ویتامین ب6
ویتامین ب6

نام ژنریک

Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl )

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 100 mg/ml, 3ml, 50 mg/ml, 2ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) درمان حالات ناشي از کمبود ويتامين B6 در برنامه غذايي.


بزرگسالان: مقدار mg/day 20-10 به مدت سه هفته از راه خوراکي، تزريق عضلاني يا وريدي مصرف و سپس مقدار mg/day 5-2 به عنوان داروي مکمل براي يک برنامه غذايي مناسب تجويز مي‌شود.


كودكان: مقدار 100 ميلي‌گرم از دارو براي رفع کمبود ويتامين از راه خوراکي، تزريق عضلاني يا وريدي و سپس، برنامه غذايي مناسب با مقادير مجاز روزانه (RDA)، براي جلوگيري از کمبود اين ويتامين مصرف مي‌شود.


ب) درمان حملات تشنجي ناشي از کمبود ويتامين B6 يا وابستگي به آن.


بزرگسالان و کودکان: مقدار 100 ميلي‌گرم به صورت مقدار واحد از راه عضلاني يا وريدي تزريق مي‌شود.


پ) درمان کم‌خوني‌هاي پاسخ‌دهنده به ويتامين B6 يا سندرم وابستگي (اختلالات مادرزادي متابوليک).


بزرگسالان: تا مقدار mg/day 600 از راه خوراکي، تزريق عضلاني يا وريدي مي‌شود تا آن‌که نشانه‌هاي بيماري برطرف شود. سپس مقدار mg/day 50 براي تمام عمر مصرف مي‌شود.


کودکان: مقدار 100 ميلي‌گرم‌ تزريق عضلاني يا وريدي و سپس mg/day 10-2 از راه تزريق عضلاني يا mg/day 100-10 از راه خوراکي مصرف مي‌شود.


ت) جلوگيري از کمبود ويتامين B6 در طول درمان با ايزونيازيد.


بزرگسالان: از راه خوراکي مقدار mg/day 50-25 مصرف مي‌شود.


کودکان: از راه خوراکي مقدار mg/day 0.5-1.5 مصرف مي‌شود.


در صورت بروز نشانه نورولوژيک در کودکان، مقدار مصرف بر حسب نياز افزايش مي‌يابد.


ث) درمان کمبود ويتامين B6 ناشي از مصرف ايزونيازيد.


بزرگسالان: از راه خوراکي مقدار mg/day 100 به مدت سه هفته و سپس مقدار mg/day 50 مصرف مي‌شود.


کودکان: مقدار مصرف بايد هر بار جداگانه تنظيم شود.


مكانيسم اثر


اثر متابوليک: ويتامين B6 طبيعي موجود در گياهان و منابع غذايي حيواني، به اشکال فعال ويتامين B6 (پيريدوکسال فسفات و پيريدوکسامين فسفات) تبديل مي‌شود. اشکال برونزاد اين ويتامين در بدن انسان متابوليزه مي‌شوند.


ويتامين B6 به صورت يک کوآنزيم در متابوليسم پروتئين‌ها ، کربوهيدرات‌ها و چربي‌ها عمل مي‌کند و در دکربوکسيله کردن اسيدهاي آمينه در روند متابوليسم پروتئين‌ها شرکت مي‌کند. هم‌چنين ويتامين B6 به روند تبديل تريپتوفان به نياسين يا سروتونين و نيز آمين‌زدايي ، ترانس‌آميناسيون و انتقال گوگرد در اسيدهاي آمينه کمک مي‌کند.ويتامين B6 مسئول شکسته شدن گليکوژن به گلوکز-1- فسفات در متابوليسم کربوهيدرات‌ها است. ذخيره تام بدن بزرگسالان حدود 27-16 ميلي‌گرم پيريدوکسين است. نياز به پيريدوکسين با افزايش مقدار پروتئين در برنامه غذايي افزايش مي‌يابد.


فارماکوکينتيک


جذب: پيريدوکسين و جانشين‌هاي آن از دستگاه گوارش به راحتي جذب مي‌شوند. جذب گوارشي ممکن است در بيماران مبتلا به سندرم‌هاي اختلال جذب يا به دنبال برداشت معده کاهش يابد. غلظت طبيعي پيريدوکسين در سرم ng/ml 80-30 است.


پخش: عمدتاً در کبد ذخيره مي‌شود. ذخيره تام پيريدوکسين در بدن تقريباً 27-16 ميلي‌گرم است. اين ويتامين بيشتر به شکل پيريدوکسال و پيريدوکسال فسفات در خون يافت مي‌شود که به ميزان زيادي به پروتئين پيوند مي‌يابند. پيريدوکسال از جفت عبور مي‌کند. غلظت پلاسمايي اين ويتامين در جنين پنج برابر غلظت پلاسمايي مادر است. غلظت اين ويتامين در شير مادر بعد از مصرف 2.5-5 mg-day پيريدوکسين تقريباً ng/ml 240 است.


متابوليسم: پيريدوکسين در کبد به 4- پيريدوکسيک اسيد تجزيه مي‌شود.


دفع: در گلبول‌هاي قرمز پيريدوکسين به پيريدوکسال فسفات و پيريدوکسامين به پيريدوکسامين فسفات تبديل مي‌شود.


شکل فسفريله پيريدوکسين از طريق آمين‌زدايي به پيريدوکسال و پيريدوکسامين تبديل و پيريدوکسامين به سرعت فسفريله مي‌شود. براي تبديل پيريدوکسين فسفات به پيريدوکسال فسفات وجود ريبوفلاوين ضروري است.

موارد منع مصرف

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


پيريدوکسين نتايج اندازه‌گيري اوروبيلي‌نوژن در آزمون اسپات (Spot) را با استفاده از روش ارليش (Erlich) تغيير مي‌دهد و موجب بروز واکنش مثبت کاذب مي‌شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: پارستزي، سردرد، خواب‌آلودگي، حملات تشنجي (با تزريق وريدي).


موضعي: احساس سوزش يا گزش در محل تزريق عضلاني يا زير جلدي.


ساير عوارض: واکنش‌هاي آلرژيک.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: آتاکسي و نوروپاتي حسي شديد بعد از مصرف مقادير زياد پيريدوکسين (g/day 2.6) به مدت طولاني.


درمان: اختلالات نورولوژيک معمولاً بعد از قطع مصرف پيريدوکسين برطرف مي‌شوند.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: پارستزي، سردرد، خواب‌آلودگي، حملات تشنجي (با تزريق وريدي).


موضعي: احساس سوزش يا گزش در محل تزريق عضلاني يا زير جلدي.


ساير عوارض: واکنش‌هاي آلرژيک.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: آتاکسي و نوروپاتي حسي شديد بعد از مصرف مقادير زياد پيريدوکسين (g/day 2.6) به مدت طولاني.


درمان: اختلالات نورولوژيک معمولاً بعد از قطع مصرف پيريدوکسين برطرف مي‌شوند.

فارماكوكینتیك

تداخل دارويي


پيريدوکسين اثر درماني لوودوپا را از طريق تسريع متابوليسم محيطي خنثي مي‌سازد.


مصرف همزمان با فنوباربيتال يا فني‌توئين ممکن است غلظت سرمي اين داروهاي ضد تشنج را تا 50 درصد کاهش دهد.


ايزونيازيد، سيکلوسرين، پني‌سيلامين، هيدرالازين و داروهاي خوراکي جلوگيري‌کننده از بارداري ممکن است ميزان نياز به پيريدوکسين را افزايش‌ دهند.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مکمل.


طبقه‌بندي درماني: مکمل غذايي (ويتامين محلول در آب).


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده A (اگر بيش از مقدار مصرف مجاز روزانه مصرف شود ، رده C)


نکات قابل توصيه به بيمار


منابع غني ويتامين B6 شامل مخمرها ، جوانه گندم، جگر، غلات، موز و حبوبات است.


مصرف در کودکان


1- بي‌ضرري و اثربخشي مصرف اين دارو در کودکان ثابت نشده است.


2- مصرف مقادير زياد پيريدوکسين در دوران بارداري موجب بروز حملات تشنجي ناشي از پيريدوکسين در نوزادان شده است.


مصرف در شيردهي: ترشح اين ويتامين در شير مشخص نيست. بنابراين، مصرف اين ويتامين در دوران شيردهي بايد با احتياط همراه باشد. پيريدوکسين ممکن است ترشح شير را از طريق فرونشاني پرولاکتين مهار سازد.


ملاحظات اختصاصي


1. در مورد سابقه برنامه غذايي بيمار سؤال شود. کمبود يک ويتامين به تنهايي غير عادي است؛ کمبود يک ويتامين اغلب نشان‌دهنده کمبود ساير ويتامين‌ها نيز هست.


2. ميزان مصرف پروتئين پيگيري شود. مصرف بيش از حد پروتئين نياز به پيريدوکسين را افزايش مي‌دهد.


3. مقدار مصرف مجاز روزانه براي ويتامين B6 در کودکان 0.3-1.7 ميلي‌گرم و در بزرگسالان 1.6-2 ميلي‌گرم است. در دوران بارداري، مصرف مقدار mg/day 2.2 توصيه شده است.


4. مقدار mg/kg/day 25 به خوبي تحمل مي‌شود. در افراد بزرگسالي که مقدار mg/day 200 ويتامين B6 به مدت 33 روز مصرف کرده‌اند و از تغذيه مناسب نيز برخوردار بوده‌اند ، وابستگي به ويتامين B6 بروز کرده است.


5. شکل تزريقي اين ويتامين نبايد با بيکربنات سديم در يک سرنگ مخلوط شود.


6. بيماراني که تحت درمان با لوودوپا هستند، نبايد مقدار بيش از mg/day 5 پيريدوکسين مصرف کنند.


7. براي درمان حملات تشنجي و اغماي ناشي از مصرف بيش از حد ايزونيازيد، مقدار مصرف ويتامين B6 معادل مقدار مصرف ايزونيازيد است.


8. اين دارو بايد در ظروف سربسته و مقاوم به نور نگهداري شود.


9. در صورت مشاهده رسوب در محلول تزريقي اين دارو، بايد از تزريق آن خودداري شود. تيره شدن خفيف محلول قابل قبول است.


10. در بعضي موارد پيريدوکسين براي درمان تهوع و استفراغ در دوران بارداري مؤثر است.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com