پیروکسیکام
Piroxicam (Feldene)
پیروکسیکام

نام ژنریک

Piroxicam

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 20 mg/ml


Capsule: 10mg


Suppository : 20mg


Gel : 0.5%

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت.


بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار 20 ميلي گرم يك بار در روز مصرف مي‌ شود. در صورت نياز، مي‌ توان دارو را در مقادير منقسم مصرف كرد.


ب) آرتريت روماتوئيد جوانان.


كودكان با وزن 55-46 كيلوگرم: ‌ روزانه mg 15 خوراكي.


كودكان با وزن 31 كيلوگرم : روزانه mg 10 خوراكي.


كودكان با وزن 30-15 كيلوگرم:‌ روزانه mg 5 خوراكي.


مكانيسم اثر


اثر ضد درد و ضد تب:‌ مكانيسم دقيق اثر دارو مشخص نيست، ولي به نظر مي‌ رسد پيروكسيكام ساخت پروستاگلاندين‌ها را مهار مي‌ كند.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد و داروهاي ترومبوليتيك (مشتقات كومارين، هپارين، استرپتوكيناز يا اوروكيناز) ممكن است موجب تشديد اثرات ضد انعقاد خون اين داروها شود.


مصرف همزمان با داروهايي كه تجمع پلاكتي را مهار مي‌ كنند، مانند كاربني سيلين تزريقي، دي پيريدامول، پيپراسيلين، والپروئيك اسيد، آسپيرين، ساليسيلاتها يا داروهاي ديگر ضد التهاب، ممكن است موجب بروز مشكلات خونريزي دهنده شود.


مصرف همزمان با ساليسيلاتها، داروهاي ضد التهاب، فرآورده‌هاي حاوي الكل، كورتيكوتروپين يا استروئيدها ممكن است موجب افزايش عوارض جانبي گوارشي، از جمله زخم گوارشي و خونريزي، شود.


آسپيرين ممكن است فراهمي زيستي پيروكسيكام را كاهش دهد.


از آنجايي كه پروستاگلاندينها بر متابوليسم گلوكز اثر مي‌ گذارند، مصرف همزمان پيروكسيكام يا انسولين يا داروهاي خوراكي كاهنده قند خون ممكن است موجب تشديد اثرات كاهنده قند خون اين داروها شود.


پيروكسيكام ممكن است داروهايي را كه پيوند زيادي به پروتئين دارند، از محلهاي پيوند خود جا به جا سازد.


مصرف همزمان با مشتقات كومارين، فني توئين، وراپاميل يا نيفيديپين، ممكن است سبب مسموميت شود.


در صورت مصرف همزمان با تركيبات طلا، داروهاي ديگر ضد التهاب يا استامينوفن، ممكن است احتمال بروز مسمومت كليوي افزايش يابد.


پيروكسيكام ممكن است كليرانس كليوي متوتركسات و ليتيم را كاهش دهد.


پيروكسيكام ممكن است اثر بخشي داروهاي كاهنده فشار خون و مدر را كاهش دهد.


مصرف همزمان با داروهاي مدر ممكن است خطر بروز مسموميت كليوي را افزايش دهد.


مصرف همزمان با فرآورده‌ هاي جينكوبيلوبا (مثل Ginko TD و Gincosan) ممكن است خطر خونريزي را افزايش دهد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


اثرات فيزيولوژيك اين دارو ممكن است زمان خونروي را طولاني كند (اين اثر ممكن است تا دو هفته بعد از قطع مصرف دارو ادامه يابد)، غلظت سرمي ازت اوره خون (BUN)، كراتينين و پتاسيم يا زمان پروترومبين ممكن است با مصرف اين دارو افزايش يابد. همچنين، اين دارو ممكن است غلظت سرمي گلوكز (در بيماران ديابتي)، هموگلوبين و هماتوكريت را كاهش دهد و نتايج آزمون عملكرد كبدي (غلظت آلكالين فسفاتاز، لاكتيك دهيدروژناز يا ترانس آميناز) را افزايش دهد.


اين دارو ممكن است شمارش WBC، گرانولوسيت‌ها و پلاكت‌ها را كاهش دهد.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


اثرات فيزيولوژيك اين دارو ممكن است زمان خونروي را طولاني كند (اين اثر ممكن است تا دو هفته بعد از قطع مصرف دارو ادامه يابد)، غلظت سرمي ازت اوره خون (BUN)، كراتينين و پتاسيم يا زمان پروترومبين ممكن است با مصرف اين دارو افزايش يابد. همچنين، اين دارو ممكن است غلظت سرمي گلوكز (در بيماران ديابتي)، هموگلوبين و هماتوكريت را كاهش دهد و نتايج آزمون عملكرد كبدي (غلظت آلكالين فسفاتاز، لاكتيك دهيدروژناز يا ترانس آميناز) را افزايش دهد.


اين دارو ممكن است شمارش WBC، گرانولوسيت‌ها و پلاكت‌ها را كاهش دهد.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، بيماراني كه در آنها مصرف آسپيرين يا داروهاي ديگر ضد التهاب غير استروئيدي موجب بروز نشانه‌هاي آسم، كهير يا رينيت مي‌ شود، درد حين جراحي CABG.


موارد احتياط:


الف) سابقه زخم گوارشي ، آنژيوادم يا بيماري قلبي (ممكن است اين موارد را تشديد كند)، كاهش كار كليه (ممكن است موجب كاهش بيشتر كار كليه شود).


ب)‌ بيماران مبتلا به نشانه‌هاي شناخته شده سه گانه حساسيت مفرط به آسپيرين، رينيت/پوليپ بيني و آسم، در صورت مصرف اين دارو در معرض خطر بروز اسپاسم نايژه‌اي قرار مي‌ گيرند.


پ)‌ داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي ممكن است موجب نهفته ماندن علائم و نشانه‌هاي عفونت حاد (تب، درد عضلاني، اريتم) شوند. وضعيت بيماراني كه در معرض خطر زياد قرار دارند (مانند بيماران ديابتي) بايد به دقت ارزيابي شود.


ت) در شيردهي ، افراد سالمند، افراد مبتلا به هايپرتانسيون و شرايط مستعد كننده به احتباس مايعات، بايد با احتياط مصرف شود.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد التهاب غير استروئيدي.


طبقه‌بندي درماني: ضد درد غير مخدر، ضد تب، ضد التهاب.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C (در سه ماه آخر بارداري، رده D)


ملاحظات اختصاصي


علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي، ‌رعايت موارد زير نيز توصيه مي‌ شود:


اين دارو معمولاً ‌به صورت مقدار واحد تجويز مي‌ شود.


عوارض جانبي پوستي ناشي از پيروكسيكام شايع تر از داروهاي ديگر ضد التهاب غير استروئيدي است. واكنشهاي ناشي از حساسيت به نور شايع ترين عوارض جانبي هستند.


اثر بخشي پيروكسيكام معمولاً تا دو هفته بعد از شروع درمان بروز نمي‌ كند. ميزان پاسخ به دارو بايد از طريق بررسي كاهش نشانه‌هاي بيماري ارزيابي شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


قبل از مصرف داروهاي بدون نسخه با پزشك مشورت كنيد.


تا مشخص شدن اثرات CNS اين دارو ، از انجام فعاليتهاي خطرناكي كه نياز به هوشياري دارند، خودداري كنيد. براي جلوگيري از بروز آسيب ديدگي ، اقدامات احتياطي را به عمل آوريد.


در صورت بروز علائم و نشانه‌هاي عوارض جانبي، فوراً به پزشك مراجعه كنيد.


دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنيد.


دارو را بعد غذا استفاده كنيد.


از مصرف الكل و آسپيرين پرهيز كنيد.


مصرف در سالمندان


بيماران بزرگتر از 60 سال نسبت به عوارض جانبي پيروكسيكام حساس تر هستند و براي ايشان بايد با احتياط تجويز شود.


به دليل اثر پيروكسيكام بر پروستاگلاندينهاي كليوي، اين دارو ممكن است موجب احتباس مايعات و بروز ادم شود. اين اثر ممكن است در بيماران سالخورده و بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب قابل توجه باشد .


مصرف در كودكان: بي ضرري مصرف طولاني مدت اين دارو در كودكان ثابت نشده است.


مصرف در شيردهي: از آنجا كه پيروكسيكام تا حدود يك درصد غلظت سرمي مادر در شير ترشح مي‌ شود، ‌شيردهي در دوران مصرف اين دارو توصيه نمي‌شود.


عوارض جانبي


اعصاب مركزي:‌ سردرد ، خواب آلودگي، كسالت، سرگيجه.


قلبي ـ ‌عروقي: ادم محيطي.


پوست: خارش، بثورات پوستي، كهير، حساسيت به نور.


چشم، گوش:‌ وزوز گوش ، اختلالات شنوايي.


دستگاه گوارش: ناراحتي اپي گاستر، تهوع، ‌استفراغ، خونريزي شديد، اسهال، يبوست، ‌بي اشتهايي، ‌نفخ، سوء هاضمه، خونريزي پنهان، زخم گوارشي، ‌زخم دهاني.


ادراري ـ تناسلي: مسموميت کليوي.


خون: طولاني شدن زمان خونروي، كم خوني آپلاستيك، آگرانولوسيتوز، ائوزينوفيلي، لكوپني، ترومبوسيتوپني.


ساير عوارض: افزايش آنزيم هاي كبدي، مسموميت كبدي.


مسموميت و درمان


درمان: محتويات معده بايد بلافاصله از طريق ايجاد استفراغ با شربت ايپكا يا شستشوي معده تخليه شود. ذغال فعال بايد از طريق لوله بيني ـ‌ معدي (NG-Tube)) تجويز گردد. اقدامات حمايتي و علامتي (حمايت تنفسي و تصحيح عدم تعادل مايعات و الكتروليتها) به عمل آيند و معيارهاي آزمايشگاهي و علائم حياتي بيمار به دقت پيگيري شوند.

Piroxicam (Feldene)

FELDENE®
(piroxicam) Capsules 10 mg and 20 mg For Oral Use

Cardiovascular Risk

 • NSAIDs may cause an increased risk of serious cardiovascular thrombotic events, myocardial infarction, and stroke, which can be fatal. This risk may increase with duration of use. Patients with cardiovascular disease or risk factors for cardiovascular disease may be at greater risk (see WARNINGS).
 • FELDENE® (piroxicam) is contraindicated for the treatment of peri-operative pain in the setting of coronary artery bypass graft (CABG) surgery (see WARNINGS).

Gastrointestinal Risk

 • NSAIDs cause an increased risk of serious gastrointestinal adverse events including bleeding, ulceration, and perforation of the stomach or intestines, which can be fatal. These events can occur at any time during use and without warning symptoms. Elderly patients are at greater risk for serious gastrointestinal events (see WARNINGS).

DRUG DESCRIPTION

FELDENE® contains piroxicam which is a member of the oxicam group of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Each maroon and blue capsule contains 10 mg piroxicam, each maroon capsule contains 20 mg piroxicam for oral administration. The chemical name for piroxicam is 4-hydroxyl-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-l,2,-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide. Piroxicam occurs as a white crystalline solid, sparingly soluble in water, dilute acid, and most organic solvents. It is slightly soluble in alcohol and in aqueous solutions. It exhibits a weakly acidic 4-hydroxy proton (pKa 5.1) and a weakly basic pyridyl nitrogen (pKa 1.8). The molecular weight of piroxicam is 331.35. Its molecular formula is C15H13N3O4S and it has the following structural formula:

FELDENE® 
 (piroxicam) Structural Formula Illustration

The inactive ingredients in FELDENE (piroxicam) capsules include: Blue 1, Red 3, lactose, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, starch.

What are the possible side effects of piroxicam (Feldene)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop taking piroxicam and seek medical attention or call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

 • chest pain, weakness, shortness of breath, slurred speech, problems with vision or balance;
 • black, bloody, or tarry stools;
 • coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds;
 • swelling or rapid weight gain;
 • urinating less than usual or not at...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Feldene »

What are the precautions when taking piroxicam (Feldene)?

Before taking piroxicam, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to aspirin or other NSAIDs (such as ibuprofen, naproxen, celecoxib); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before taking this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: asthma (including a history of worsening breathing after taking aspirin or other NSAIDs), blood disorders (such as anemia, bleeding/clotting problems), growths in the nose (nasal polyps), heart disease (such as congestive heart failure, previous heart attack), high blood pressure, kidney disease, liver disease, severe loss of body water (dehydration),...

Read All Potential Precautions of Feldene »

Last reviewed on RxList: 9/14/2010
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

Carefully consider the potential benefits and risks of FELDENE (piroxicam) and other treatment options before deciding to use FELDENE (piroxicam) . Use the lowest effective dose for the shortest duration consistent with individual patient treatment goals (see WARNINGS).

FELDENE (piroxicam) is indicated:

 • For relief of the signs and symptoms of osteoarthritis.
 • For relief of the signs and symptoms of rheumatoid arthritis.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Carefully consider the potential benefits and risks of FELDENE (piroxicam) and other treatment options before deciding to use FELDENE (piroxicam) . Use the lowest effective dose for the shortest duration consistent with individual patient treatment goals (see WARNINGS).

After observing the response to initial therapy with FELDENE (piroxicam) , the dose and frequency should be adjusted to suit an individual patient's needs.

For the relief of rheumatoid arthritis and osteoarthritis, the recommended dose is 20 mg given orally once per day. If desired, the daily dose may be divided. Because of the long half-life of FELDENE (piroxicam) , steady-state blood levels are not reached for 7-12 days. Therefore, although the therapeutic effects of FELDENE (piroxicam) are evident early in treatment, there is a progressive increase in response over several weeks and the effect of therapy should not be assessed for two weeks.

HOW SUPPLIED

FELDENE® (piroxicam) Capsules for oral administration:

Bottles of 100: 10 mg (NDC 0069-3220-66) maroon and blue #322
Bottles of 100: 20 mg (NDC 0069-3230-66) maroon #323

Distributed by: Pfizer Labs Division of Pfizer Inc, NY, NY 10017. Revised July 2010

Last reviewed on RxList: 9/14/2010
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

In patients taking FELDENE (piroxicam) or other NSAIDs, the most frequently reported adverse experiences occurring in approximately 1-10% of patients are:

Cardiovascular System: Edema.

Digestive System: Anorexia, abdominal pain, constipation, diarrhea, dyspepsia, elevated liver enzymes, flatulence, gross bleeding/perforation, heartburn, nausea, ulcers (gastric/duodenal), vomiting.

Hemic and Lymphatic System: Anemia, increased bleeding time.

Nervous System: Dizziness, headache.

Skin and Appendages: Pruritus, rash.

Special Senses: Tinnitus.

Urogenital System: Abnormal renal function.

Additional adverse experiences reported occasionally include:

Body As a Whole: Fever, infection, sepsis.

Cardiovascular System: Congestive heart failure, hypertension, tachycardia, syncope.

Digestive System: Dry mouth, esophagitis, gastritis, glossitis, hematemesis, hepatitis, jaundice, melena, rectal bleeding, stomatitis.

Hemic and Lymphatic System: Ecchymosis, eosinophilia, epistaxis, leukopenia, purpura, petechial rash, thrombocytopenia.

Metabolic and Nutritional: Weight changes.

Nervous System: Anxiety, asthenia, confusion, depression, dream abnormalities, drowsiness, insomnia, malaise, nervousness, paresthesia, somnolence, tremors, vertigo.

Respiratory System: Asthma, dyspnea.

Skin and Appendages: Alopecia, bruising, desquamation, erythema, photosensitivity, sweat.

Special Senses: Blurred vision.

Urogenital System: Cystitis, dysuria, hematuria, hyperkalemia, interstitial nephritis, nephrotic syndrome, oliguria/polyuria, proteinuria, renal failure.

Other adverse reactions which occur rarely are:

Body As a Whole: Anaphylactic reactions, appetite changes, death, flu-like syndrome, pain (colic), serum sickness.

Cardiovascular System: Arrhythmia, exacerbation of angina, hypotension, myocardial infarction, palpitations, vasculitis.

Digestive System: Eructation, liver failure, pancreatitis.

Hemic and Lymphatic System: Agranulocytosis, hemolytic anemia, aplastic anemia, lymphadenopathy, pancytopenia.

Hypersensitivity: Positive ANA.

Metabolic and Nutritional: Hyperglycemia, hypoglycemia.

Nervous System: Akathisia, convulsions, coma, hallucinations, meningitis, mood alterations.

Respiratory: Respiratory depression, pneumonia.

Skin and Appendages: Angioedema, toxic epidermal necrosis, erythema multiforme, exfoliative dermatitis, onycholysis, Stevens-Johnson Syndrome, urticaria, vesiculobullous reaction.

Special Senses: Conjunctivitis, hearing impairment, swollen eyes.

Read the Feldene (piroxicam) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Highly Protein Bound Drugs: FELDENE (piroxicam) is highly protein bound and, therefore, might be expected to displace other protein bound drugs. Physicians should closely monitor patients for a change in dosage requirements when administering FELDENE (piroxicam) to patients on other highly protein bound drugs.

Aspirin: When FELDENE (piroxicam) is administered with aspirin, its protein binding is reduced, although the clearance of free FELDENE is not altered. Plasma levels of piroxicam are depressed to approximately 80% of their normal values when FELDENE (piroxicam) is administered (20 mg/day) in conjunction with aspirin (3900 mg/day). The clinical significance of this interaction is not known; however, as with other NSAIDs, concomitant administration of piroxicam and aspirin is not generally recommended because of the potential for increased adverse effects.

Methotrexate: NSAIDs have been reported to competitively inhibit methotrexate accumulation in rabbit kidney slices. This may indicate that they could enhance the toxicity of methotrexate. Caution should be used when NSAIDs are administered concomitantly with methotrexate.

ACE-Inhibitors: Reports suggest that NSAIDs may diminish the antihypertensive effect of ACE-inhibitors. This interaction should be given consideration in patients taking NSAIDs concomitantly with ACE-inhibitors.

Diuretics: Clinical studies, as well as postmarketing observations, have shown that FELDENE (piroxicam) can reduce the natriuretic effect of furosemide and thiazides in some patients. This response has been attributed to inhibition of renal prostaglandin synthesis. During concomitant therapy with NSAIDs, the patient should be observed closely for signs of renal failure (see WARNINGS: Renal Effects), as well as to assure diuretic efficacy.

Lithium: NSAIDs have produced an elevation of plasma lithium levels and a reduction in renal lithium clearance. The mean minimum lithium concentration increased 15% and the renal clearance was decreased by approximately 20%. These effects have been attributed to inhibition of renal prostaglandin synthesis by the NSAID. Thus, when NSAIDs and lithium are administered concurrently, subjects should be observed carefully for signs of lithium toxicity.

Warfarin: The effects of warfarin and NSAIDs on GI bleeding are synergistic, such that users of both drugs together have a risk of serious GI bleeding higher than users of either drug alone.

Last reviewed on RxList: 9/14/2010
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Cardiovascular Effects

Cardiovascular Thrombotic Events

Clinical trials of several COX-2 selective and nonselective NSAIDs of up to three years duration have shown an increased risk of serious cardiovascular (CV) thrombotic events, myocardial infarction, and stroke, which can be fatal. All NSAIDs, both COX-2 selective and nonselective, may have a similar risk. Patients with known CV disease or risk factors for CV disease may be at greater risk. To minimize the potential risk for an adverse CV event in patients treated with an NSAID, the lowest effective dose should be used for the shortest duration possible. Physicians and patients should remain alert for the development of such events, even in the absence of previous CV symptoms. Patients should be informed about the signs and/or symptoms of serious CV events and the steps to take if they occur.

There is no consistent evidence that concurrent use of aspirin mitigates the increased risk of serious CV thrombotic events associated with NSAID use. The concurrent use of aspirin and an NSAID does increase the risk of serious GI events (see WARNINGS, Gastrointestinal Effects - Risk of Ulceration, Bleeding, and Perforation).

Two large, controlled clinical trials of a COX-2 selective NSAID for the treatment of pain in the first 10-14 days following CABG surgery found an increased incidence of myocardial infarction and stroke (see CONTRAINDICATIONS).

Hypertension

NSAIDs, including FELDENE (piroxicam) , can lead to onset of new hypertension or worsening of preexisting hypertension, either of which may contribute to the increased incidence of CV events. Patients taking thiazides or loop diuretics may have impaired response to these therapies when taking NSAIDs. NSAIDs, including FELDENE (piroxicam) , should be used with caution in patients with hypertension. Blood pressure (BP) should be monitored closely during the initiation of NSAID treatment and throughout the course of therapy.

Congestive Heart Failure and Edema

Fluid retention and edema have been observed in some patients taking NSAIDs. FELDENE (piroxicam) should be used with caution in patients with fluid retention or heart failure.

Gastrointestinal Effects - Risk of Ulceration, Bleeding, and Perforation

NSAIDs, including FELDENE (piroxicam) , can cause serious gastrointestinal (GI) adverse events including inflammation, bleeding, ulceration, and perforation of the stomach, small intestine, or large intestine, which can be fatal. These serious adverse events can occur at any time, with or without warning symptoms, in patients treated with NSAIDs. Only one in five patients who develop a serious upper GI adverse event on NSAID therapy is symptomatic. Upper GI ulcers, gross bleeding, or perforation caused by NSAIDs occur in approximately 1% of patients treated for 3-6 months, and in about 2^4% of patients treated for one year. These trends continue with longer duration of use, increasing the likelihood of developing a serious GI event at some time during the course of therapy. However, even short-term therapy is not without risk.

NSAIDs should be prescribed with extreme caution in those with a prior history of ulcer disease or gastrointestinal bleeding. Patients with a. prior history of peptic ulcer disease and/or gastrointestinal bleeding who use NSAIDs have a greater than 10-fold increased risk for developing a GI bleed compared to patients with neither of these risk factors. Other factors that increase the risk of GI bleeding in patients treated with NSAIDs include concomitant use of oral corticosteroids or anticoagulants, longer duration of NSAID therapy, smoking, use of alcohol, older age, and poor general health status. Most spontaneous reports of fatal GI events are in elderly or debilitated patients and, therefore, special care should be taken in treating this population.

To minimize the potential risk for an adverse GI event in patients treated with an NSAID, the lowest effective dose should be used for the shortest possible duration. Patients and physicians should remain alert for signs and symptoms of GI ulcerations and bleeding during NSAID therapy and promptly initiate additional evaluation and treatment if a serious GI event is suspected. This should include discontinuation of the NSAID until a serious GI adverse event is ruled out. For high-risk patients, alternate therapies that do not involve NSAIDs should be considered.

Renal Effects

Long-term administration of NSAIDs has resulted in renal papillary necrosis and other renal injury. Renal toxicity has also been seen in patients in whom renal prostaglandins have a compensatory role in the maintenance of renal perfusion. In these patients, administration of a nonsteroidal anti-inflammatory drug may cause a dose-dependent reduction in prostaglandin formation and, secondarily, in renal blood flow, which may precipitate overt renal decompensation. Patients at greatest risk of this reaction are those with impaired renal function, heart failure, liver dysfunction, those taking diuretics and ACE-inhibitors, and the elderly. Discontinuation of NSAID therapy is usually followed by recovery to the pretreatment state.

Advanced Renal Disease

No information is available from controlled clinical studies regarding the use of FELDENE (piroxicam) in patients with advanced renal disease. Therefore, treatment with FELDENE (piroxicam) is not recommended in these patients with advanced renal disease. If FELDENE (piroxicam) therapy must be initiated, close monitoring of the patient's renal function is advisable.

Anaphylactoid Reactions

As with other NSAIDs, anaphylactoid reactions may occur in patients without known prior exposure to FELDENE (piroxicam) . FELDENE (piroxicam) should not be given to patients with the aspirin triad. This symptom complex typically occurs in asthmatic patients who experience rhinitis with or without nasal polyps, or who exhibit severe, potentially fatal bronchospasm after taking aspirin or other NSAIDs (see CONTRAINDICATIONS and PRECAUTIONS: Preexisting Asthma). Emergency help should be sought in cases where an anaphylactoid reaction occurs.

Skin Reactions

NSAIDs, including FELDENE (piroxicam) , can cause serious skin adverse events such as exfoliative dermatitis, Stevens-Johnson Syndrome (SJS), and toxic epidermal necrolysis (TEN), which can be fatal. These serious events may occur without warning. Patients should be informed about the signs and symptoms of serious skin manifestations and use of the drug should be discontinued at the first appearance of skin rash or any other sign of hypersensitivity.

Other Hypersensitivity Reactions

A combination of dermatological and/or allergic signs and symptoms suggestive of serum sickness have occasionally occurred in conjunction with the use of FELDENE (piroxicam) . These include arthralgias, pruritus, fever, fatigue, and rash including vesiculobullous reactions and exfoliative dermatitis.

Pregnancy

In late pregnancy, as with other NSAIDs, FELDENE (piroxicam) should be avoided because it may cause premature closure of the ductus arteriosus.

PRECAUTIONS

General

FELDENE (piroxicam) cannot be expected to substitute for corticosteroids or to treat corticosteroid insufficiency. Abrupt discontinuation of corticosteroids may lead to disease exacerbation. Patients on prolonged corticosteroid therapy should have their therapy tapered slowly if a decision is made to discontinue corticosteroids.

The pharmacological activity of FELDENE (piroxicam) in reducing fever and inflammation may diminish the utility of these diagnostic signs in detecting complications of presumed noninfectious, painful conditions.

Hepatic Effects

Borderline elevations of one or more liver tests may occur in up to 15% of patients taking NSAIDs, including FELDENE (piroxicam) . These laboratory abnormalities may progress, may remain unchanged, or may be transient with continuing therapy. Notable elevations of ALT or AST (approximately three or more times the upper limit of normal) have been reported in approximately 1% of patients in clinical trials with NSAIDs. In addition, rare cases of severe hepatic reactions, including jaundice and fatal fulminant hepatitis, liver necrosis and hepatic failure, some of them with fatal outcomes have been reported.

A patient with symptoms and/or signs suggesting liver dysfunction, or in whom an abnormal liver test has occurred, should be evaluated for evidence of the development of more severe hepatic reaction while on therapy with FELDENE (piroxicam) . If clinical signs and symptoms consistent with liver disease develop, or if systemic manifestations occur (e.g., eosinophilia, rash, etc.), FELDENE should be discontinued (see ADVERSE REACTIONS).

Hematological Effects

Anemia is sometimes seen in patients receiving NSAIDs, including FELDENE (piroxicam) . This may be due to fluid retention, occult or gross GI blood loss, or an incompletely described effect upon erythropoiesis. Patients on long-term treatment with NSAIDs, including FELDENE (piroxicam) , should have their hemoglobin or hematocrit checked if they exhibit any signs or symptoms of anemia.

NSAIDs inhibit platelet aggregation and have been shown to prolong bleeding time in some patients. Unlike aspirin, their effect on platelet function is quantitatively less, of shorter duration, and reversible. Patients receiving FELDENE (piroxicam) who may be adversely affected by alterations in platelet function, such as those with coagulation disorders or patients receiving anticoagulants, should be carefully monitored.

Ophthalmologic Effects

Because of reports of adverse eye findings with nonsteroidal anti-inflammatory agents, it is recommended that patients who develop visual complaints during treatment with FELDENE (piroxicam) have ophthalmic evaluations.

Preexisting Asthma

Patients with asthma may have aspirin-sensitive asthma. The use of aspirin in patients with aspirin-sensitive asthma has been associated with severe bronchospasm which can be fatal. Since cross-reactivity, including bronchospasm, between aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs has been reported in such aspirin-sensitive patients, FELDENE (piroxicam) should not be administered to patients with this form of aspirin sensitivity and should be used with caution in patients with preexisting asthma.

Information for Patients

Patients should be informed of the following information before initiating therapy with an NSAID and periodically during the course of ongoing therapy. Patients should also be encouraged to read the NSAID Medication Guide that accompanies each prescription dispensed.

 • FELDENE (piroxicam) , like other NSAIDs, may cause CV side effects, such as MI or stroke, which may result in hospitalization and even death. Although serious CV events can occur without warning symptoms, patients should be alert for the signs and symptoms of chest pain, shortness of breath, weakness, slurring of speech, and should ask for medical advice when observing any indicative signs or symptoms. Patients should be apprised of the importance of this follow-up (see WARNINGS, Cardiovascular Effects).
 • FELDENE (piroxicam) , like other NSAIDs, can cause GI discomfort and, rarely, serious GI side effects, such as ulcers and bleeding, which may result in hospitalization and even death. Although serious GI tract ulcerations and bleeding can occur without warning symptoms, patients should be alert for the signs and symptoms of ulcerations and bleeding, and should ask for medical advice when observing any indicative signs or symptoms including epigastric pain, dyspepsia, melena, and hematemesis. Patients should be apprised of the importance of this follow-up (see WARNINGS, Gastrointestinal Effects - Risk of Ulceration, Bleeding, and Perforation).
 • FELDENE (piroxicam) , like other NSAIDs, can cause serious skin side effects such as exfoliative dermatitis, SJS and TEN, which may result in hospitalization and even death. Although serious skin reactions may occur without warning, patients should be alert for the signs and symptoms of skin rash and blisters, fever, or other signs of hypersensitivity such as itching, and should ask for medical advice when observing any indicative signs or symptoms. Patients should be advised to stop the drug immediately if they develop any type of rash and contact their physicians as soon as possible.
 • Patients should promptly report signs or symptoms of unexplained weight gain or edema to their physicians.
 • Patients should be informed of the warning signs and symptoms of hepatotoxicity (e.g., nausea, fatigue, lethargy, pruritus, jaundice, right upper quadrant tenderness, and "flu-like" symptoms). If these occur, patients should be instructed to stop therapy and seek immediate medical therapy.
 • Patients should be informed of the signs of an anaphylactoid reaction (e.g., difficulty breathing, swelling of the face or throat). If these occur, patients should be instructed to seek immediate emergency help (see WARNINGS).
 • In late pregnancy, as with other NSAIDs, FELDENE (piroxicam) should be avoided because it may cause premature closure of the ductus arteriosus.

Laboratory Tests

Because serious GI tract ulcerations and bleeding can occur without warning symptoms, physicians should monitor for signs and symptoms of GI bleeding. Patients on long-term treatment with NSAIDs should have their CBC and a chemistry profile checked periodically. If clinical signs and symptoms consistent with liver or renal disease develop, systemic manifestations occur (e.g., eosinophilia, rash, etc.), or if abnormal liver tests persist or worsen, FELDENE (piroxicam) should be discontinued.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Subacute, acute, and chronic toxicity studies have been carried out in rats, mice, dogs, and monkeys. The pathology most often seen was that characteristically associated with the animal toxicology of anti-inflammatory agents: renal papillary necrosis (see PRECAUTIONS) and gastrointestinal lesions.

Reproductive studies revealed no impairment of fertility in animals.

Pregnancy

Teratogenic Effects - Pregnancy Category C

Reproductive studies conducted in rats and rabbits have not demonstrated evidence of developmental abnormalities. However, animal reproduction studies are not always predictive of human response. There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. FELDENE (piroxicam) is not recommended for use in pregnant women since safety has not been established in humans. FELDENE (piroxicam) should be used in pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

Nonteratogenic Effects

Because of the known effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the fetal cardiovascular system (closure of ductus arteriosus), use during pregnancy (particularly late pregnancy) should be avoided. In animal studies of FELDENE (piroxicam) , gastrointestinal tract toxicity was increased in pregnant females in the last trimester of pregnancy compared to nonpregnant females or females in earlier trimesters of pregnancy.

Labor and Delivery

In rat studies with NSAIDs, as with other drugs known to inhibit prostaglandin synthesis, an increased incidence of dystocia, delayed parturition, and decreased pup survival occurred. The effects of FELDENE (piroxicam) on labor and delivery in pregnant women are unknown.

Nursing Mothers

Piroxicam is excreted into human milk. The presence in breast milk has been determined during initial and long-term conditions (52 days). Piroxicam appeared in breast milk at about 1% to 3% of the maternal concentration. No accumulation of piroxicam occurred in milk relative to that in plasma during treatment. FELDENE (piroxicam) is not recommended for use in nursing mothers.

Pediatric Use

Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established.

Geriatric Use

As with any NSAID, caution should be exercised in treating the elderly (65 years and older). Most spontaneous reports of fatal GI events with NSAIDs are in the elderly or debilitated patients and, therefore, care should be taken in treating this population. In addition to a past history of ulcer disease, older age and poor general health status (among other factors) may increase the risk for GI bleeding. To minimize the potential risk of an adverse GI event, the lowest effective dose should be used for the shortest possible duration (see WARNINGS, Gastrointestinal Effects - Risk of Ulceration, Bleeding, and Perforation).

As with all other NSAIDs, there is a risk of developing renal toxicity in patients in which renal prostaglandins have a compensatory role in maintenance of renal perfusion. Discontinuation of nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy is usually followed by recovery to the pretreatment state (see WARNINGS: Renal Effects).

In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, usually starting at the low end of the dosing range, reflecting a greater frequency of impaired drug elimination and of concomitant disease or other drug therapy.

Last reviewed on RxList: 9/14/2010
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Symptoms following acute NSAID overdoses are usually limited to lethargy, drowsiness, nausea, vomiting, and epigastric pain, which are generally reversible with supportive care. Gastrointestinal bleeding can occur. Hypertension, acute renal failure, respiratory depression, and coma may occur, but are rare. Anaphylactoid reactions have been reported with therapeutic ingestion of NSAIDs, and may occur following an overdose.

Patients should be managed by symptomatic and supportive care following an NSAID overdose. There are no specific antidotes. Emesis and/or activated charcoal (60-100 g in adults, 1-2 g/kg in children) and/or osmotic cathartic may be indicated. The long plasma half-life of piroxicam should be considered when treating an overdose with piroxicam. Experiments in dogs have demonstrated that the use of multiple-dose treatments with activated charcoal could reduce the half-life of piroxicam by more than 50% and systemic bioavailability by as much as 37% when activated charcoal is given as late as 6 hours after ingestion of piroxicam. Forced diuresis, alkalinization of urine, hemodialysis, or hemoperfusion may not be useful due to high protein binding.

CONTRAINDICATIONS

FELDENE (piroxicam) is contraindicated in patients with known hypersensitivity to piroxicam.

FELDENE (piroxicam) should not be given to patients who have experienced asthma, urticaria, or allergic-type reactions after taking aspirin or other NSAIDs. Severe, rarely fatal, anaphylactic-like reactions to NSAIDs have been reported in such patients (see WARNINGS: Anaphylactoid Reactions and PRECAUTIONS: Preexisting Asthma).

FELDENE (piroxicam) is contraindicated for the treatment of peri-operative pain in the setting of coronary artery bypass graft (CABG) surgery (see WARNINGS).

Last reviewed on RxList: 9/14/2010
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Pharmacodynamics

FELDENE (piroxicam) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that exhibits anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic activities in animal models. The mechanism of action of FELDENE (piroxicam) , like that of other NSAIDs, is not completely understood but may be related to prostaglandin synthetase inhibition.

Pharmacokinetics

Absorption: FELDENE (piroxicam) is well absorbed following oral administration. Drug plasma concentrations are proportional for 10 and 20 mg doses and generally peak within three to five hours after medication. The prolonged half-life (50 hours) results in the maintenance of relatively stable plasma concentrations throughout the day on once daily doses and to significant accumulation upon multiple dosing. A single 20 mg dose generally produces peak piroxicam plasma levels of 1.5 to 2 mcg/mL, while maximum drug plasma concentrations, after repeated daily ingestion of 20 mg FELDENE (piroxicam) , usually stabilize at 3-8 mcg/mL. Most patients approximate steady state plasma levels within 7-12 days. Higher levels, which approximate steady state at two to three weeks, have been observed in patients in whom longer plasma half-lives of piroxicam occurred.

With food there is a slight delay in the rate but not the extent of absorption following oral administration. The concomitant administration of antacids (aluminum hydroxide or aluminum hydroxide with magnesium hydroxide) have been shown to have no effect on the plasma levels of orally administered piroxicam.

Distribution: The apparent volume of distribution of piroxicam is approximately 0.14 L/kg. Ninety-nine percent of plasma piroxicam is bound to plasma proteins. Piroxicam is excreted into human milk. The presence in breast milk has been determined during initial and long-term conditions (52 days). Piroxicam appeared in breast milk at about 1% to 3% of the maternal concentration. No accumulation of piroxicam occurred in milk relative to that in plasma during treatment.

Metabolism: Metabolism of piroxicam occurs by hydroxylation at the 5 position of the pyridyl side chain and conjugation of this product; by cyclodehydration; and by a sequence of reactions involving hydrolysis of the amide linkage, decarboxylation, ring contraction, and N-demethylation. In vitro studies indicate cytochrome P4502C9 (CYP2C9) as the main enzyme involved in the formation to the 5'-hydroxy-piroxicam, the major metabolite (see Pharmacogenetics, and Special Populations, Poor Metabolizers of CYP2C9 Substrates). The biotransformation products of piroxicam metabolism are reported to not have any anti-inflammatory activity.

Higher systemic exposure of piroxicam has been noted in subjects with CYP2C9 polymorphisms compared to normal metabolizer type subjects (see Pharmacogenetics, and Special Populations, Poor Metabolizers of CYP2C9 Substrates).

Excretion: FELDENE (piroxicam) and its biotransformation products are excreted in urine and feces, with about twice as much appearing in the urine as in the feces. Approximately 5% of a FELDENE (piroxicam) dose is excreted unchanged. The plasma half-life (Ty2) for piroxicam is approximately 50 hours.

Pharmacogenetics: CYP2C9 activity is reduced in individuals with genetic polymorphisms, such as the CYP2C9*2 and CYP2C9*3 polymorphisms. Limited data from one published report that included nine subjects each with heterozygous CYP2C9*l/*2 and CYP2C9*l/*3 genotypes and one subject with the homozygous CYP2C9*3/*3 genotype showed piroxicam systemic levels that were 1.7-, 1.7-and 5.3-fold, respectively, higher compared to the 17 subjects with CYP2C9*1/*1 or normal metabolizer genotype. The pharmacokinetics of piroxicam have not been evaluated in subjects with other CYP2C9 polymorphisms, such as *5, *6, *9 and *11. It is estimated that the frequency of the homozygous *3/*3 genotype is 0.3% to 1.0% in various ethnic groups.

Special Populations

Pediatric: FELDENE (piroxicam) has not been investigated in pediatric patients.

Race: Pharmacokinetic differences due to race have not been identified.

Hepatic Insufficiency: The effects of hepatic disease on FELDENE (piroxicam) pharmacokinetics have not been established. However, a substantial portion of FELDENE (piroxicam) elimination occurs by hepatic metabolism. Consequently, patients with hepatic disease may require reduced doses of FELDENE (piroxicam) as compared to patients with normal hepatic function.

Poor Metabolizers ofCYP2C9 Substrates: Patients who are known or suspected to be poor CYP2C9 metabolizers based on genotype or previous history/experience with other CYP2C9 substrates (such as warfarin and phenytoin) should be administered piroxicam with caution as they may have abnormally high plasma levels due to reduced metabolic clearance.

Renal Insufficiency: FELDENE (piroxicam) pharmacokinetics have been investigated in patients with renal insufficiency. Studies indicate patients with mild to moderate renal impairment may not require dosing adjustments. However, the pharmacokinetic properties of FELDENE (piroxicam) in patients with severe renal insufficiency or those receiving hemodialysis are not known.

Other Information

In controlled clinical trials, the effectiveness of FELDENE (piroxicam) has been established for both acute exacerbations and long-term management of rheumatoid arthritis and osteoarthritis.

The therapeutic effects of FELDENE (piroxicam) are evident early in the treatment of both diseases with a progressive increase in response over several (8-12) weeks. Efficacy is seen in terms of pain relief and, when present, subsidence of inflammation.

Doses of 20 mg/day FELDENE (piroxicam) display a therapeutic effect comparable to therapeutic doses of aspirin, with a lower incidence of minor gastrointestinal effects and tinnitus.

FELDENE (piroxicam) has been administered concomitantly with fixed doses of gold and corticosteroids. The existence of a "steroid-sparing" effect has not been adequately studied to date.

Last reviewed on RxList: 9/14/2010
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

Medication Guide for Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)

(See the end of this Medication Guide for a list of prescription NSAID medicines.)

What is the most important information I should know about medicines called Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)?

NSAID medicines may increase the chance of a heart attack or stroke that can lead to death.

This chance increases:

 • with longer use of NSAID medicines
 • in people who have heart disease

NSAID medicines should never be used right before or after a heart surgery called a "coronary artery bypass graft (CABG)."

NSAID medicines can cause ulcers and bleeding in the stomach and intestines at any time during treatment. Ulcers and bleeding:

 • can happen without warning symptoms
 • may cause death

The chance of a person getting an ulcer or bleeding increases with:

 • taking medicines called "corticosteroids" and "anticoagulants"
 • longer use
 • smoking
 • drinking alcohol
 • older age
 • having poor health

NSAID medicines should only be used:

 • exactly as prescribed
 • at the lowest dose possible for your treatment
 • for the shortest time needed

What are Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)?

NSAID medicines are used to treat pain and redness, swelling, and heat (inflammation) from medical conditions such as:

Who should not take a Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID)?

Do not take an NSAID medicine:

 • if you had an asthma attack, hives, or other allergic reaction with aspirin or any other NSAID medicine
 • for pain right before or after heart bypass surgery

Tell your healthcare provider:

 • about all of your medical conditions.
 • about all of the medicines you take. NSAIDs and some other medicines can interact with each other and cause serious side effects. Keep a list of your medicines to show to your healthcare provider and pharmacist.
 • if you are pregnant. NSAID medicines should not be used by pregnant women late in their pregnancy.
 • if you are breastfeeding. Talk to your doctor.

What are the possible side effects of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)?

Serious side effects include: Other side effects include:
 • heart attack
 • stroke
 • high blood pressure
 • heart failure from body swelling (fluid retention)
 • kidney problems including kidney failure
 • bleeding and ulcers in the stomach and intestine
 • low red blood cells (anemia)
 • life-threatening skin reactions
 • life-threatening allergic reactions
 • liver problems including liver failure
 • asthma attacks in people who have asthma
 • stomach pain
 • constipation
 • diarrhea
 • gas
 • heartburn
 • nausea
 • vomiting
 • dizziness

Get emergency help right away if you have anv of the following symptoms:

 • shortness of breath or trouble breathing
 • chest pain
 • weakness in one part or side of your body
 • slurred speech
 • swelling of the face or throat

Stop your NSAID medicine and call your healthcare provider right away if you have any of the following symptoms:

 • nausea
 • more tired or weaker than usual
 • itching
 • your skin or eyes look yellow
 • stomach pain
 • flu-like symptoms
 • vomit blood
 • there is blood in your bowel movement or it is black and sticky like tar
 • skin rash or blisters with fever
 • unusual weight gain
 • swelling of the arms and legs, hands and feet

These are not all the side effects with NSAID medicines. Talk to your healthcare provider or pharmacist for more information about NSAID medicines.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Other information about Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)

 • Aspirin is an NSAID medicine but it does not increase the chance of a heart attack. Aspirin can cause bleeding in the brain, stomach, and intestines. Aspirin can also cause ulcers in the stomach and intestines.
 • Some of these NSAID medicines are sold in lower doses without a prescription (over -the -counter). Talk to your healthcare provider before using over -the -counter NSAIDs for more than 10 days.

NSAID medicines that need a prescription

Generic Name Tradename
Celecoxib Celebrex
Diclofenac Cataflam, Voltaren, Arthrotec (combined with misoprostol)
Diflunisal Dolobid
Etodolac Lodine, Lodine XL
Fenoprofen Nalfon,Nalfon200
Flurbiprofen Ansaid
Ibuprofen Motrin, Tab-Profen, Vicoprofen* (combined with hydrocodone), Combunox (combined with oxycodone)
Indomethacin Indocin, Indocin SR, Indo-Lemmon, Indomethagan
Ketoprofen Oruvail
Ketorolac Toradol
Mefenamic Acid Ponstel
Meloxicam Mobic
Nabumetone Relafen
Naproxen Naprosyn, Anaprox, Anaprox DS, EC-Naproxyn, Naprelan, Naprapac (copackaged with lansoprazole)
Oxaprozin Daypro
Piroxicam Feldene
Sulindac Clinoril
Tolmetin Tolectin, Tolectin DS, Tolectin 600
* Vicoprofen contains the same dose of ibuprofen as over-the-counter (OTC) NSAIDs, and is usually used for less than 10 days to treat pain. The OTC NSAID label warns that long term continuous use may increase the risk of heart attack or stroke.

This Medication Guide has been approved by the U.S. Food and Drug Administration.

Last reviewed on RxList: 9/14/2010
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

Medication Guide for Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)

(See the end of this Medication Guide for a list of prescription NSAID medicines.)

What is the most important information I should know about medicines called Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)?

NSAID medicines may increase the chance of a heart attack or stroke that can lead to death.

This chance increases:

 • with longer use of NSAID medicines
 • in people who have heart disease

NSAID medicines should never be used right before or after a heart surgery called a "coronary artery bypass graft (CABG)."

NSAID medicines can cause ulcers and bleeding in the stomach and intestines at any time during treatment. Ulcers and bleeding:

 • can happen without warning symptoms
 • may cause death

The chance of a person getting an ulcer or bleeding increases with:

 • taking medicines called "corticosteroids" and "anticoagulants"
 • longer use
 • smoking
 • drinking alcohol
 • older age
 • having poor health

NSAID medicines should only be used:

 • exactly as prescribed
 • at the lowest dose possible for your treatment
 • for the shortest time needed

What are Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)?

NSAID medicines are used to treat pain and redness, swelling, and heat (inflammation) from medical conditions such as:

Who should not take a Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID)?

Do not take an NSAID medicine:

 • if you had an asthma attack, hives, or other allergic reaction with aspirin or any other NSAID medicine
 • for pain right before or after heart bypass surgery

Tell your healthcare provider:

 • about all of your medical conditions.
 • about all of the medicines you take. NSAIDs and some other medicines can interact with each other and cause serious side effects. Keep a list of your medicines to show to your healthcare provider and pharmacist.
 • if you are pregnant. NSAID medicines should not be used by pregnant women late in their pregnancy.
 • if you are breastfeeding. Talk to your doctor.

What are the possible side effects of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)?

Serious side effects include: Other side effects include:
 • heart attack
 • stroke
 • high blood pressure
 • heart failure from body swelling (fluid retention)
 • kidney problems including kidney failure
 • bleeding and ulcers in the stomach and intestine
 • low red blood cells (anemia)
 • life-threatening skin reactions
 • life-threatening allergic reactions
 • liver problems including liver failure
 • asthma attacks in people who have asthma
 • stomach pain
 • constipation
 • diarrhea
 • gas
 • heartburn
 • nausea
 • vomiting
 • dizziness

Get emergency help right away if you have anv of the following symptoms:

 • shortness of breath or trouble breathing
 • chest pain
 • weakness in one part or side of your body
 • slurred speech
 • swelling of the face or throat

Stop your NSAID medicine and call your healthcare provider right away if you have any of the following symptoms:

 • nausea
 • more tired or weaker than usual
 • itching
 • your skin or eyes look yellow
 • stomach pain
 • flu-like symptoms
 • vomit blood
 • there is blood in your bowel movement or it is black and sticky like tar
 • skin rash or blisters with fever
 • unusual weight gain
 • swelling of the arms and legs, hands and feet

These are not all the side effects with NSAID medicines. Talk to your healthcare provider or pharmacist for more information about NSAID medicines.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Other information about Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)

 • Aspirin is an NSAID medicine but it does not increase the chance of a heart attack. Aspirin can cause bleeding in the brain, stomach, and intestines. Aspirin can also cause ulcers in the stomach and intestines.
 • Some of these NSAID medicines are sold in lower doses without a prescription (over -the -counter). Talk to your healthcare provider before using over -the -counter NSAIDs for more than 10 days.

NSAID medicines that need a prescription

Generic Name Tradename
Celecoxib Celebrex
Diclofenac Cataflam, Voltaren, Arthrotec (combined with misoprostol)
Diflunisal Dolobid
Etodolac Lodine, Lodine XL
Fenoprofen Nalfon,Nalfon200
Flurbiprofen Ansaid
Ibuprofen Motrin, Tab-Profen, Vicoprofen* (combined with hydrocodone), Combunox (combined with oxycodone)
Indomethacin Indocin, Indocin SR, Indo-Lemmon, Indomethagan
Ketoprofen Oruvail
Ketorolac Toradol
Mefenamic Acid Ponstel
Meloxicam Mobic
Nabumetone Relafen
Naproxen Naprosyn, Anaprox, Anaprox DS, EC-Naproxyn, Naprelan, Naprapac (copackaged with lansoprazole)
Oxaprozin Daypro
Piroxicam Feldene
Sulindac Clinoril
Tolmetin Tolectin, Tolectin DS, Tolectin 600
* Vicoprofen contains the same dose of ibuprofen as over-the-counter (OTC) NSAIDs, and is usually used for less than 10 days to treat pain. The OTC NSAID label warns that long term continuous use may increase the risk of heart attack or stroke.

This Medication Guide has been approved by the U.S. Food and Drug Administration.

Last reviewed on RxList: 9/14/2010
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Disclaimer

Feldene Consumer

IMPORTANT: HOW TO USE THIS INFORMATION: This is a summary and does NOT have all possible information about this product. This information does not assure that this product is safe, effective, or appropriate for you. This information is not individual medical advice and does not substitute for the advice of your health care professional. Always ask your health care professional for complete information about this product and your specific health needs.

PIROXICAM - ORAL

(pir-OX-i-kam)

COMMON BRAND NAME(S): Feldene

WARNING: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (including piroxicam) may rarely increase the risk for a heart attack or stroke. The risk may be greater if you have heart disease or increased risk for heart disease (for example, due to smoking, family history of heart disease, or conditions such as high blood pressure or diabetes), or with longer use. This drug should not be taken right before or after heart bypass surgery (CABG).

This drug may infrequently cause serious (rarely fatal) bleeding from the stomach or intestines. This effect can occur without warning at any time while taking this drug. Older adults may be at higher risk for this effect.

Stop taking piroxicam and get medical help right away if you notice any of these rare but serious side effects: black/tarry stools, persistent stomach/abdominal pain, vomit that looks like coffee grounds, chest/jaw/left arm pain, shortness of breath, unusual sweating, confusion, weakness on one side of the body, slurred speech, sudden vision changes.

Talk to your doctor or pharmacist about the benefits and risks of taking this drug.

USES: Piroxicam is used to reduce pain, swelling, and joint stiffness from arthritis. Reducing these symptoms helps you do more of your normal daily activities. This medication is known as a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It works by blocking your body's production of certain natural substances that cause inflammation.

If you are treating a chronic condition such as arthritis, ask your doctor about non-drug treatments and/or using other medications to treat your pain. See also Warning section.

HOW TO USE: Read the Medication Guide provided by your pharmacist before you start using piroxicam and each time you get a refill. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist.

Take this medication by mouth as directed by your doctor, usually once daily with a full glass of water (8 ounces/240 milliliters). Do not lie down for at least 10 minutes after taking this drug. To prevent stomach upset, take this medication with food, milk, or an antacid.

The dosage is based on your medical condition and response to treatment. To reduce your risk of stomach bleeding and other side effects, take this medication at the lowest effective dose for the shortest possible time. Do not increase your dose, take it more often, or take it for a longer time than prescribed.

If you are taking this drug "as needed" (not on a regular schedule), remember that pain medications work best if they are used as the first signs of pain occur. If you wait until the pain has worsened, the medication may not work as well.

It may take several weeks of taking this drug regularly until you get the full benefit.

Tell your doctor if your condition does not improve or if it worsens.

Disclaimer

Feldene Consumer (continued)

SIDE EFFECTS: See also Warning section.

Upset stomach, nausea, dizziness, drowsiness, or headache may occur. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

Remember that your doctor has prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including: easy bruising/bleeding, difficult/painful swallowing, hearing changes (such as ringing in the ears), mental/mood changes, swelling of the ankles/feet/hands, sudden/unexplained weight gain, change in the amount of urine, unexplained stiff neck, vision changes, unusual tiredness.

This drug may rarely cause serious (possibly fatal) liver disease. Get medical help right away if you have any symptoms of liver damage, including: dark urine, persistent nausea/vomiting/loss of appetite, stomach/abdominal pain, yellowing eyes/skin.

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Feldene (piroxicam) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

PRECAUTIONS: Before taking piroxicam, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to aspirin or other NSAIDs (such as ibuprofen, naproxen, celecoxib); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before taking this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: asthma (including a history of worsening breathing after taking aspirin or other NSAIDs), blood disorders (such as anemia, bleeding/clotting problems), growths in the nose (nasal polyps), heart disease (such as congestive heart failure, previous heart attack), high blood pressure, kidney disease, liver disease, severe loss of body water (dehydration), stroke, throat/stomach/intestinal problems (such as bleeding, heartburn, ulcers).

This drug may make you dizzy or drowsy. Do not drive, use machinery, or do any activity that requires alertness until you are sure you can perform such activities safely.

This medicine may cause stomach bleeding. Daily use of alcohol and tobacco, especially when combined with this medicine, may increase your risk for stomach bleeding. Limit alcohol and stop smoking. Consult your doctor or pharmacist for more information.

This medication may make you more sensitive to the sun. Avoid prolonged sun exposure, tanning booths or sunlamps. Use a sunscreen and wear protective clothing when outdoors.

Before having surgery, tell your doctor or dentist about all the products you use (including prescription drugs, nonprescription drugs, and herbal products).

Older adults may be more sensitive to the side effects of this drug, especially stomach/intestinal bleeding.

Before using this medication, women of childbearing age should talk with their doctor(s) about the benefits and risks (such as miscarriage). Tell your doctor if you are pregnant or if you plan to become pregnant. During pregnancy, this medication should be used only when clearly needed. It is not recommended for use during the first and last trimesters of pregnancy due to possible harm to the unborn baby and interference with normal labor/delivery.

This medication passes into breast milk. Consult your doctor before breast-feeding.

Disclaimer

Feldene Consumer (continued)

DRUG INTERACTIONS: Drug interactions may change how your medications work or increase your risk for serious side effects. This document does not contain all possible drug interactions. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. Do not start, stop, or change the dosage of any medicines without your doctor's approval.

Products that may interact with this drug include: aliskiren, ACE inhibitors (such as captopril, lisinopril), angiotensin II receptor blockers (such as losartan, valsartan), cidofovir.

This medication may increase the risk of bleeding when taken with other drugs that also may cause bleeding. Some affected drugs include anti-platelet drugs such as clopidogrel, "blood thinners" such as enoxaparin/warfarin, bisphosphonates such as alendronate, corticosteroids such as prednisone, SSRI antidepressants such as fluoxetine/sertraline, among others.

Check all prescription and nonprescription medicine labels carefully since many medications contain pain relievers/fever reducers (aspirin, NSAIDs such as celecoxib, ibuprofen, or ketorolac). These drugs are similar to piroxicam and may increase your risk of side effects if taken together. However, if your doctor has directed you to take low-dose aspirin to prevent heart attack or stroke (usually at dosages of 81-325 milligrams a day), you should continue taking the aspirin unless your doctor instructs you otherwise. Ask your doctor or pharmacist for more details.

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact a poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include: severe stomach pain, trouble breathing, extreme drowsiness.

NOTES: Do not share this medication with others.

Laboratory and/or medical tests (such as blood pressure, complete blood count, liver/kidney function) may be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

Lifestyle changes (such as weight loss if needed, strengthening/conditioning exercises) may help improve your flexibility and joint function. Consult your doctor for specific instructions.

MISSED DOSE: If you are taking this drug on a regular schedule (not just "as needed") and you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

STORAGE: Store at room temperature away from light and moisture. Do not store in the bathroom. Keep all medications away from children and pets.

Do not flush medications down the toilet or pour them into a drain unless instructed to do so. Properly discard this product when it is expired or no longer needed. Consult your pharmacist or local waste disposal company.

Information last revised March 2012. Copyright(c) 2012 First Databank, Inc.

Feldene Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Feldene

Generic Name: piroxicam (Pronunciation: peer OX i kam)

What is piroxicam (Feldene)?

Piroxicam is in a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Piroxicam works by reducing hormones that cause inflammation and pain in the body.

Piroxicam is used to treat pain or inflammation caused by arthritis.

Piroxicam may also be used for other purposes not listed in this medication guide.

Feldene 20 mg

red, imprinted with FELDENE, PFIZER323

Piroxicam 10 mg-MYL

green/yellow, imprinted with MYLAN 1010

Piroxicam 10 mg-TEV

green/turquoise, imprinted with 93 756

Piroxicam 20 mg-MYL

green, imprinted with MYLAN 2020

Piroxicam 20 mg-TEV

green, imprinted with 93 757

What are the possible side effects of piroxicam (Feldene)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop taking piroxicam and seek medical attention or call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

 • chest pain, weakness, shortness of breath, slurred speech, problems with vision or balance;
 • black, bloody, or tarry stools;
 • coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds;
 • swelling or rapid weight gain;
 • urinating less than usual or not at all;
 • nausea, stomach pain, low fever, loss of appetite, dark urine, clay-colored stools, jaundice (yellowing of the skin or eyes);
 • fever, sore throat, and headache with a severe blistering, peeling, and red skin rash;
 • bruising, severe tingling, numbness, pain, muscle weakness; or
 • fever, headache, neck stiffness, chills, increased sensitivity to light, purple spots on the skin, and/or seizure (convulsions).

Less serious side effects may include:

 • upset stomach, mild heartburn or stomach pain, diarrhea, constipation;
 • bloating, gas;
 • dizziness, headache, nervousness;
 • skin itching or rash;
 • blurred vision; or
 • ringing in your ears.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Feldene (piroxicam) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about piroxicam (Feldene)?

This medicine can increase your risk of life-threatening heart or circulation problems, including heart attack or stroke. This risk will increase the longer you use piroxicam. Do not use this medicine just before or after having heart bypass surgery (also called coronary artery bypass graft, or CABG).

Seek emergency medical help if you have symptoms of heart or circulation problems, such as chest pain, weakness, shortness of breath, slurred speech, or problems with vision or balance.

This medicine can also increase your risk of serious effects on the stomach or intestines, including bleeding or perforation (forming of a hole). These conditions can be fatal and gastrointestinal effects can occur without warning at any time while you are taking piroxicam. Older adults may have an even greater risk of these serious gastrointestinal side effects.

Call your doctor at once if you have symptoms of bleeding in your stomach or intestines. This includes black, bloody, or tarry stools, or coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds.

Do not use any other over-the-counter cold, allergy, or pain medication without first asking your doctor or pharmacist. Many medicines available over the counter contain aspirin or other medicines similar to piroxicam (such as ibuprofen, ketoprofen, or naproxen). If you take certain products together you may accidentally take too much of this type of medication. Read the label of any other medicine you are using to see if it contains aspirin, ibuprofen, ketoprofen, or naproxen.

Do not drink alcohol while taking piroxicam. Alcohol can increase the risk of stomach bleeding caused by piroxicam.

Avoid exposure to sunlight or artificial UV rays. Piroxicam can make your skin more sensitive to sunlight and sunburn may result.

Side Effects Centers

Feldene Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before taking piroxicam (Feldene)?

Taking an NSAID can increase your risk of life-threatening heart or circulation problems, including heart attack or stroke. This risk will increase the longer you use an NSAID. Do not use this medicine just before or after having heart bypass surgery (also called coronary artery bypass graft, or CABG).

NSAIDs can also increase your risk of serious effects on the stomach or intestines, including bleeding or perforation (forming of a hole). These conditions can be fatal and gastrointestinal effects can occur without warning at any time while you are taking an NSAID. Older adults may have an even greater risk of these serious gastrointestinal side effects.

Do not use this medication if you are allergic to piroxicam, or if you have a history of allergic reaction to aspirin or other NSAIDs.

Before taking piroxicam, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have:

 • a history of heart attack, stroke, or blood clot;
 • heart disease, congestive heart failure, high blood pressure;
 • a history of stomach ulcers or bleeding;
 • liver or kidney disease;
 • asthma;
 • polyps in your nose;
 • a bleeding or blood clotting disorder; or
 • if you smoke.

If you have any of these conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take piroxicam.

FDA pregnancy category C. This medication may be harmful to an unborn baby. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. Taking piroxicam during the last 3 months of pregnancy may harm the unborn baby. Do not take piroxicam during pregnancy unless your doctor has told you to.

Piroxicam can pass into breast milk and may harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby.

Do not give this medicine to a child without the advice of a doctor.

How should I take piroxicam (Feldene)?

Take this medication exactly as it was prescribed for you. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. Follow the directions on your prescription label.

If you switch brands of piroxicam, your dose needs may change. Follow your doctor's instructions about how much medicine to take.

If you take piroxicam for a long period of time, your doctor may want to check you on a regular basis to make sure this medication is not causing harmful effects. Do not miss any scheduled visits to your doctor.

It may take up to 2 weeks of using this medicine before your symptoms improve. For best results, keep using the medication as directed. Talk with your doctor if your symptoms do not improve.

Store piroxicam at room temperature away from moisture and heat.

Side Effects Centers

Feldene Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Feldene)?

Take the missed dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at your next regularly scheduled time. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose (Feldene)?

Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Overdose symptoms may include nausea, vomiting, stomach pain, drowsiness, black or bloody stools, coughing up blood, shallow breathing, fainting, or coma.

What should I avoid while taking piroxicam (Feldene)?

Do not use any other over-the-counter cold, allergy, or pain medication without first asking your doctor or pharmacist. Many medicines available over the counter contain aspirin or other medicines similar to piroxicam (such as ibuprofen, ketoprofen, or naproxen). If you take certain products together you may accidentally take too much of this type of medication. Read the label of any other medicine you are using to see if it contains aspirin, ibuprofen, ketoprofen, or naproxen.

Do not drink alcohol while taking piroxicam. Alcohol can increase the risk of stomach bleeding caused by piroxicam.

Avoid prolonged exposure to sunlight. Piroxicam may increase the sensitivity of the skin to sunlight. Use a sunscreen and wear protective clothing when exposure to the sun is unavoidable.

What other drugs will affect piroxicam (Feldene)?

Tell your doctor if you are taking an antidepressant such as citalopram (Celexa), duloxetine (Cymbalta), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil), sertraline (Zoloft), or venlafaxine (Effexor). Taking any of these drugs with piroxicam may cause you to bruise or bleed easily.

Before taking piroxicam, tell your doctor if you are taking any of the following drugs:

 • a blood thinner such as warfarin (Coumadin);
 • lithium (Eskalith, Lithobid);
 • methotrexate (Rheumatrex, Trexall);
 • diuretics (water pills) such as furosemide (Lasix);
 • steroids (prednisone and others);
 • aspirin or other NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) such as etodolac (Lodine), flurbiprofen (Ansaid), indomethacin (Indocin), ketoprofen (Orudis), ketorolac (Toradol), mefenamic acid (Ponstel), meloxicam (Mobic), nabumetone (Relafen), naproxen (Aleve, Naprosyn), and others; or
 • an ACE inhibitor such as benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), fosinopril (Monopril), enalapril (Vasotec), lisinopril (Prinivil, Zestril), ramipril (Altace), and others.

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with piroxicam. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Do not start using a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your pharmacist can provide more information about piroxicam.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 7.04. Revision date: 12/15/2010.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com