وازوپرسین
Vasopressin (Pitressin)
وازوپرسین

نام ژنریک

Vasopressin

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 20 pressorU/ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) ديابت بي‌مزه با منشأ مرکزي.


بزرگسالان: مقدار 10-5 واحد 4-2 بار در روز، بر حسب نياز، از راه عضلاني يا زير جلدي تزريق مي‌شود. مقدار مصرف از راه بيني (اسپري يا پنبه آغشته به دارو) بر حسب فرد و پاسخ به دارو متغير است. براي درمان طولاني ‌مدت، مقدار 5-2.5 واحد از سوسپانسيون روغني هر 3-2 روز تزريق عضلاني يا زير جلدي مي‌شود.


کودکان: مقدار 10-2.5 واحد 4-2 بار در روز، بر حسب نياز، از راه عضلاني يا زير جلدي تزريق مي‌گردد. براي درمان طولاني‌مدت، 2.5-1.25 واحد از سوسپانسيون روغني هر 3-2 روز تزريق عضلاني يا زير جلدي مي‌شود.


ب) اتساع شکم بعد از عمل جراحي.


بزرگسالان: مقدار پنج واحد در ابتدا و سپس، هر 4-3 ساعت تزريق عضلاني مي‌شود. در صورت لزوم، مقدار مصرف تا 10 واحد افزايش مي‌يابد. مقدار مصرف به نسبت در کودکان کاهش مي‌يابد.


پ) براي دفع گاز قبل از انجام پرتونگاري از شکم.


بزرگسالان: مقدار 10 واحد دو ساعت و 30 دقيقه قبل از انجام راديوگرافي تزريق زير جلدي مي‌ شود. تنقيه، قبل از مصرف اولين مقدار ممکن است به دفع گاز کمک کند.


ت) خونريزي بخش فوقاني دستگاه گوارش.


بزرگسالان: مقدار I U/min 0.2-0.4 از راه وريدي و يا I U/min 0.1-0.5 در شريان تزريق مي‌شود.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان با کاربامازپين، کلرپروپاميد يا کلوفيبرات ممکن است اثر آنتي‌ديورتيک وازوپرسين را تشديد کند.


مصرف همزمان با ليتيم، نوراپي‌نفرين، اپي‌نفرين، هپارين يا الکل ممکن است اثر آنتي‌ديورتيک را کاهش دهد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: لرزش، سرگيجه، سردرد.


قلبي - عروقي: آنژين صدري (در بيماران مبتلا به بيماري عروقي)، تنگ شدن عروق، زيادي فشار خون، تغييرات الکتروکارديوگرام (EKG) (با مصرف مقادير زياد دارو)، براديکاردي، آريتمي قلبي، ادم ريوي (با انفوزيون داخل شرياني).


پوست: رنگ ‌پريدگي دور دهان.


دستگاه گوارش: کرامپ‌هاي شکمي، تهوع، استفراغ، اسهال، حرکات شديد روده‌ها.


ادراري- تناسلي: کرامپ‌هاي رحمي، آنوري.


ساير عوارض: مسموميت با آب (خواب‌آلودگي، بي‌قراري، سردرد، اغتشاش شعور، افزايش وزن)، واکنش‌هاي حساسيت مفرط (کهير، تنگ شدن نايژه‌ها، تب، بثورات پوستي، خس‌ خس سينه، تنگي نفس، آنافيلاکسي)، تعريق.


توجه: در صورت بروز علائم و نشانه‌هاي آنافيلاکسي، حساسيت مفرط، يا مسموميت با آب، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: خواب‌آلودگي، بي‌قراري، سردرد، اغتشاش شعور، آنوري، افزايش وزن (مسموميت با آب).


درمان: شامل محدوديت مصرف آب و قطع موقت مصرف وازوپرسين تا بروز پُرادراري است. در صورت مسموميت شديد با آب ممکن است ترشح اسموتيک ادرار توسط مانيتول يا دکستروز هيپرتونيک هر کدام به تنهايي يا همراه با فوروسمايد ضروري شود.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: لرزش، سرگيجه، سردرد.


قلبي - عروقي: آنژين صدري (در بيماران مبتلا به بيماري عروقي)، تنگ شدن عروق، زيادي فشار خون، تغييرات الکتروکارديوگرام (EKG) (با مصرف مقادير زياد دارو)، براديکاردي، آريتمي قلبي، ادم ريوي (با انفوزيون داخل شرياني).


پوست: رنگ ‌پريدگي دور دهان.


دستگاه گوارش: کرامپ‌هاي شکمي، تهوع، استفراغ، اسهال، حرکات شديد روده‌ها.


ادراري- تناسلي: کرامپ‌هاي رحمي، آنوري.


ساير عوارض: مسموميت با آب (خواب‌آلودگي، بي‌قراري، سردرد، اغتشاش شعور، افزايش وزن)، واکنش‌هاي حساسيت مفرط (کهير، تنگ شدن نايژه‌ها، تب، بثورات پوستي، خس‌ خس سينه، تنگي نفس، آنافيلاکسي)، تعريق.


توجه: در صورت بروز علائم و نشانه‌هاي آنافيلاکسي، حساسيت مفرط، يا مسموميت با آب، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: خواب‌آلودگي، بي‌قراري، سردرد، اغتشاش شعور، آنوري، افزايش وزن (مسموميت با آب).


درمان: شامل محدوديت مصرف آب و قطع موقت مصرف وازوپرسين تا بروز پُرادراري است. در صورت مسموميت شديد با آب ممکن است ترشح اسموتيک ادرار توسط مانيتول يا دکستروز هيپرتونيک هر کدام به تنهايي يا همراه با فوروسمايد ضروري شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: نفريت مزمن همراه با احتباس ازت يا حساسيت مفرط نسبت به دارو.


موارد احتياط:


1- اختلالات تشنجي، ميگرن، آسم، نارسايي قلبي (افزايش سريع آب خارج سلولي ممکن است مخاطره‌آميز باشد)، بيماري عروقي، آنژين صدري، ترومبوز عروق کرونر، آترواسکلروز (مقادير زياد دارو ممکن است بروز انفارکتوس ميوکارد را تسريع کند).


2- احتياجات هورموني بيماران پُر ادرار قبل و بعد از عمل جراحي ممکن است به‌طور قابل ملاحظه‌اي کاهش يابد.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: هورمون هيپوفيز خلفي.


طبقه‌بندي درماني: هورمون آنتي‌ديورتيک، محرک حرکات دودي، بندآورنده خونريزي.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نکات قابل توصيه به بيمار


1- ويال سوسپانسيون روغني وازوپرسين را با نگه داشتن آن در دست گرم کرده و محکم تکان دهيد تا اجزاي فعال آن مخلوط شوند (تکه‌هاي قهوه‌اي در ته ويال باقي نماند).


2- قبل از هر بار تزريق دارو يک يا دو ليوان آب بنوشيد. اين عمل بروز عوارض جانبي، مانند رنگ ‌پريدگي غير عادي، تهوع، کرامپ‌هاي شکمي و استفراغ را کاهش مي‌دهد.


3- ميزان مصرف و دفع مايعات را اندازه‌گيري کنيد.


4- به تاريخ انقضاي دارو توجه نماييد.


5- در صورت بروز هر يک از علائم زير فوراً به پزشک اطلاع دهيد:


درد قفسه سينه، اغتشاش شعور، تب، کهير، بثورات پوستي، سردرد، اشکال در دفع ادرار، حملات تشنجي، افزايش وزن، خواب‌آلودگي غير عادي، خس ‌خس سينه، اشکال در تنفس، تورم صورت، دست‌ها، پاها يا دهان.


6- محل‌هاي تزريق را تغيير دهيد.


مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده نسبت به اثرات وازوپرسين حساسيت بيشتري نشان مي‌دهند. اين دارو بايد با احتياط تجويز شود.


مصرف در كودكان: کودکان نسبت به اثرات اين دارو حساسيت بيشتري نشان مي‌دهند. در اين بيماران دارو بايد با احتياط تجويز شود.


ملاحظات اختصاصي


علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي هورمون‌هاي هيپوفيز خلفي، رعايت موارد زير نيز توصيه مي‌شود:


1- در شروع درمان، علائم حياتي پايه و نسبت مصرف مايعات به دفع آنها مشخص شود.


2- فشار خون بيمار دو بار در روز کنترل شود. بيمار از نظر بروز افزايش بيش از حد فشار خون يا عدم پاسخ به دارو که ممکن است با کمي فشار خون مشخص شود، تحت نظر قرار گيرد. ميزان مصرف و دفع مايعات و وزن بدن هر روز پيگيري شود.


3- از بيماران مبتلا به اتساع شکم، در مورد دفع گاز و مدفوع سؤال شود.


4-گذاشتن لوله داخل رکتوم، پس از تزريق وازوپرسين، موجب تسهيل دفع گاز مي‌شود.


5- تحت نظر گرفتن بيمار از نظر ايجاد علائم اوليه مسموميت با آب، مانند خواب‌آلودگي، بي‌قراري، سردرد، اغتشاش شعور و افزايش وزن، از بروز حملات تشنجي، اغما و مرگ جلوگيري مي‌کند.


6- سوسپانسيون روغني وازوپرسين نبايد در داخل وريد تزريق شود.


7- اين دارو نبايد در طول مرحله اول زايمان مصرف شود، زيرا ممکن است موجب پارگي رحم شود.


8- هيدراسيون بيش از حد با مصرف سوسپانسيون روغني وازوپرسين (طولاني اثر) محتمل‌تر از محلول آبي آن است.


9- تزريق دارو با احتياط فراوان انجام شود تا از نشت دارو جلوگيري شود، زيرا خطر نکروز و گانگرن وجود دارد.

Vasopressin (Pitressin)

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

Pitressin
(vasopressin) Injection

DRUG DESCRIPTION

Vasopressin Injection, USP is a sterile, aqueous solution of synthetic vasopressin (8-L-arginine vasopressin) of the posterior pituitary gland for intramuscular or subcutaneous use. It is substantially free from the oxytocic principle and is standardized to contain 20 pressor units/mL.

Each mL contains: Vasopressin 20 units, Sodium Chloride 9 mg, Chlorobutanol 0.5% (as a preservative), Water for Injection q.s. pH (range 2.5 - 4.5) adjusted with Acetic Acid.

It has the following molecular formula: C46H65N15O12S2 with a molecular weight of 1084.23.

What are the possible side effects of vasopressin (Pitressin)?

Some people receiving vasopressin have had an immediate reaction to the medication. Tell your caregiver right away if you feel weak, nauseated, light-headed, sweaty, or have a fast heartbeat, chest tightness, or weak breathing just after receiving vasopressin.

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Tell your caregivers at once if you have any of these serious side effects:

 • slow or uneven heart rate;
 • gasping or trouble...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Pitressin »

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

INDICATIONS

Vasopressin is indicated for prevention and treatment of postoperative abdominal distention, in abdominal roentgenography to dispel interfering gas shadows, and in diabetes insipidus.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Vasopressin may be administered intramuscularly or subcutaneously.

Ten units of vssopressin (0.5mL) will usually elicit full physiologic response in adult patients: 5units will be adequate in many cases. Vasopressin should be given intramuscularly at three-or four-hour intervals as needed. The dosage should be proportionately reduced for children.(For an additional discussion of dosage, consult the sections below.)

When determining the dose of vasopressin for a given case, the following should be kept in mind.

It is particularly desirable to give a dose not much larger than is just sufficient to elicit the desired physiologic response. Excessive doses may cause undesirable side effects - blanching of the skin, abdominal cramps, nausea, which, though not serious, may be alarming to the patient. Spontaneous recovery from such side effects occurs in a few minutes. It has been found that one or two glasses of water given at the time vasopressin is administered reduce such symptoms.

Abdominal Distention: In the average postoperetive adult patient, give 5 units (0.25 mL) initially, increase to 10 units (0.5mL) at subsequent injections if necessary. It is recommended that vasopressin be given intramuscularly and that injections be repeated at three-or four-hour intervals as required. Dosage to be reduced proportionately for children.

Vasopressin used in this manner will frequently prevent or relieve postoperative distension. These recommendations apply also to distention complicating pneumonia or other acute toxemias.

Abdominal Roentgenography: For the average case, two injections of 10 units each (0.5 mL) are suggested . These should be given two hours and one-half hour, respectively, before films are exposed. Many roentgenologists advise giving an enema prior to the first dose of vasopressin.

Diabetes Insipidus: Vasopressin may be given by injection or administered intranasally on cotton pledgets, by nasal spray, or by dropper. The dose by injection is 5 to 10 units (0.25 to 0.5mL) repeated two or three times daily as needed. When vasopressin is administered intranasally by spray or on pledgets, the dosage and interval between treatments must be determined for each patient.

Perenteral drug products should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to use, whenever solution and container permit.

HOW SUPPLIED

Vasopressin Injection, USP 20units/mL is supplied as follows:

For intramuscular or subcutaneous use:

NDC0517- 0510- 25 10 units per 0.5 mL multiple dose vial Boxes of 25
NDC0517- 1020- 25 20 units per 1mL multiple dose vial Boxes of 25
NDC0517- 0410- 10 200 units per 10 mL multiple dose vial Boxes of 10

Store at controlled room temperature 15°-30° C (59°-86° F).

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

SIDE EFFECTS

Local or systemic allergic reactions may occur in hypersensitive individuals. The following side effects have been reported following the administration of vasopressin.

Body as a Whole: anaphylaxia (cardiac arrest and/or shock) has been observed shortly after injection of vasopressin.

Cardiovascular: cardiac arrest, circumoral pallor, arrhythmias, decreased cardiac output, angina, myocardial ischemia, peripheral vasoconstruction and gangrene.

Gastrointestinal: abdominal cramps, nausea, vomiting, passage of gas.

Nervous System: tremor, vertigo, "pounding" in head.

Respiratory: bronchial constriction.

Skin and Appendages: sweating, urticaris, cutaneous gangrene.

Read the Pitressin (vasopressin) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

1) The following drugs may potentiate the antidiuretic effect of vasopressin when used concurrently: carbamazepine; chlorpropamide; clofibrate; urea; fludrocortisone; tricyclic antidepressants.

2) The following drugs may decrease the antidiuretic effect of vasopressin when used concurrently: demeclocyline; norepinephrine; lithium; heparin, alcohol.

3) Ganglionic blocking agents may produce a marked increase in sensitivity to the pressor effects of vasopressin.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

WARNINGS

This drug should not be used in patients with vascular disease, especially disease of the coronary arteries, except with extreme caution. In such patients, even small doses may precipitate anginal pain, and with larger doses, the possibility of myocardial infarction should be considered.

Vasopressin may produce water intoxication. The early signs of drowsiness, listlessness, and headaches should be recognized to prevent terminal coma and convulsions.

PRECAUTIONS

General

Vasopressin should be used cautiously in the presence of epilepsy, migraine, asthma, heart failure or any state in which a rapid addition to extracellular water may produce hazard for an already overburdened system.

Chronic nephritis with nitrogen retention contraindicates the use of vasopressin until reasonable nitrogen blood levels have been attained.

Information for Patients

Side effects such as blanching of skin, abdominal cramps, and nausea may be reduced by taking 1 or 2 glasses of water at the time of vasopressin administration. These side effects are usually not serious and probably will disappear within a few minutes.

Laboratory Tests

Electrocardiograms (ECG) and fluid and electrolyte status determinations are recommended at periodic intervals during therapy.

Drug Interactions

1) The following drugs may potentiate the antidiuretic effect of vasopressin when used concurrently: carbamazepine; chlorpropamide; clofibrate; urea; fludrocortisone; tricyclic antidepressants. 2) The following drugs may decrease the antidiuretic effect of vasopressin when used concurrently: demeclocyline; norepinephrine; lithium; heparin, alcohol. 3) Ganglionic blocking agents may produce a marked increase in sensitivity to the pressor effects of vasopressin.

Pregnancy

Teratogenic Effects. Pregnancy Category C. Animal reproduction studies have not been conducted with vasopressin. It is also not known whether vasopressin can cause fetal harm when administered to a pregnant woman or can affect reproduction capacity. Vasopressin should be given to a pregnant woman only if clearly needed.

Labor and Delivery

Doses of vasopressin sufficient for an antidiuretic effect are not likely to produce tonic uterine contractions that could be deleterious to the fetus or threaten the continuation of the pregnancy.

Nursing Mothers

Caution should be exercised when vasopressin is administered to a nursing woman.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

OVERDOSE

Water intoxication may be treated with water restriction and temporary withdrawal of vasopressin until polyuria occurs. Severe water intoxication may require osmotic diuresis with mannitol, hypertonic dextrose, or urea alone or with furosemide.

CONTRAINDICATIONS

Anaphylaxis or hypersensitivity to the drug or its components.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

CLINICAL PHARMACOLOGY

The antidiuretic action of vasopressin is ascribed to increasing reabsorption of water by the renal tubules.

Vasopressin can cause contraction of smooth muscle of the gastrointestinal tract and of all parts of the vascular bed, especially the capillaries, small arterioles and venules with less effect on the smooth musculature of the large veins. The direct effect on the contractile elements is neither antagonized by adrenergic blocking agents nor prevented by vascular denervation.

Following subcutaneous or intramuscular administration of vasopressin injection, the duration of antidiuretic activity is variable but effects are usually maintained for 2-8 hours.

The majority of a dose of vasopressin is metabolized and rapidly destroyed in the liver and kidneys. Vasopressin has a plasma half-life of about 10 to 20 minutes. Approximately 5% of a subcutaneous dose of vasopressin is excreted in urine unchanged after four hours.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

PATIENT INFORMATION

Side effects such as blanching of skin, abdominal cramps, and nausea may be reduced by taking 1 or 2 glasses of water at the time of vasopressin administration. These side effects are usually not serious and probably will disappear within a few minutes.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

PATIENT INFORMATION

Side effects such as blanching of skin, abdominal cramps, and nausea may be reduced by taking 1 or 2 glasses of water at the time of vasopressin administration. These side effects are usually not serious and probably will disappear within a few minutes.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

Pitressin
(vasopressin) Injection

DRUG DESCRIPTION

Vasopressin Injection, USP is a sterile, aqueous solution of synthetic vasopressin (8-L-arginine vasopressin) of the posterior pituitary gland for intramuscular or subcutaneous use. It is substantially free from the oxytocic principle and is standardized to contain 20 pressor units/mL.

Each mL contains: Vasopressin 20 units, Sodium Chloride 9 mg, Chlorobutanol 0.5% (as a preservative), Water for Injection q.s. pH (range 2.5 - 4.5) adjusted with Acetic Acid.

It has the following molecular formula: C46H65N15O12S2 with a molecular weight of 1084.23.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

Pitressin
(vasopressin) Injection

DRUG DESCRIPTION

Vasopressin Injection, USP is a sterile, aqueous solution of synthetic vasopressin (8-L-arginine vasopressin) of the posterior pituitary gland for intramuscular or subcutaneous use. It is substantially free from the oxytocic principle and is standardized to contain 20 pressor units/mL.

Each mL contains: Vasopressin 20 units, Sodium Chloride 9 mg, Chlorobutanol 0.5% (as a preservative), Water for Injection q.s. pH (range 2.5 - 4.5) adjusted with Acetic Acid.

It has the following molecular formula: C46H65N15O12S2 with a molecular weight of 1084.23.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

Pitressin
(vasopressin) Injection

DRUG DESCRIPTION

Vasopressin Injection, USP is a sterile, aqueous solution of synthetic vasopressin (8-L-arginine vasopressin) of the posterior pituitary gland for intramuscular or subcutaneous use. It is substantially free from the oxytocic principle and is standardized to contain 20 pressor units/mL.

Each mL contains: Vasopressin 20 units, Sodium Chloride 9 mg, Chlorobutanol 0.5% (as a preservative), Water for Injection q.s. pH (range 2.5 - 4.5) adjusted with Acetic Acid.

It has the following molecular formula: C46H65N15O12S2 with a molecular weight of 1084.23.

Last reviewed on RxList: 12/8/2004
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

Pitressin Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Pitressin

Generic Name: vasopressin (Pronunciation: vay soe PRES in)

What is vasopressin (Pitressin)?

Vasopressin is a man-made form of a hormone called "anti-diuretic hormone" that is normally secreted by the pituitary gland. In the body, vasopressin acts on the kidneys and blood vessels.

Vasopressin helps prevent the loss of water from the body by reducing urine output and helping the kidneys reabsorb water in the body. Vasopressin also raises blood pressure by constricting (narrowing) blood vessels.

Vasopressin is used to treat diabetes insipidus, which is caused by a lack of this naturally occurring pituitary hormone in the body. Vasopressin is also used to treat or prevent certain conditions of the stomach after surgery or during abdominal x-rays.

Vasopressin may also be used for purposes other than those listed in this medication guide.

What are the possible side effects of vasopressin (Pitressin)?

Some people receiving vasopressin have had an immediate reaction to the medication. Tell your caregiver right away if you feel weak, nauseated, light-headed, sweaty, or have a fast heartbeat, chest tightness, or weak breathing just after receiving vasopressin.

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Tell your caregivers at once if you have any of these serious side effects:

 • slow or uneven heart rate;
 • gasping or trouble breathing;
 • chest pain or heavy feeling, pain spreading to the arm or shoulder, nausea, sweating, general ill feeling;
 • tingling or loss of feeling in your hands or feet;
 • skin changes or discoloration;
 • swelling, rapid weight gain;
 • feeling light-headed, fainting; or
 • severe nausea or stomach pain.

Less serious side effects may be more likely to occur, such as:

 • mild stomach pain, bloating, or gas;
 • dizziness; or
 • throbbing headache.

Side effects other than those listed here may also occur. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or that is especially bothersome. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Pitressin (vasopressin) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about vasopressin (Pitressin)?

You should not receive this medication if you have a chronic kidney condition such as Bright's disease.

Before receiving vasopressin, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have asthma, kidney disease, congestive heart failure, hardened arteries, migraine headaches, or seizures.

Some people receiving vasopressin have had an immediate reaction to the medication. Tell your caregiver right away if you feel weak, nauseated, light-headed, sweaty, or have a fast heartbeat, chest tightness, or weak breathing just after receiving vasopressin.

Vasopressin can cause temporary side effects such as nausea, stomach pain, or "blanching" of your skin (such as pale spots when you press on the skin). Drinking 1 or 2 glasses of water each time you receive an injection may help ease these side effects.

Follow your doctor's instructions about the type and amount of liquids you should drink during your treatment with vasopressin. In some cases, drinking too much liquid can be as unsafe as not drinking enough.

Side Effects Centers

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

Pitressin Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my health care provider before receiving vasopressin (Pitressin)?

You should not receive this medication if you have a chronic kidney condition such as Bright's disease.

Before receiving vasopressin, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have:

 • asthma;
 • kidney disease;
 • congestive heart failure;
 • coronary artery disease, hardening of the arteries;
 • circulation problems;
 • migraine headaches; or
 • epilepsy or other seizure disorder.

If you have any of these conditions, you may not be able to receive vasopressin, or you may need dosage adjustments or special tests during treatment.

FDA pregnancy category C. This medication may be harmful to an unborn baby. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment.

Vasopressin may pass into breast milk and could harm a nursing baby. Do not receive this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby.

How is vasopressin given (Pitressin)?

Vasopressin is given as an injection under the skin or into a muscle. You will receive this injection in a clinic or hospital setting. Vasopressin is usually given as needed every 3 to 4 hours. The time interval between doses will depend on how your body responds to the medication.

To treat diabetes insipidus, vasopressin is sometimes given into the nose by nasal spray or medicine dropper, or insertion of a cotton pad that has been soaked in vasopressin.

When used for abdominal x-ray, vasopressin injections are usually given at 2 hours before and 30 minutes before your x-ray. Your doctor may also recommend you receive an enema before you receive your first dose of vasopressin.

Vasopressin can cause temporary side effects such as nausea, stomach pain, or "blanching" of your skin (such as pale spots when you press on the skin). Drinking 1 or 2 glasses of water each time you receive an injection may help ease these side effects.

Follow your doctor's instructions about the type and amount of liquids you should drink during your treatment with vasopressin. In some cases, drinking too much liquid can be as unsafe as not drinking enough.

To be sure this medication is not causing harmful effects, your blood will need to be tested on a regular basis. You heart function may also need to be tested.

Side Effects Centers

Discontinued Warning IconPlease Note: This Brand Name drug is no longer available in the US.
(Generic versions may still be available.)

Pitressin Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Pitressin)?

Since vasopressin is usually given as needed in a hospital setting, it is not likely that you will miss a dose.

What happens if I overdose (Pitressin)?

Seek emergency medical attention if you think you have received too much of this medicine.

Symptoms of a vasopressin overdose may include severe headache, drowsiness, weakness, pale skin, nausea, and stomach pain.

What should I avoid while receiving vasopressin (Pitressin)?

Avoid drinking alcohol during your treatment with vasopressin. Alcohol can make vasopressin less effective.

What other drugs will affect vasopressin (Pitressin)?

Before receiving vasopressin, tell your doctor if you are using any of the following drugs:

 • carbamazepine (Carbatrol, Tegretol);
 • chlorpropamide (Diabinese);
 • clofibrate (Atromid-S);
 • fludrocortisone (Florinef Acetate);
 • demeclocycline (Declomycin);
 • lithium (Eskalith, Lithobid);
 • heparin (HepLock);
 • a muscle relaxer; or
 • an antidepressant such as amitriptyline (Elavil, Etrafon), amoxapine (Ascendin), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Janimine, Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), or trimipramine (Surmontil).

If you are using any of these drugs, you may not be able to receive vasopressin, or you may need dosage adjustments or special tests during treatment.

There may be other drugs not listed that can affect vasopressin. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Do not start using a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your doctor or pharmacist has information about vasopressin written for health professionals that you may read.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 1.04. Revision date: 12/15/2010.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com