ویتامین کا
ویتامین کا

نام ژنریک

Vitamin K

شکل دارویی

Injection:1 mg/0.5ml, 10 mg/ml


Tablet:10 mg

موارد مصرف

اين ويتامين براي پيشگيري و درمان اختلالات انعقادي شامل اختلالات در ساخت فاكتورهاي II،VII،IXو X ناشي از كمبود ويتامين K يا اختلال در فعاليت متابوليك آن مصرف مي گردد. فيتوناديون به منظور جلوگيري از بيماري خونريزي دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

-

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

مصرف همزمان ويتامين K با داروهاي ضد انعقاد خوراكي ممكن است اثرات اين داروها را به علت افزايش ساخت كبدي فاكتورهاي پيش انعقادي كاهش دهد.

مکانیزم اثر

مصرف همزمان ويتامين K با داروهاي ضد انعقاد خوراكي ممكن است اثرات اين داروها را به علت افزايش ساخت كبدي فاكتورهاي پيش انعقادي كاهش دهد.

فارماكوكینتیك

ويتامين K به سهولت از مجراي گوارش (دوازدهه) جذب مي شود.فيتوناديون براي جذب به املاح صفراوي نياز دارد. متابوليسم اين ويتامين كبدي است. زمان شروع اثر فيتوناديون از راه خوراكي 6-12 ساعت و از راه تزريقي 1-2 ساعت است. غلظت طبيعي فيتوناديون طي 12-14 ساعت پس از مصرف به دست مي آيد. ويتامين K از راه صفرا و كليه دفع مي شود.

نکات

1.به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشك و انجام آزمون زمان پروترومبين ضروري است.


2.از مصرف ساير داروها بدون دستور پزشك بايد خودداري شود، زيرا ممكن است اثرات ويتامين K را تغيير دهند.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com