اورکس
اورکس

نام ژنریک

Urea

موارد قابل توجه

-

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي درماني: مرطوب کننده.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: اطلاعاتي موجود نيست.


اشكال دارويي:


Cream: More than 30%


موارد و مقدار مصرف


ايکتيوز و ساير اختلالات خشکي پوست.


روزانه 4-2 بار روي موضع ماليده شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com