهد. بنابراين، مصرف اين داروها بايد با احتياط صورت گيرد.


مصرف همزمان كلرديازپوكسايد با فنوتيازين‌ها، مخدرها، باربيتورات‌ها، الكل، آنتي هيستامين‌ها، داروهاي مهاركننده مونوآميناكسيداز، داروهاي بيهوش‌كننده عمومي و داروهاي ضد افسردگي، اثرات تضعيف کننده CNS اين داروها را تشديد مي‌كند.


مصرف همزمان كلرديازپوكسايد با سايمتيدين و احتمالاً دي‌سولفيرام ، متابوليسم كبدي كلرديازپوكسايد را كم كرده و غلظت پلاسمايي آن را افزايش مي‌دهد.


سيگار كشيدن زياد متابوليسم كبدي كلرديازپوكسايد را افزايش مي‌دهد و در نتيجه، اثرات درماني آن را كم مي‌كند.


داروهاي خوراكي جلوگيري‌كننده از بارداري ممكن است متابوليسم كلرديازپوكسايد را كاهش دهند.


بنزوديازپين‌ها ممكن است غلظت سرمي هالوپريدول را كاهش دهند.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: سردرد، بي‌خوابي، سرگيجه، کانفوزيون يا هيجان (در افراد سالمند)، عصبانيت، ضعف، افسردگي، حالت خماري، آتاكسي، كابوس‌هاي شبانه، خستگي، لرزش، واكنش‌هاي ناگهاني (مانند حالت تهاجمي شديد).


قلبي ـ عروقي: طپش قلب ، تاكيكاردي و كاهش فشارخون وضعيتي ، كلاپس قلبي - عروقي ، براديكاردي.


پوست: كهير، كاهش يا عدم تعريق، بثورات پوستي، ريزش مو و ساير تظاهرات پوستي.


چشم: تاري ديد، ميدرياز، افزايش فشار داخل كره چشم، سيكلوپلژي، فتوفوبي، دوبيني، نيستاگموس.


دستگاه گوارش: خشكي دهان، اشكال در بلع، سوزش سردل، از بين رفتن حس چشايي، تهوع، استفراغ، انسداد فلجي روده، اتساع شكم، يبوست، بي‌اشتهايي.


ادراري ـ تناسلي: احتباس و تأخير در جريان ادرار ، ناتواني جنسي.


ساير عوارض: تب، واكنش‌هاي آلرژيك، ضعف تنفسي، اختلال تكلم، سردرد، اختلال عملكرد كبد، تغيير در ميل جنسي، پورفيري متناوب فعال.


توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، احتباس ادرار، کانفوزيون، هيجان، بثورات پوستي و نشانه‌هاي شبه كورار، اضطراب، توهم، افزايش اسپاسم عضلاني، بي‌خوابي و يا خشم، مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني:


الف) كليدينيوم: نشانه‌هاي شبه كورار و اثرات محيطي مانند مردمك گشاد و ثابت، تاري ديد، پوست خشك، برافروخته و داغ، خشكي مخاط، اختلال در بلع، كاهش يا فقدان صداهاي روده، احتباس ادرار، افزايش غيرطبيعي حرارت بدن، تاكيكاردي، افزايش فشارخون و افزايش تنفس.


ب) كلرديازپوكسايد: خواب‌آلودگي، کانفوزيون، اغما، كاهش رفلکسها، تنگينفس، اشكال در تنفس، كاهش فشارخون ، براديكاردي، اختلال تكلم و از دست دادن تعادل بدن.


درمان: عمدتاً درمان علامتي است. علائم حياتي بايد به دقت كنترل شود. در صورت هوشيار بودن بيمار ، واداشتن او به استفراغ (يا شستشوي معده) و به دنبال آن مصرف مسهل نمكي و ذغال فعال از جذب بيشتر دارو جلوگيري مي‌كند. در موارد شديد ، مصرف فيزوستيگمين ممكن است اثرات آنتي موسكاريني كليدينيوم را مهار كند. در صورت مصرف زياد اين دارو ، مايعات براي درمان شوك توصيه مي‌شود. در صورت احتباس ادرار، سوند زدن ممكن است ضروري باشد.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: سردرد، بي‌خوابي، سرگيجه، کانفوزيون يا هيجان (در افراد سالمند)، عصبانيت، ضعف، افسردگي، حالت خماري، آتاكسي، كابوس‌هاي شبانه، خستگي، لرزش، واكنش‌هاي ناگهاني (مانند حالت تهاجمي شديد).


قلبي ـ عروقي: طپش قلب ، تاكيكاردي و كاهش فشارخون وضعيتي ، كلاپس قلبي - عروقي ، براديكاردي.


پوست: كهير، كاهش يا عدم تعريق، بثورات پوستي، ريزش مو و ساير تظاهرات پوستي.


چشم: تاري ديد، ميدرياز، افزايش فشار داخل كره چشم، سيكلوپلژي، فتوفوبي، دوبيني، نيستاگموس.


دستگاه گوارش: خشكي دهان، اشكال در بلع، سوزش سردل، از بين رفتن حس چشايي، تهوع، استفراغ، انسداد فلجي روده، اتساع شكم، يبوست، بي‌اشتهايي.


ادراري ـ تناسلي: احتباس و تأخير در جريان ادرار ، ناتواني جنسي.


ساير عوارض: تب، واكنش‌هاي آلرژيك، ضعف تنفسي، اختلال تكلم، سردرد، اختلال عملكرد كبد، تغيير در ميل جنسي، پورفيري متناوب فعال.


توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، احتباس ادرار، کانفوزيون، هيجان، بثورات پوستي و نشانه‌هاي شبه كورار، اضطراب، توهم، افزايش اسپاسم عضلاني، بي‌خوابي و يا خشم، مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني:


الف) كليدينيوم: نشانه‌هاي شبه كورار و اثرات محيطي مانند مردمك گشاد و ثابت، تاري ديد، پوست خشك، برافروخته و داغ، خشكي مخاط، اختلال در بلع، كاهش يا فقدان صداهاي روده، احتباس ادرار، افزايش غيرطبيعي حرارت بدن، تاكيكاردي، افزايش فشارخون و افزايش تنفس.


ب) كلرديازپوكسايد: خواب‌آلودگي، کانفوزيون، اغما، كاهش رفلکسها، تنگينفس، اشكال در تنفس، كاهش فشارخون ، براديكاردي، اختلال تكلم و از دست دادن تعادل بدن.


درمان: عمدتاً درمان علامتي است. علائم حياتي بايد به دقت كنترل شود. در صورت هوشيار بودن بيمار ، واداشتن او به استفراغ (يا شستشوي معده) و به دنبال آن مصرف مسهل نمكي و ذغال فعال از جذب بيشتر دارو جلوگيري مي‌كند. در موارد شديد ، مصرف فيزوستيگمين ممكن است اثرات آنتي موسكاريني كليدينيوم را مهار كند. در صورت مصرف زياد اين دارو ، مايعات براي درمان شوك توصيه مي‌شود. در صورت احتباس ادرار، سوند زدن ممكن است ضروري باشد.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: گلوكوم با زاويه باريك (سيكلوپلژي و ميدرياز ناشي از مصرف دارو ممكن است فشار داخل كره چشم را افزايش دهد) ؛ بيماري‌هاي انسدادي مجاري ادراري، بيماري انسدادي دستگاه گوارش، كوليت اولسراتيو شديد ، مياستنيگراويس، انسداد فلجي روده، آتوني روده يا مگاكولون سمي (ممكن است اين موارد را تشديد كند) ؛ حساسيت مفرط شناخته شده به آنتي كولينرژيك‌ها و يا بنزوديازپين‌ها.


موارد احتياط: نوروپاتي اعصاب خودكار، پركاري تيروئيد، بيماري عروق كرونر، اختلالات ريتم قلب، نارسايي احتقاني قلب يا كوليتاولسراتيو (ممكن است نشانه‌هاي اين اختلالات را تشديد كند ) ؛ بيماري كبدي يا كليوي (تجمع سمي اين دارو مي‌تواند بروز كند) ؛ سن بيشتر از 40 سال (اين دارو خطر گلوكوم را افزايش مي‌دهد) ؛ فتق معده از راه مجراي مري همراه با ازوفاژيت ناشي از برگشت مواد به مري (ممكن است تونوس اسفنكتر تحتاني مري را كاهش دهد) و در محيط‌هاي داغ يا مرطوب ممكن است بيمار را به گرمازدگي مستعد كند.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتيكولينرژيك - بنزوديازپين.


طبقه‌بندي درماني: آنتيموسكاريني، ضداسپاسم دستگاه گوارش ، تسكين‌بخش.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D


ملاحظات اختصاصي


توصيه‌هاي لازم براي مصرف كليدينيوم مانند تمام داروهاي آنتيكولينرژيك است.


مصرف در سالمندان: مصرف اين دارو در سالخوردگان بايد با احتياط همراه باشد. در اين افراد مصرف مقدار كمتر دارو توصيه مي‌شود.


مصرف در شيردهي: كلرديازپوكسايد: ترشح اين دارو در شير مادر ممکن است موجب رخوت ، اشکال در تغذيه و کاهش وزن نوزاد شود.


کليدينيوم: احتمالاً موجب مسموميت شيرخوار مي‌شود. كليدينيوم ممكن است ترشح شير را كاهش دهد. توصيه مي‌شود در طي مصرف اين دارو ، از شيردهي اجتناب شود.


توجه: براي كسب آگاهي بيشتر در مورد كلرديازپوكسايد، كه از اجزاي اين تركيب دارويي است، به اطلاعات مربوط به Chlordiazepoxide مراجعه كنيد.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com