اتومیدیت
اتومیدیت

نام ژنریک

Etomidate

شکل دارویی

Injection:20 mg / 10 ml

موارد مصرف

اتوميديت يك داروي بيهوش كننده است كه براي القاء بيهوشي مصرف مي شود. اين دارو بخصوص در بيماران مبتلا به اختلالات قلبي عروقي مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

-

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

اتوميديت سريع توسط كبد متابوليزه و غير فعال مي گردد. نيمه عمر آن حدود 75 دقيقه است و شروع اثر آن طي يك دقيقه بعد از تزريق مي باشد. طول مدت اثر دارو وابسته به مقدارمصرف و معمولا 5-3 دقيقه است. زمان هوشيابي آن نيز كمي سريع تر از تيوپنتال است.

نکات

1.تزريق داخل عضلاني دارو مي تواند موجب بروز درد در ناحيه تزريق شود كه با پيش درماني با يك ضددرد مخدر و يا استفاده از وريدهاي بزرگ مي توان موجب كاهش اين عارضه شد.


2.مصرف تو ام اتوميديت با داروهاي بلوك كننده عصبي عضلاني معمولا تاثير قابل توجهي بر روي مقدار مصرف اين داروها هنگام لوله گذاري داخل تراشه اي نمي گذارد.


3.تزريق وريدي دارو بهتر است به صورت آهسته و طي حداقل 2-1 دقيقه صورت گيرد.


4.اگر چه مصرف همزمان بنزوديازپين ها ممكن است باعث بهبود بيهوشي گردد، احتمال افزايش ضعف تنفسي و يا كاهش فشار خون بايد در نظر گرفته شود.


5.مصرف متناوب دارو ممكن است باعث ايجاد تحمل به اثرات دارو وابستگي و اعتياد شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com