میدراکس
میدراکس

نام ژنریک

Tropicamide

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Drop: 0.5%, 10ml


Solution: 1%, 10ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف)‌ براي ايجاد فلج جسم مژگاني و اندازه گيري خطاهاي انكساري.


بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره از محلول 0.5 درصد در داخل چشم چكانده شده و هر پنج دقيقه يك بار تكرار مي‌شود.


ب) معاينات ته چشم.


بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره از محلول 0.5 درصد يا يك درصد، 20-15 دقيقه قبل از معاينه در هر چشم چكانده مي‌شود.


مكانيسم اثر


اثر گشادكننده مردمك چشم :‌ اثر ضد كولينرژيك اين دارو پاسخ عضله اسفنكتر عنبيه و عضله تطابقي جسم مژگاني را نسبت به تحريك ناشي از استيل كولين مسدود مي‌كند و در نتيجه ، موجب گشادي مردمك (ميدرياز) و فلج تطابق (سيكلوپلژي) مي‌شود.

موارد منع مصرف

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: آتاكسي، اختلالات رفتاري در كودكان.


پوست: خشكي، برافروختگي.


حلق، بيني:‌ خشكي بيني و گلو.


چشم:‌ احساس گزش گذرا ، افزايش فشار داخل چشم، تاري ديد، ترس از نور.


ساير عوارض: تب.


توجه: در صورت بروز اختلالات رفتاري، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: خشكي و برافروختگي پوست، خشكي دهان، گشاد شدن مردمكها، دليريوم، توهم، تاكيكاردي، كاهش صداهاي روده اي.


درمان: در صورت بلع تصادفي دارو، واداشتن بيمار به استفراغ يا تجويز ذغال فعال از جذب دارو جلوگيري مي‌كند . براي خنثي كردن فعاليت ضد كولينرژيك تروپيكاميد در مسموميت شديد از فيزوستيگمين و براي درمان تاكي آريتمي علامتي كه به فيزوستيگمين پاسخ نمي‌ دهد از پروپرانولول استفاده مي‌شود.

موارد قابل توجه

-

مکانیزم اثر

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: ‌گلوكوم با زاويه بسته، حساسيت مفرط به هر يك از اجزاي اين فرآورده.


موارد احتياط: بيماراني كه در آنها ممكن است فشار داخل چشم افزايش يابد، كودكان (خطر بروز اثرات قلبي ـ‌ عروقي و سيستم اعصاب مركزي در كودكان افزايش مي‌يابد).

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد كولينرژيك.


طبقه‌بندي درماني: فلج كننده جسم مژگاني ، گشادكننده مردمك چشم.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


طول اثر فلج كننده جسم مژگاني اين دارو كوتاه است، اما اثر گشاد كننده مردمك چشم بيش از اثر فلج كننده جسم مژگاني طول مي‌كشد.


نكات قابل توصيه به بيمار


1ـ چشمها را از نور زياد محافظت كنيد.


2ـ‌ قبل از مصرف فرآورده ديگر چشمي، پنج دقيقه صبر كنيد.


مصرف در سالمندان: براي اجتناب از برانگيختن گلوكوم با زاويه بسته تشخيص داده نشده، اين دارو در بيماران سالمند بايد با احتياط تجويز شود.


مصرف در كودكان: نوزادان و كودكان كم سن ممكن است نسبت به اختلالات CNS ناشي از جذب سيستميك دارو حساس باشند. واكنشهاي سايكوتيك، اختلالات رفتاري و كلاپس قلبي ـ‌ ريوي در كودكان گزارش شده است.


مصرف در شيردهي: هيچ گونه اطلاعي در مورد مصرف اين دارو در دوران شيردهي موجود نيست و با اين وجود، به دليل اثرات بالقوه تروپيكاميد برCNS و دستگاه قلبي ـ‌ ريوي در شيرخواران ، اين دارو در دوران شيردهي بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com