آمیلورید
آمیلورید

نام ژنریک

Amiloride/Hydrochlorothiazide

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: Amiloride (As dihydrate) 5mg + hyrochlorothiazide 50mg

موارد قابل توجه

-

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ديورتيک نگهدارنده پتاسيم - ديورتيک تيازيدي.


طبقه‌بندي درماني: ديورتيک - كاهنده فشار خون.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


موارد و مقدار مصرف


الف) هايپرتانسيون - ادم ناشي از نارسايي احتقاني قلب و سيروز.


بزرگسالان: شروع با دوز 5 ميلي گرم در روز و افزا يش آن به 10 ميلي گرم در روز در صورت نياز.


ب) پيشگيري از بروز هايپوکالمي در بيماران پر خطر.


بزرگسالان: شروع با دوز 5 ميلي گرم در روز و افزايش آن به 10 ميلي گرم در روز در صورت نياز.


توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار اجزاي فرمولاسيون مراجعه شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com