دیپیریدامول
دیپیریدامول

نام ژنریک

Dipyridamole

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 25, 75mg


Injection: 5 mg/ml, 2ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) مهار چسبندگي پلاكتي در بيماراني كه دريچه مصنوعي قلب دارند (همراه با وارفارين يا آسپيرين).


بزرگسالان: mg 100-75 خوراكي 4 بار در روز.


ب) به عنوان جايگزين ورزش در اسكن پرفيوژن تاليم قلب.


mg/kg/min 0.142 به صورت انفوزيون وريدي در عرض 4 دقيقه انفوزيون مي‌شود (دوز كلي mg/kg 0.57).


پ) پيشگيري از مشکلات ترومبوآمبوليک در بيماريهايي به غير از دريچه‌هاي مصنوعي: بزرگسالان 150 تا 400 ميلي گرم روزانه در دوزهاي منقسم (همراه با وارفارين يا آسپيرين).


مكانيسم اثر


اثر گشادكننده كرونر: دي پيريدامول به طور انتخابي با گشاد كردن عروق كرونر، موجب افزايش جريان خون اين عروق مي شود. اثر گشادكننده عروق كرونر ناشي از مهار آدنوزيندآميناز سرم است كه باعث تجمع آدنوزين مي شود. آدنوزين يك گشادكننده قوي عروقي است.


ديپيريدامول اثرات ضد چسبندگي پلاكتي خود را از طريق جذب آدنوزين (كه اثرات مهار فعال شدن پلاكتي دارد) توسط گلبولهاي قرمز، مهاركننده فسفودياستراز و مهار ترمبوكسان A2 (فعال كننده پلاكتي) اعمال مي کند.

موارد منع مصرف

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


اثرات فيزيولوژيك دي پيريدامول بر روي تجمع پلاكتي موجب افزايش زمان سيلان مي شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مركزي:‌ سردرد، سرگيجه.


قلبي ـ‌ عروقي: بر افروختگي، آنژين قلبي، ناپايداري و تغيير فشار خون، درد سينه، ‌هايپرتانسيون (با داروي وريدي)، افت فشارخون، غش ناگهاني (fainting).


دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ، اسهال.


ساير عوارض: تعريق، بثورات جلدي، راش.


توجه : در صورت بروز کاهش شديد فشار خون، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: گشادي عروق محيطي و كمي فشار خون.


درمان: شامل درمان علامتي و حفظ فشار خون مي شود. با توجه به پروتئين بايندينگ بالا، دياليز در درمان مسموميت با ديپيريدامول جايگاهي ندارد.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مركزي:‌ سردرد، سرگيجه.


قلبي ـ‌ عروقي: بر افروختگي، آنژين قلبي، ناپايداري و تغيير فشار خون، درد سينه، ‌هايپرتانسيون (با داروي وريدي)، افت فشارخون، غش ناگهاني (fainting).


دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ، اسهال.


ساير عوارض: تعريق، بثورات جلدي، راش.


توجه : در صورت بروز کاهش شديد فشار خون، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: گشادي عروق محيطي و كمي فشار خون.


درمان: شامل درمان علامتي و حفظ فشار خون مي شود. با توجه به پروتئين بايندينگ بالا، دياليز در درمان مسموميت با ديپيريدامول جايگاهي ندارد.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو.


موارد احتياط: آنژين ناپايدار، سابقه MI اخير به بيماران با نارسايي كبدي، مصرف همزمان داروي ضد پلاكت و ضد انعقاد با اين دارو و در كودكان زير 12 سال، تزريق وريدي اين دارو در بيماران با اختلالات تنفسي و آنژين ناپايدار بايد با احتياط انجام شود.

سایر اطلاعات

طبقه بندي فارماكولوژيك: آنالوگ پيريميدين.


طبقه‌‌ بندي درماني: گشاد كننده عروق كرونر، مهاركننده تجمع پلاكتي (آنالوگ پيريميدين).


طبقه‌ بندي مصرف در بارداري: رده B


نام‌هاي تجاري: Persantin


ملاحظات اختصاصي


1- بيمار از نظر بروز عوارض جانبي، از جمله علائم خونريزي و طولاني شدن زمان سيلان، بخصوص با مصرف مقادير زياد و طولاني مدت دارو، ‌بايد تحت مراقبت قرار گيرد.


2- فشار خون بيمار بايد تحت كنترل باشد.


3- دارو بايد حداقل يك ساعت قبل از غذا به بيمار داده شود.


4- زماني كه دارو در پرفيوژن اسكن استفاده مي شود حداكثر دوز 60 ميلي گرم است. فرم وريدي را با نسبت 1 به 2 با محلول نرمال سالين، دکستروز %5 يا سديم کلرايد % 0.45 به حجم 20 الي 50 رسانده شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- پاسخ باليني ممكن است به 3-2 ماه درمان مداوم نياز داشته باشد. دارو را به طور مرتب مصرف نماييد.


2- در مورد عوارض جانبي و تدابير درماني با پزشك خود مشورت كنيد.


3- به بيمار توصيه كنيد از مصرف آسپرين و ساير داروهاي ضد درد بدون نسخه (NSAIDها) خودداري كند.


مصرف در كودكان: دوز مصرف در كودكان مشخص نشده است.

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com