سلگزان (اتوکسوپارین)
Enoxaparin Sodium Injection (Lovenox)
سلگزان (اتوکسوپارین)

نام ژنریک

Enoxaparin

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 100 mg/ml, 0.2 ml , 100 mg/ml, 0.4 ml, 100 mg/ml, 0.6ml, 100 mg/ml, 0.8 ml, 100 mg/ml, 1 ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) پيشگيري از تشكيل ترومبوز وريدي عمقي بعد از جراحي جايگزيني مفصل زانو يا هيپ.


بزرگسالان: 30 ميلي گرم زير جلدي هر 12 ساعت به مدت 7 الي 10 روز. در صورت پايدار بودن هموستاز اولين دوز در فاصله 12 تا 24 ساعت بعد از جراحي داده شود.


ب) پيشگيري از ترومبوز وريدي عمقي (DVT) بعد از جراحي شكم.


بزرگسالان: 40 ميلي گرم يك بار در روز براي 7 الي 10 روز. دوز اول 2 ساعت قبل از جراحي تجويز شود.


پ) درمان DVT حاد با يا بدون آمبولي ريوي در بيماران بستري به همراه وارفارين.


بزرگسالان: mg/kg 1 زير جلدي هر 12 ساعت؛ يا mg/kg 1.5 يك بار در روز (در زمان مشابه در هر روز به مدت 5 تا 7 روز تا زماني كه با داروي ضد انعقاد خوراكي به INR 2 تا 3 برسيم. وارفارين معمولاً در عرض 72 ساعت بعد از تجويز انوكساپارين شروع مي‌شود.


ت) درمان DVT حاد با يا بدون آمبولي ريوي در بيماران سرپايي به همراه وارفارين.


بزرگسالان: mg/kg 1 زير جلدي هر 12 ساعت به مدت 5 الي 7 روز تا زماني كه با داروي ضد انعقاد خوراكي به INR 2 تا 3 برسيم. وارفارين معمولاً 72 ساعت بعد از تجويز انوكساپارين شروع مي‌شود.


ث) پيشگيري از عوارض ايسكميك بعد از آنژين ناپايدار و Non-Q-wave MI به همراه آسپرين.


بزرگسالان: mg/kg 1 هر 12 ساعت براي 2 تا 8 روز به همراه آسپرين به ميزان 100 تا 325 ميلي گرم روزانه براي كاهش ريسك خونريزي بخصوص بعد از انجام پروسيجر در آنژين ناپايدار حتماً انوكساپارين را در فواصل توصيه شده تجويز كنيد.


ج) براي كاهش ريسك آمبولي در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه كه قادر به حركت نيستند.


بزرگسالان: mg 40 زير جلدي روزانه براي 6 تا 11 روز. تجويز به مدت 14 روز نيز بخوبي تحمل شده است.


تنظيم دوز: در بيماران با کليرانس كراتينين كمتر از ml/min 30، دوز را به اين ترتيب كاهش دهيد. در صورتي كه دارو جهت پروفيلاكسي بعد از جراحي شكم، يا جايگزيني مفصل زانو يا هيپ يا ضمن بيماريهاي حاد تجويز شده به صورت 30 ميلي گرم زير جلدي روزانه تجويز شود. در صورتي كه دارو جهت درمان DVT حاد يا كاهش عوارض ايسكميك بعد از آنژين ناپايدار و non-Q-wave MI تجويز شده، به صورت mg/kg 1 روزانه زير جلدي تجويز شود.


مكانيسم اثر


اثر ضد انعقاد: دارو تشكيل كمپلكس آنتي ترومبين III و ترومبين را تسريع كرده و ترومبين را غير فعال كرده و جلوي تبديل فيبرينوژن به فيبرين را مي‌گيرد. نسبت فعاليت ضد فاكتور 10 فعال به فاكتور 2 بيشتر از هپارين معمولي است.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد، ضد پلاكت و داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (NSAIDs) ريسك خونريزي را افزايش مي‌دهد. همچنين منجر به ايجاد هماتوم حاد نخاعي در بيماراني مي‌شود كه تحت بيهوشي اپيدورال قرار مي‌گيرند.


پليكامايسين و والپروئيك اسيد باعث هايپوپروترومبينمي و مهار تجمع پلاكتي مي‌شوند. بيمار را بدقت مانيتور كنيد.

عوارض جانبی دارو

ملاحظات اختصاصي


1- قبل از مصرف به صورت پروفيلاكسي هر گونه خونريزي را بررسي و رد كنيد.


2- دارو را با ديگر داروهاي تزريقي مخلوط نكنيد.


3- حباب هواي موجود در سرنگ را قبل از تجويز خارج نكنيد. چون ممكن است باعث كاهش مقدار دارو شود.


4- دارو را به صورت عضلاني تجويز نكنيد.


5- دارو را به صورت عميق و زير جلدي در ديواره‌هاي قدامي و خلفي جدار شكم تجويز كنيد. محل تجويز را ماساژ ندهيد.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- عوارض جانبي را به بيمار توضيح دهيد.


2- به بيمار توضيح داده كه مراقب هر گونه خونريزي باشد و از فعاليت‌هايي كه ريسك خونريزي را افزايش مي‌دهد پرهيز كنيد.


3- قبل از مصرف هرگونه آسپرين يا NSAIDs با پزشك معالج مشورت كنيد.


مصرف در سالمندان: با احتياط استفاده شود بخصوص در بيماراني كه درجاتي از نارسايي كليوي دارند.


مصرف در كودكان: ايمني و اثربخشي دارو در كودكان اثبات نشده است.


مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست، با احتياط استفاده شود.


مصرف در بارداري: مي‌تواند باعث اختلالات مادرزادي در جنين شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


دارو باعث افزايش سطح ALT و AST شده و ميزان هموگلوبين و پلاكت را كاهش مي‌دهد.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


دارو باعث افزايش سطح ALT و AST شده و ميزان هموگلوبين و پلاكت را كاهش مي‌دهد.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت به دارو، هپارين يا ديگر تركيبات فرمولاسيون؛ ترومبوسيتوپني به همراه شواهد آزمايشگاهي آنتي بادي ضد پلاكت در حضور انوكساپارين، حساسيت به تركيبات بدست آمده از خوك، خونريزي وسيع فعال، تجويز عضلاني.


موارد احتياط: بيمار از نظر علائم خونريزي بدقت بررسي كنيد. بعضي شرايط مانند آندوكارديت باكتريايي، اختلالات ارثي انعقادي، كوليت اولسراتيو يا بيماريهاي آنژيوديسپلاستيك دستگاه گوارش، فشار خون بالاي كنترل نشده، خونريزي مغزي، يا استفاده بلافاصله كمي بعد از جراحي مغز، نخاع، چشم، مصرف همزمان ساير داروهاي مهاركننده پلاكت، ترومبوسيتوپني يا اختلالات پلاكت، بيماريهاي شديد كبدي، رتينوپاتي ديابتي يا ناشي از فشار خون يا در بيماراني كه تحت پروسيجرهاي تهاجمي قرار مي‌گيرند. ريسك خونريزي افزايش مي‌يابد. در صورت وقوع خونريزي مصرف دارو قطع شود.


اين داروها با تأثير بر روي آلدوسترون باعث افزايش پتاسيم خون مي‌شوند.


موارد نادري از ترومبوسيتوپني گزارش شده است در بيماران با سابقه ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين با احتياط به كار رود. در صورت رسيدن پلاكت به كمتر از mm3 /100000 مصرف دارو قطع شود. وقوع ترومبوز به همراه ترومبوسيتوپني بسيار نادر است. در بيماران با اختلالات پلاكتي با احتياط استفاده شود.


براي ترومبوپروفيلاكسي در بيماران با دريچه قلب مصنوعي بخصوص زنان باردار توصيه نمي‌شود.


در بيماران با نارسايي كليوي با احتياط استفاده شود. در کليرانس كراتينين كمتر از ml/min 30 دوز دارو تنظيم شود.


در بيماران مسن به دليل تأخير در دفع دارو با احتياط به كار رود. تعديل يا تغيير دوز لازم است (به عنوان مثال حذف دوز بارگيري در بيماران با STEMI حاد با سن بيشتر از 75 سال).


احتمال خونريزي در زنان با وزن كمتر از 45 كيلوگرم يا مردان با وزن كمتر از 57 كيلوگرم افزايش مي‌يابد.


ايمني و اثربخشي دارو در كودكان اثبات نشده است.


دارو به هيچ وجه عضلاني تجويز نشود. به جاي ديگر فرآورده‌ها مثل هپارين يا ديگر هپارين‌هاي با وزن مولكولي كم به كار نرود (واحد به واحد).


بيماران با بيهوشي اخير نخاعي يا اپيدورال در معرض ريسك هماتوم و پاراليز هستند اين احتمال در كساني كه همزمان از اين گروه از داروها استفاده مي‌كنند افزايش مي‌يابد. بيمار را از نظر علائم خونريزي يا ديگر عوارض نورولوژيك بدقت مانيتور كنيد.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: هپارين با وزن مولكولي كم.


طبقه‌بندي درماني: ضد انعقاد.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


نام‌هاي تجاري: Clexane


عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: گيجي، تب، عوارض نورولوژيك (بعد از پروسيجرهاي نخاعي يا اپيدورال)، درد.


قلبي ـ عروقي: درد قفسه سينه، سرگيجه، ضربان نامنظم قلب، ادم، هماتوم، ادم محيطي.


دستگاه گوارش: تهوع.


عوارض خوني: خونريزي، آنمي هايپوكروم، ترومبوسيتوپني.


پوست: اكيموز، اريتم (در محل تزريق)، بثورات جلدي، كهير.


مسموميت و درمان


مصرف بيش از حد باعث خونريزي مي‌شود. كه با تجويز آهسته وريدي محلول پروتامين سولفات (1%) برطرف مي‌شود. دوز پروتامين بايد معادل دوز انوكساپارين باشد (mg 1 پروتامين mg 1 انوكساپارين را خنثي مي‌كند).

Enoxaparin Sodium Injection (Lovenox)

Lovenox
(enoxaparin sodium) Injection

WARNING

SPINAL/EPIDURAL HEMATOMAS

Epidural or spinal hematomas may occur in patients who are anticoagulated with low molecular weight heparins (LMWH) or heparinoids and are receiving neuraxial anesthesia or undergoing spinal puncture. These hematomas may result in long-term or permanent paralysis. Consider these risks when scheduling patients for spinal procedures. Factors that can increase the risk of developing epidural or spinal hematomas in these patients include:

 • Use of indwelling epidural catheters
 • Concomitant use of other drugs that affect hemostasis, such as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), platelet inhibitors, other anticoagulants.
 • A history of traumatic or repeated epidural or spinal punctures
 • A history of spinal deformity or spinal surgery

Monitor patients frequently for signs and symptoms of neurological impairment. If neurological compromise is noted, urgent treatment is necessary. Consider the benefits and risks before neuraxial intervention in patients anticoagulated or to be anticoagulated for thromboprophylaxis [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and DRUG INTERACTIONS].

DRUG DESCRIPTION

Lovenox is a sterile aqueous solution containing enoxaparin sodium, a low molecular weight heparin. The pH of the injection is 5.5 to 7.5.

Enoxaparin sodium is obtained by alkaline depolymerization of heparin benzyl ester derived from porcine intestinal mucosa. Its structure is characterized by a 2-O-sulfo-4-enepyranosuronic acid group at the non-reducing end and a 2-N,6-O-disulfo-D-glucosamine at the reducing end of the chain. About 20% (ranging between 15% and 25%) of the enoxaparin structure contains an 1,6 anhydro derivative on the reducing end of the polysaccharide chain. The drug substance is the sodium salt. The average molecular weight is about 4500 daltons. The molecular weight distribution is:

< 2000 daltons ≤ 20%
2000 to 8000 daltons ≥ 68%
> 8000 daltons ≤ 18%

STRUCTURAL FORMULA

Lovenox (enoxaparin sodium) Structural Formula Illustration

*X = Percent of polysaccharide chain containing 1,6 anhydro derivative on the reducing end.

Lovenox 100 mg/mL Concentration contains 10 mg enoxaparin sodium (approximate anti-Factor Xa activity of 1000 IU [with reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard]) per 0.1 mL Water for Injection.

Lovenox 150 mg/mL Concentration contains 15 mg enoxaparin sodium (approximate anti-Factor Xa activity of 1500 IU [with reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard]) per 0.1 mL Water for Injection.

The Lovenox prefilled syringes and graduated prefilled syringes are preservative-free and intended for use only as a single-dose injection. The multiple-dose vial contains 15 mg benzyl alcohol per 1 mL as a preservative [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and HOW SUPPLIED].

What are the possible side effects of enoxaparin (Lovenox)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; itching or burning skin; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using enoxaparin and call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • unusual bleeding (nose, mouth, vagina, or rectum), bleeding from wounds or needle injections, any bleeding that will not stop;
 • easy bruising, purple or red pinpoint spots under your skin;
 • pale skin, feeling light-headed or short of breath, rapid heart rate, trouble...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Lovenox »

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis

Lovenox® is indicated for the prophylaxis of deep vein thrombosis (DVT), which may lead to pulmonary embolism (PE):

 • in patients undergoing abdominal surgery who are at risk for thromboembolic complications [see Clinical Studies].
 • in patients undergoing hip replacement surgery, during and following hospitalization.
 • in patients undergoing knee replacement surgery.
 • in medical patients who are at risk for thromboembolic complications due to severely restricted mobility during acute illness.

Treatment of Acute Deep Vein Thrombosis

Lovenox is indicated for:

 • the inpatient treatment of acute deep vein thrombosis with or without pulmonary embolism, when administered in conjunction with warfarin sodium.
 • the outpatient treatment of acute deep vein thrombosis without pulmonary embolism when administered in conjunction with warfarin sodium.

Prophylaxis of Ischemic Complications of Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction

Lovenox is indicated for the prophylaxis of ischemic complications of unstable angina and nonQ-wave myocardial infarction, when concurrently administered with aspirin.

Treatment of Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Lovenox, when administered concurrently with aspirin, has been shown to reduce the rate of the combined endpoint of recurrent myocardial infarction or death in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) receiving thrombolysis and being managed medically or with percutaneous coronary intervention (PCI).

DOSAGE AND ADMINISTRATION

All patients should be evaluated for a bleeding disorder before administration of Lovenox, unless the medication is needed urgently. Since coagulation parameters are unsuitable for monitoring Lovenox activity, routine monitoring of coagulation parameters is not required [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

For subcutaneous use, Lovenox should not be mixed with other injections or infusions. For intravenous use (i.e., for treatment of acute STEMI), Lovenox can be mixed with normal saline solution (0.9%) or 5% dextrose in water.

Lovenox is not intended for intramuscular administration.

Adult Dosage

Abdominal Surgery

In patients undergoing abdominal surgery who are at risk for thromboembolic complications, the recommended dose of Lovenox is 40 mg once a day administered by SC injection with the initial dose given 2 hours prior to surgery. The usual duration of administration is 7 to 10 days; up to 12 days administration has been administered in clinical trials.

Hip or Knee Replacement Surgery

In patients undergoing hip or knee replacement surgery, the recommended dose of Lovenox is 30 mg every 12 hours administered by SC injection. Provided that hemostasis has been established, the initial dose should be given 12 to 24 hours after surgery. For hip replacement surgery, a dose of 40 mg once a day SC, given initially 12 (±3) hours prior to surgery, may be considered. Following the initial phase of thromboprophylaxis in hip replacement surgery patients, it is recommended that continued prophylaxis with Lovenox 40 mg once a day be administered by SC injection for 3 weeks. The usual duration of administration is 7 to 10 days; up to 14 days administration has been administered in clinical trials.

Medical Patients During Acute Illness

In medical patients at risk for thromboembolic complications due to severely restricted mobility during acute illness, the recommended dose of Lovenox is 40 mg once a day administered by SC injection. The usual duration of administration is 6 to 11 days; up to 14 days of Lovenox has been administered in the controlled clinical trial.

Treatment of Deep Vein Thrombosis with or without Pulmonary Embolism

In outpatient treatment, patients with acute deep vein thrombosis without pulmonary embolism who can be treated at home, the recommended dose of Lovenox is 1 mg/kg every 12 hours administered SC. In inpatient (hospital) treatment, patients with acute deep vein thrombosis with pulmonary embolism or patients with acute deep vein thrombosis without pulmonary embolism (who are not candidates for outpatient treatment), the recommended dose of Lovenox is 1 mg/kg every 12 hours administered SC or 1.5 mg/kg once a day administered SC at the same time every day. In both outpatient and inpatient (hospital) treatments, warfarin sodium therapy should be initiated when appropriate (usually within 72 hours of Lovenox). Lovenox should be continued for a minimum of 5 days and until a therapeutic oral anticoagulant effect has been achieved (International Normalization Ratio 2.0 to 3.0). The average duration of administration is 7 days; up to 17 days of Lovenox administration has been administered in controlled clinical trials.

Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction

In patients with unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction, the recommended dose of Lovenox is 1 mg/kg administered SC every 12 hours in conjunction with oral aspirin therapy (100 to 325 mg once daily). Treatment with Lovenox should be prescribed for a minimum of 2 days and continued until clinical stabilization. The usual duration of treatment is 2 to 8 days; up to 12.5 days of Lovenox has been administered in clinical trials [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and Clinical Studies].

Treatment of Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

In patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction, the recommended dose of Lovenox is a single IV bolus of 30 mg plus a 1 mg/kg SC dose followed by 1 mg/kg administered SC every 12 hours (maximum 100 mg for the first two doses only, followed by 1 mg/kg dosing for the remaining doses). Dosage adjustments are recommended in patients ≥ 75 years of age [see DOSAGE AND ADMINISTRATION]. All patients should receive aspirin as soon as they are identified as having STEMI and maintained with 75 to 325 mg once daily unless contraindicated.

When administered in conjunction with a thrombolytic (fibrin-specific or non-fibrin specific), Lovenox should be given between 15 minutes before and 30 minutes after the start of fibrinolytic therapy. In the pivotal clinical study, the Lovenox treatment duration was 8 days or until hospital discharge, whichever came first. An optimal duration of treatment is not known, but it is likely to be longer than 8 days.

For patients managed with percutaneous coronary intervention (PCI): If the last Lovenox SC administration was given less than 8 hours before balloon inflation, no additional dosing is needed. If the last Lovenox SC administration was given more than 8 hours before balloon inflation, an IV bolus of 0.3 mg/kg of Lovenox should be administered [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Renal Impairment

Although no dose adjustment is recommended in patients with moderate (creatinine clearance 30-50 mL/min) and mild (creatinine clearance 50-80 mL/min) renal impairment, all such patients should be observed carefully for signs and symptoms of bleeding.

The recommended prophylaxis and treatment dosage regimens for patients with severe renal impairment (creatinine clearance < 30 mL/min) are described in Table 1 [see Use In Specific Populations and CLINICAL PHARMACOLOGY].

Table 1 : Dosage Regimens for Patients with Severe Renal Impairment (creatinine clearance < 30mL/minute)

Indication Dosage Regimen
Prophylaxis in abdominal surgery 30 mg administered SC once daily
Prophylaxis in hip or knee replacement surgery 30 mg administered SC once daily
Prophylaxis in medical patients during acute illness 30 mg administered SC once daily
Inpatient treatment of acute deep vein thrombosis with or without pulmonary embolism, when administered in conjunction with warfarin sodium 1 mg/kg administered SC once daily
Outpatient treatment of acute deep vein thrombosis without pulmonary embolism, when administered in conjunction with warfarin sodium 1 mg/kg administered SC once daily
Prophylaxis of ischemic complications of unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction, when concurrently administered with aspirin 1 mg/kg administered SC once daily
Treatment of acute ST-segment elevation myocardial 30 mg single IV bolus plus a 1 mg/kg
infarction in patients < 75 years of age, when SC dose followed by 1 mg/kg
administered in conjunction with aspirin administered SC once daily.
Treatment of acute ST-segment elevation myocardial 1 mg/kg administered SC once daily
infarction in geriatric patients ≥ 75 years of age, when administered in conjunction with aspirin (no initial bolus)

Geriatric Patients with Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

For treatment of acute ST-segment elevation myocardial infarction in geriatric patients ≥ 75 years of age, do not use an initial IV bolus. Initiate dosing with 0.75 mg/kg SC every 12 hours (maximum 75 mg for the first two doses only, followed by 0.75 mg/kg dosing for the remaining doses) [see Use In Specific Populations and CLINICAL PHARMACOLOGY].

No dose adjustment is necessary for other indications in geriatric patients unless kidney function is impaired [see DOSAGE AND ADMINISTRATION].

Administration

Lovenox is a clear, colorless to pale yellow sterile solution, and as with other parenteral drug products, should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to administration.

The use of a tuberculin syringe or equivalent is recommended when using Lovenox multiple-dose vials to assure withdrawal of the appropriate volume of drug.

Lovenox must not be administered by intramuscular injection. Lovenox is intended for use under the guidance of a physician.

For subcutaneous administration, patients may self-inject only if their physicians determine that it is appropriate and with medical follow-up, as necessary. Proper training in subcutaneous injection technique (with or without the assistance of an injection device) should be provided.

Subcutaneous Injection Technique

Patients should be lying down and Lovenox administered by deep SC injection. To avoid the loss of drug when using the 30 and 40 mg prefilled syringes, do not expel the air bubble from the syringe before the injection. Administration should be alternated between the left and right anterolateral and left and right posterolateral abdominal wall. The whole length of the needle should be introduced into a skin fold held between the thumb and forefinger; the skin fold should be held throughout the injection. To minimize bruising, do not rub the injection site after completion of the injection.

Lovenox prefilled syringes and graduated prefilled syringes are for single, one-time use only and are available with a system that shields the needle after injection.

Remove the prefilled syringe from the blister packaging by peeling at the arrow as directed on the blister. Do not remove by pulling on the plunger as this may damage the syringe.

1. Remove the needle shield by pulling it straight off the syringe (see Figure A). If adjusting the dose is required, the dose adjustment must be done prior to injecting the prescribed dose to the patient.

Figure A

Remove the needle shield - Illustration

2. Inject using standard technique, pushing the plunger to the bottom of the syringe (see Figure B).

Figure B

Inject using standard technique - Illustration

3. Remove the syringe from the injection site keeping your finger on the plunger rod (see Figure C).

Figure C

Remove the syringe from the injection site - Illustration

4. Orient the needle away from you and others, and activate the safety system by firmly pushing the plunger rod. The protective sleeve will automatically cover the needle and an audible “click” will be heard to confirm shield activation (see Figure D).

Figure D

Activate the safety system - Illustration

5. Immediately dispose of the syringe in the nearest sharps container (see Figure E).

Figure E

Dispose of the syringe in the nearest sharps container - Illustration

NOTE:

 • The safety system can only be activated once the syringe has been emptied.
 • Activation of the safety system must be done only after removing the needle from the patient's skin.
 • Do not replace the needle shield after injection.
 • The safety system should not be sterilized.

Activation of the safety system may cause minimal splatter of fluid. For optimal safety activate the system while orienting it downwards away from yourself and others.

Intravenous (Bolus) Injection Technique

For intravenous injection, the multiple-dose vial should be used. Lovenox should be administered through an intravenous line. Lovenox should not be mixed or co-administered with other medications. To avoid the possible mixture of Lovenox with other drugs, the intravenous access chosen should be flushed with a sufficient amount of saline or dextrose solution prior to and following the intravenous bolus administration of Lovenox to clear the port of drug. Lovenox may be safely administered with normal saline solution (0.9%) or 5% dextrose in water.

HOW SUPPLIED

Dosage Forms And Strengths

Lovenox is available in two concentrations:

100 mg/mL Concentration

 • Prefilled Syringes 30 mg/0.3 mL, 40 mg/0.4 mL
 • Graduated Prefilled Syringes 60 mg/0.6 mL, 80 mg/0.8 mL, 100 mg/1 mL
 • Multiple-Dose Vials 300 mg/3 mL

150 mg/mL Concentration

Graduated Prefilled Syringes 120 mg/0.8 mL, 150 mg/1 mL

Storage And Handling

Lovenox is available in two concentrations [see Tables 26 and 27]:

Table 26 : 100 mg/mL Concentration

Dosage Unit / Strength1 Anti-Xa Activity2 Package Size (per carton) Label Color NDC # 0075-
Prefilled Syringes3
  30 mg/0.3 mL 3000 IU 10 syringes Medium Blue 0624-30
  40 mg/0.4 mL 4000 IU 10 syringes Yellow 0620-40
Graduated Prefilled Syringes3
  60 mg/0.6 mL 6000 IU 10 syringes Orange 0621-60
  80 mg/0.8 mL 8000 IU 10 syringes Brown 0622-80
  100 mg/1 mL 10,000 IU 10 syringes Black 0623-00
Multiple-Dose Vial4
  300 mg/3 mL 30,000 IU 1 vial Red 0626-03
1 Strength represents the number of milligrams of enoxaparin sodium in Water for Injection. Lovenox 30 and 40 mg prefilled syringes, and 60, 80, and 100 mg graduated prefilled syringes each contain 10 mg enoxaparin sodium per 0.1 mL Water for Injection.
2 Approximate anti-Factor Xa activity based on reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard.
3 Each Lovenox prefilled syringe is for single, one-time use only and is affixed with a 27 gauge x ½ inch needle.
4 Each Lovenox multiple-dose vial contains 15 mg benzyl alcohol per 1 mL as a preservative.

Table 27 : 150 mg/mL Concentration

Dosage Unit / Strength1 Anti-Xa Activity2 Package Size (per carton) Syringe Label Color NDC # 0075-
Graduated Prefilled Syringes3
120 mg / 0.8 mL 12,000 IU 10 syringes Purple 2912-01
150 mg / 1 mL 15,000 IU 10 syringes Navy Blue 2915-01
1 Strength represents the number of milligrams of enoxaparin sodium in Water for Injection. Lovenox 120 and 150 mg graduated prefilled syringes contain 15 mg enoxaparin sodium per 0.1 mL Water for Injection.
2 Approximate anti-Factor Xa activity based on reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard.
3 Each Lovenox graduated prefilled syringe is for single, one-time use only and is affixed with a 27 gauge x ½ inch needle.

Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15-30°C (59-86°F) [see USP Controlled Room Temperature].

Do not store the multiple-dose vials for more than 28 days after the first use.

Keep out of the reach of children.

sanofi-aventis U.S. LLC Bridgewater, NJ 08807. Multiple-dose vials are also manufactured by DSM Pharmaceuticals, Inc. Greenville, NC 27835. Revised: April, 2011

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Clinical Trials Experience

The following serious adverse reactions are also discussed in other sections of the labeling:

Because clinical studies are conducted under widely varying conditions, adverse reaction rates observed in the clinical studies of a drug cannot be directly compared to rates in the clinical studies of another drug and may not reflect the rates observed in practice.

During clinical development for the approved indications, 15,918 patients were exposed to enoxaparin sodium. These included 1,228 for prophylaxis of deep vein thrombosis following abdominal surgery in patients at risk for thromboembolic complications, 1,368 for prophylaxis of deep vein thrombosis following hip or knee replacement surgery, 711 for prophylaxis of deep vein thrombosis in medical patients with severely restricted mobility during acute illness, 1,578 for prophylaxis of ischemic complications in unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction, 10,176 for treatment of acute ST-elevation myocardial infarction, and 857 for treatment of deep vein thrombosis with or without pulmonary embolism. Enoxaparin sodium doses in the clinical trials for prophylaxis of deep vein thrombosis following abdominal or hip or knee replacement surgery or in medical patients with severely restricted mobility during acute illness ranged from 40 mg SC once daily to 30 mg SC twice daily. In the clinical studies for prophylaxis of ischemic complications of unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction doses were 1 mg/kg every 12 hours and in the clinical studies for treatment of acute ST-segment elevation myocardial infarction enoxaparin sodium doses were a 30 mg IV bolus followed by 1 mg/kg every 12 hours SC.

Hemorrhage

The incidence of major hemorrhagic complications during Lovenox treatment has been low.

The following rates of major bleeding events have been reported during clinical trials with Lovenox [see Tables 2 to 7].

Table 2 Major Bleeding Episodes Following Abdominal and Colorectal Surgery1

Indications Dosing Regimen
Lovenox 40 mg q.d. SC Heparin 5000 U q8h SC
Abdominal Surgery n = 555 n = 560
23 (4%) 16 (3%)
Colorectal Surgery n = 673 n = 674
28 (4%) 21 (3%)
1 Bleeding complications were considered major: (1) if the hemorrhage caused a significant clinical event, or (2) if accompanied by a hemoglobin decrease ≥ 2 g/dL or transfusion of 2 or more units of blood products. Retroperitoneal, intraocular, and intracranial hemorrhages were always considered major.

Table 3 : Major Bleeding Episodes Following Hip or Knee Replacement Surgery1

Indications Dosing Regimen
Lovenox 40 mg q.d. SC Lovenox 30 mg q12h SC Heparin 15,000 U/24h SC
Hip Replacement Surgery without Extended Prophylaxis2   n = 786 n = 541
31 (4%) 32 (6%)
Hip Replacement Surgery with Extended Prophylaxis
  Peri-operative Period3 n = 288    
4 (2%)
  Extended Prophylaxis Period4 n = 221    
0 (0%)
Knee Replacement Surgery without Extended Prophylaxis2   n = 294 n = 225
3 (1%) 3 (1%)
1 Bleeding complications were considered major: (1) if the hemorrhage caused a significant clinical event, or (2) if accompanied by a hemoglobin decrease ≥ 2 g/dL or transfusion of 2 or more units of blood products. Retroperitoneal and intracranial hemorrhages were always considered major. In the knee replacement surgery trials, intraocular hemorrhages were also considered major hemorrhages.
2 Lovenox 30 mg every 12 hours SC initiated 12 to 24 hours after surgery and continued for up to 14 days after surgery
3 Lovenox 40 mg SC once a day initiated up to 12 hours prior to surgery and continued for up to 7 days after surgery 4 Lovenox 40 mg SC once a day for up to 21 days after discharge
NOTE: At no time point were the 40 mg once a day pre-operative and the 30 mg every 12 hours post-operative hip replacement surgery prophylactic regimens compared in clinical trials. Injection site hematomas during the extended prophylaxis period after hip replacement surgery occurred in 9% of the Lovenox patients versus 1.8% of the placebo patients.

Table 4 : Major Bleeding Episodes in Medical Patients with Severely Restricted Mobility During Acute Illness1

Indications Dosing Regimen
Lovenox2 20 mg q.d. SC Lovenox 240 mg q.d. SC Placebo2
Medical Patients During n = 351 n = 360 n = 362
Acute Illness 1 (<1%) 3 (<1%) 2 ( < 1%)
1 Bleeding complications were considered major: (1) if the hemorrhage caused a significant clinical event, (2) if the hemorrhage caused a decrease in hemoglobin of ≥ 2 g/dL or transfusion of 2 or more units of blood products. Retroperitoneal and intracranial hemorrhages were always considered major although none were reported during the trial.
2 The rates represent major bleeding on study medication up to 24 hours after last dose.

Table 5 : Major Bleeding Episodes in Deep Vein Thrombosis with or without Pulmonary Embolism Treatment1

  Dosing Regimen2
Lovenox Lovenox Heparin
Indication 1.5 mg/kg q.d. SC 1 mg/kg q12h SC aPTT Adjusted IV Therapy
Treatment of DVT and PE n = 298 n = 559 n = 554
5 (2%) 9 (2%) 9 (2%)
1 Bleeding complications were considered major: (1) if the hemorrhage caused a significant clinical event, or (2) if accompanied by a hemoglobin decrease ≥ 2 g/dL or transfusion of 2 or more units of blood products. Retroperitoneal, intraocular, and intracranial hemorrhages were always considered major.
2 All patients also received warfarin sodium (dose-adjusted according to PT to achieve an INR of 2.0 to 3.0) commencing within 72 hours of Lovenox or standard heparin therapy and continuing for up to 90 days.

Table 6 : Major Bleeding Episodes in Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction

  Dosing Regimen
Lovenox1 1 mg/kg q12h SC Heparin1 aPTT Adjusted IV Therapy
Indication
Unstable Angina and n = 1578 n = 1529
Non-Q-Wave MI2,3 17 (1%) 18 (1%)
1 The rates represent major bleeding on study medication up to 12 hours after dose.
2 Aspirin therapy was administered concurrently (100 to 325 mg per day).
3 Bleeding complications were considered major: (1) if the hemorrhage caused a significant clinical event, or (2) if accompanied by a hemoglobin decrease by ≥ 3 g/dL or transfusion of 2 or more units of blood products. Intraocular, retroperitoneal, and intracranial hemorrhages were always considered major.

Table 7 : Major Bleeding Episodes in Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Indication Dosing Regimen
Lovenox1 Initial 30 mg IV bolus followed by 1 mg/kg q12h SC Heparin1 aPTT Adjusted IV Therapy
Acute ST-Segment Elevation n = 10176 n = 10151
Myocardial Infarction n (%) n (%)
Major bleeding (including ICH)2 211 (2.1) 138 (1.4)
Intracranial hemorrhages (ICH) 84 (0.8) 66 (0.7)
1 The rates represent major bleeding (including ICH) up to 30 days
2 Bleedings were considered major if the hemorrhage caused a significant clinical event associated with a hemoglobin decrease by ≥ 5 g/dL. ICH were always considered major.

Elevations of Serum Aminotransferases

Asymptomatic increases in aspartate (AST [SGOT]) and alanine (ALT [SGPT]) aminotransferase levels greater than three times the upper limit of normal of the laboratory reference range have been reported in up to 6.1% and 5.9% of patients, respectively, during treatment with Lovenox. Similar significant increases in aminotransferase levels have also been observed in patients and healthy volunteers treated with heparin and other low molecular weight heparins. Such elevations are fully reversible and are rarely associated with increases in bilirubin.

Since aminotransferase determinations are important in the differential diagnosis of myocardial infarction, liver disease, and pulmonary emboli, elevations that might be caused by drugs like Lovenox should be interpreted with caution.

Local Reactions

Mild local irritation, pain, hematoma, ecchymosis, and erythema may follow SC injection of Lovenox.

Adverse Reactions in Patients Receiving Lovenox for Prophylaxis or Treatment of DVT, PE

Other adverse reactions that were thought to be possibly or probably related to treatment with Lovenox, heparin, or placebo in clinical trials with patients undergoing hip or knee replacement surgery, abdominal or colorectal surgery, or treatment for DVT and that occurred at a rate of at least 2% in the Lovenox group, are provided below [see Tables 8 to 11].

Table 8 : Adverse Reactions Occurring at ≥ 2% Incidence in Lovenox-Treated Patients Undergoing Abdominal or Colorectal Surgery

Adverse Reaction DosingRegimen
Lovenox 40 mgq.d. SC
n =1228
%
Heparin 5000U q8h SC
n = 1234%
Severe Total Severe Total
Hemorrhage < 1 7 < 1 6
Anemia < 1 3 < 1 3
Ecchymosis 0 3 0 3

Table 9 : Adverse Reactions Occurring at ≥ 2% Incidence in Lovenox-Treated Patients Undergoing Hip or Knee Replacement Surgery

Adverse Reaction DosingRegimen
Lovenox 40 mgq.d. SC Lovenox 30 mgq12h SC Heparin 15,000U/24h SC Placebo q12h SC
Peri-operative Period
n =2881
%
Extended Prophylaxis Period
n =1312
%
n =1080
%
n =766
%
n =115
%
Severe Total Severe Total Severe Total Severe Total Severe Total
Fever 0 8 0 0 < 1 5 < 1 4 0 3
Hemorrhage < 1 13 0 5 < 1 4 1 4 0 3
Nausea         < 1 3 < 1 2 0 2
Anemia 0 16 0 < 2 < 1 2 2 5 < 1 7
Edema         < 1 2 < 1 2 0 2
Peripheral edema 0 6 0 0 < 1 3 < 1 4 0 3
1 Data represent Lovenox 40 mg SC once a day initiated up to 12 hours prior to surgery in 288 hip replacement surgery patients who received Lovenox peri-operatively in an unblinded fashion in one clinical trial.
2 Data represent Lovenox 40 mg SC once a day given in a blinded fashion as extended prophylaxis at the end of the peri-operative period in 131 of the original 288 hip replacement surgery patients for up to 21 days in one clinical trial.

Table 10 : Adverse Reactions Occurring at ≥ 2% Incidence in Lovenox-Treated Medical Patients with Severely Restricted Mobility During Acute Illness

Adverse Reaction Dosing Regimen
Lovenox 40 mg q.d. SC
n = 360 %
Placebo q.d. SC
n = 362 %
Dyspnea 3.3 5.2
Thrombocytopenia 2.8 2.8
Confusion 2.2 1.1
Diarrhea 2.2 1.7
Nausea 2.5 1.7

Table 11 : Adverse Reactions Occurring at ≥ 2% Incidence in Lovenox-Treated Patients Undergoing Treatment of Deep Vein Thrombosis with or without Pulmonary Embolism

Adverse Reaction Dosing Regimen
Lovenox 1.5 mg/kgq.d. SC
n =298
%
Lovenox 1 mg/kg q12h SC
n =559
%
Heparina PTT Adjusted IV Therapy
n =544%
Severe Total Severe Total Severe Total
Injection Site Hemorrhage 0 5 0 3 < 1 < 1
Injection Site Pain 0 2 0 2 0 0
Hematuria 0 2 0 < 1 < 1 2

Adverse Events in Lovenox-Treated Patients with Unstable Angina or Non-Q-Wave Myocardial Infarction

Non-hemorrhagic clinical events reported to be related to Lovenox therapy occurred at an incidence of ≤ 1%.

Non-major hemorrhagic events, primarily injection site ecchymoses and hematomas, were more frequently reported in patients treated with SC Lovenox than in patients treated with IV heparin.

Serious adverse events with Lovenox or heparin in a clinical trial in patients with unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction that occurred at a rate of at least 0.5% in the Lovenox group are provided below [see Table 12].

Table 12 : Serious Adverse Events Occurring at ≥ 0.5% Incidence in Lovenox-Treated Patients with Unstable Angina or Non-Q-Wave Myocardial Infarction

Adverse Event Dosing Regimen
Lovenox 1 mg/kg q12h SC
n = 1578
n (%)
Heparin aPTT Adjusted IV Therapy
n = 1529
n (%)
Atrial fibrillation 11 (0.70) 3 (0.20)
Heart failure 15 (0.95) 11 (0.72)
Lung edema 11 (0.70) 11 (0.72)
Pneumonia 13 (0.82) 9 (0.59)

Adverse Reactions in Lovenox-Treated Patients with Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

In a clinical trial in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction, the only adverse reaction that occurred at a rate of at least 0.5% in the Lovenox group was thrombocytopenia (1.5%).

Postmarketing Experience

There have been reports of epidural or spinal hematoma formation with concurrent use of Lovenox and spinal/epidural anesthesia or spinal puncture. The majority of patients had a postoperative indwelling epidural catheter placed for analgesia or received additional drugs affecting hemostasis such as NSAIDs. Many of the epidural or spinal hematomas caused neurologic injury, including long-term or permanent paralysis.

Local reactions at the injection site (e.g. nodules, inflammation, oozing), systemic allergic reactions (e.g. pruritus, urticaria, anaphylactic/anaphylactoid reactions), vesiculobullous rash, rare cases of hypersensitivity cutaneous vasculitis, purpura, skin necrosis (occurring at either the injection site or distant from the injection site), thrombocytosis, and thrombocytopenia with thrombosis [see WARNINGS AND PRECAUTIONS] have been reported.

Cases of hyperkalemia have been reported. Most of these reports occurred in patients who also had conditions that tend toward the development of hyperkalemia (e.g., renal dysfunction, concomitant potassium-sparing drugs, administration of potassium, hematoma in body tissues). Very rare cases of hyperlipidemia have also been reported, with one case of hyperlipidemia, with marked hypertriglyceridemia, reported in a diabetic pregnant woman; causality has not been determined.

Because these reactions are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not possible to estimate reliably their frequency or to establish a causal relationship to drug exposure.

Read the Lovenox (enoxaparin sodium injection) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Whenever possible, agents which may enhance the risk of hemorrhage should be discontinued prior to initiation of Lovenox therapy. These agents include medications such as: anticoagulants, platelet inhibitors including acetylsalicylic acid, salicylates, NSAIDs (including ketorolac tromethamine), dipyridamole, or sulfinpyrazone. If co-administration is essential, conduct close clinical and laboratory monitoring [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Included as part of the PRECAUTIONS section.

PRECAUTIONS

Increased Risk of Hemorrhage

Cases of epidural or spinal hematomas have been reported with the associated use of Lovenox and spinal/epidural anesthesia or spinal puncture resulting in long-term or permanent paralysis. The risk of these events is higher with the use of post-operative indwelling epidural catheters, with the concomitant use of additional drugs affecting hemostasis such as NSAIDs, with traumatic or repeated epidural or spinal puncture, or in patients with a history of spinal surgery or spinal deformity [see BOXED WARNING, ADVERSE REACTIONS and DRUG INTERACTIONS].

Lovenox should be used with extreme caution in conditions with increased risk of hemorrhage, such as bacterial endocarditis, congenital or acquired bleeding disorders, active ulcerative and angiodysplastic gastrointestinal disease, hemorrhagic stroke, or shortly after brain, spinal, or ophthalmological surgery, or in patients treated concomitantly with platelet inhibitors.

Major hemorrhages including retroperitoneal and intracranial bleeding have been reported. Some of these cases have been fatal.

Bleeding can occur at any site during therapy with Lovenox. An unexplained fall in hematocrit or blood pressure should lead to a search for a bleeding site.

Percutaneous Coronary Revascularization Procedures

To minimize the risk of bleeding following the vascular instrumentation during the treatment of unstable angina, non-Q-wave myocardial infarction and acute ST-segment elevation myocardial infarction, adhere precisely to the intervals recommended between Lovenox doses. It is important to achieve hemostasis at the puncture site after PCI. In case a closure device is used, the sheath can be removed immediately. If a manual compression method is used, sheath should be removed 6 hours after the last IV/SC Lovenox. If the treatment with enoxaparin sodium is to be continued, the next scheduled dose should be given no sooner than 6 to 8 hours after sheath removal. The site of the procedure should be observed for signs of bleeding or hematoma formation [see DOSAGE AND ADMINISTRATION].

Use of Lovenox with Concomitant Medical Conditions

Lovenox should be used with care in patients with a bleeding diathesis, uncontrolled arterial hypertension or a history of recent gastrointestinal ulceration, diabetic retinopathy, renal dysfunction and hemorrhage.

History of Heparin-Induced Thrombocytopenia

Lovenox should be used with extreme caution in patients with a history of heparin-induced thrombocytopenia.

Thrombocytopenia

Thrombocytopenia can occur with the administration of Lovenox.

Moderate thrombocytopenia (platelet counts between 100,000/mm³ and 50,000/mm³) occurred at a rate of 1.3% in patients given Lovenox, 1.2% in patients given heparin, and 0.7% in patients given placebo in clinical trials.

Platelet counts less than 50,000/mm³ occurred at a rate of 0.1% in patients given Lovenox, in 0.2% of patients given heparin, and 0.4% of patients given placebo in the same trials.

Thrombocytopenia of any degree should be monitored closely. If the platelet count falls below 100,000/mm³, Lovenox should be discontinued. Cases of heparin-induced thrombocytopenia with thrombosis have also been observed in clinical practice. Some of these cases were complicated by organ infarction, limb ischemia, or death.

Interchangeability with Other Heparins

Lovenox cannot be used interchangeably (unit for unit) with heparin or other low molecular weight heparins as they differ in manufacturing process, molecular weight distribution, anti-Xa and anti-IIa activities, units, and dosage. Each of these medicines has its own instructions for use.

Pregnant Women with Mechanical Prosthetic Heart Valves

The use of Lovenox for thromboprophylaxis in pregnant women with mechanical prosthetic heart valves has not been adequately studied. In a clinical study of pregnant women with mechanical prosthetic heart valves given enoxaparin (1 mg/kg twice daily) to reduce the risk of thromboembolism, 2 of 8 women developed clots resulting in blockage of the valve and leading to maternal and fetal death. Although a causal relationship has not been established these deaths may have been due to therapeutic failure or inadequate anticoagulation. No patients in the heparin/warfarin group (0 of 4 women) died. There also have been isolated postmarketing reports of valve thrombosis in pregnant women with mechanical prosthetic heart valves while receiving enoxaparin for thromboprophylaxis. Women with mechanical prosthetic heart valves may be at higher risk for thromboembolism during pregnancy, and, when pregnant, have a higher rate of fetal loss from stillbirth, spontaneous abortion and premature delivery. Therefore, frequent monitoring of peak and trough anti-Factor Xa levels, and adjusting of dosage may be needed [see Use In Specific Populations].

Benzyl Alcohol

Lovenox multiple-dose vials contain benzyl alcohol as a preservative. The administration of medications containing benzyl alcohol as a preservative to premature neonates has been associated with a fatal “gasping syndrome”. Because benzyl alcohol may cross the placenta, Lovenox multiple-dose vials, preserved with benzyl alcohol, should be used with caution in pregnant women and only if clearly needed [see Use In Specific Populations].

Laboratory Tests

Periodic complete blood counts, including platelet count, and stool occult blood tests are recommended during the course of treatment with Lovenox. When administered at recommended prophylaxis doses, routine coagulation tests such as Prothrombin Time (PT) and Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) are relatively insensitive measures of Lovenox activity and, therefore, unsuitable for monitoring. Anti-Factor Xa may be used to monitor the anticoagulant effect of Lovenox in patients with significant renal impairment. If during Lovenox therapy abnormal coagulation parameters or bleeding should occur, anti-Factor Xa levels may be used to monitor the anticoagulant effects of Lovenox [see CLINICAL PHARMACOLOGY].

Nonclinical Toxicology

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

No long-term studies in animals have been performed to evaluate the carcinogenic potential of enoxaparin. Enoxaparin was not mutagenic in in vitro tests, including the Ames test, mouse lymphoma cell forward mutation test, and human lymphocyte chromosomal aberration test, and the in vivo rat bone marrow chromosomal aberration test. Enoxaparin was found to have no effect on fertility or reproductive performance of male and female rats at SC doses up to 20 mg/kg/day or 141 mg/m²/day. The maximum human dose in clinical trials was 2.0 mg/kg/day or 78 mg/m²/day (for an average body weight of 70 kg, height of 170 cm, and body surface area of 1.8 m²).

Animal Toxicology and/or Pharmacology

A single SC dose of 46.4 mg/kg enoxaparin was lethal to rats. The symptoms of acute toxicity were ataxia, decreased motility, dyspnea, cyanosis, and coma.

Reproductive and Developmental Toxicology

Teratology studies have been conducted in pregnant rats and rabbits at SC doses of enoxaparin up to 30 mg/kg/day corresponding to 211 mg/m²/day and 410 mg/m²/day in rats and rabbits respectively. There was no evidence of teratogenic effects or fetotoxicity due to enoxaparin.

Use In Specific Populations

Pregnancy

Pregnancy Category B

All pregnancies have a background risk of birth defect, loss, or other adverse outcome regardless of drug exposure. The fetal risk summary below describes the potential of Lovenox to increase the risk of developmental abnormalities above the background risk.

Fetal Risk Summary

Lovenox does not cross the placenta, and is not expected to result in fetal exposure to the drug. Human data from a retrospective cohort study, which included 693 live births, suggest that Lovenox does not increase the risk of major developmental abnormalities. Based on animal data, enoxaparin is not predicted to increase the risk of major developmental abnormalities (see Data).

Clinical Considerations

Pregnancy alone confers an increased risk for thromboembolism that is even higher for women with thromboembolic disease and certain high risk pregnancy conditions. While not adequately studied, pregnant women with mechanical prosthetic heart valves may be at even higher risk for thrombosis [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and Use In Specific Populations]. Pregnant women with thromboembolic disease, including those with mechanical prosthetic heart valves and those with inherited or acquired thrombophilias, have an increased risk of other maternal complications and fetal loss regardless of the type of anticoagulant used.

All patients receiving anticoagulants, including pregnant women, are at risk for bleeding. Pregnant women receiving enoxaparin should be carefully monitored for evidence of bleeding or excessive anticoagulation. Consideration for use of a shorter acting anticoagulant should be specifically addressed as delivery approaches [see BOXED WARNING]. Hemorrhage can occur at any site and may lead to death of mother and/or fetus. Pregnant women should be apprised of the potential hazard to the fetus and the mother if enoxaparin is administered during pregnancy.

It is not known if monitoring of anti-Factor Xa activity and dose adjustment (by weight or anti-Factor Xa activity) of Lovenox affect the safety and the efficacy of the drug during pregnancy.

Cases of “gasping syndrome” have occurred in premature infants when large amounts of benzyl alcohol have been administered (99-405 mg/kg/day). The multiple-dose vial of Lovenox contains 15 mg benzyl alcohol per 1 mL as a preservative [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Data
 • Human Data -There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. A retrospective study reviewed the records of 604 women who used enoxaparin during pregnancy. A total of 624 pregnancies resulted in 693 live births. There were 72 hemorrhagic events (11 serious) in 63 women. There were 14 cases of neonatal hemorrhage. Major congenital anomalies in live births occurred at rates (2.5%) similar to background rates.
  There have been postmarketing reports of fetal death when pregnant women received Lovenox. Causality for these cases has not been determined. Insufficient data, the underlying disease, and the possibility of inadequate anticoagulation complicate the evaluation of these cases.
  A clinical study using enoxaparin in pregnant women with mechanical prosthetic heart valves has been conducted [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].
 • Animal Data -Teratology studies have been conducted in pregnant rats and rabbits at SC doses of enoxaparin up to 15 times the recommended human dose (by comparison with 2 mg/kg as the maximum recommended daily dose). There was no evidence of teratogenic effects or fetotoxicity due to enoxaparin. Because animal reproduction studies are not always predictive of human response, this drug should be used during pregnancy only if clearly needed.

Nursing Mothers

It is not known whether Lovenox is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from Lovenox, a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue Lovenox, taking into account the importance of Lovenox to the mother and the known benefits of nursing.

Pediatric Use

Safety and effectiveness of Lovenox in pediatric patients have not been established.

Geriatric Use

Prevention of Deep Vein Thrombosis in Hip, Knee and Abdominal Surgery; Treatment of Deep Vein Thrombosis, Prevention of Ischemic Complications of Unstable Angina and Non-Q-wave Myocardial Infarction

Over 2800 patients, 65 years and older, have received Lovenox in pivotal clinical trials. The efficacy of Lovenox in the geriatric ( ≥ 65 years) was similar to that seen in younger patients ( < 65 years). The incidence of bleeding complications was similar between geriatric and younger patients when 30 mg every 12 hours or 40 mg once a day doses of Lovenox were employed. The incidence of bleeding complications was higher in geriatric patients as compared to younger patients when Lovenox was administered at doses of 1.5 mg/kg once a day or 1 mg/kg every 12 hours. The risk of Lovenox-associated bleeding increased with age. Serious adverse events increased with age for patients receiving Lovenox. Other clinical experience (including postmarketing surveillance and literature reports) has not revealed additional differences in the safety of Lovenox between geriatric and younger patients. Careful attention to dosing intervals and concomitant medications (especially antiplatelet medications) is advised. Lovenox should be used with care in geriatric patients who may show delayed elimination of enoxaparin. Monitoring of geriatric patients with low body weight ( < 45 kg) and those predisposed to decreased renal function should be considered [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and CLINICAL PHARMACOLOGY].

Treatment of Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

In the clinical study for treatment of acute ST-segment elevation myocardial infarction, there was no evidence of difference in efficacy between patients ≥ 75 years of age (n = 1241) and patients less than 75 years of age (n=9015). Patients ≥ 75 years of age did not receive a 30 mg IV bolus prior to the normal dosage regimen and had their SC dose adjusted to 0.75 mg/kg every 12 hours [see DOSAGE AND ADMINISTRATION]. The incidence of bleeding complications was higher in patients ≥ 65 years of age as compared to younger patients ( < 65 years).

Patients with Mechanical Prosthetic Heart Valves

The use of Lovenox has not been adequately studied for thromboprophylaxis in patients with mechanical prosthetic heart valves and has not been adequately studied for long-term use in this patient population. Isolated cases of prosthetic heart valve thrombosis have been reported in patients with mechanical prosthetic heart valves who have received enoxaparin for thromboprophylaxis. Some of these cases were pregnant women in whom thrombosis led to maternal and fetal deaths. Insufficient data, the underlying disease and the possibility of inadequate anticoagulation complicate the evaluation of these cases. Pregnant women with mechanical prosthetic heart valves may be at higher risk for thromboembolism [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Renal Impairment

In patients with renal impairment, there is an increase in exposure of enoxaparin sodium. All such patients should be observed carefully for signs and symptoms of bleeding. Because exposure of enoxaparin sodium is significantly increased in patients with severe renal impairment (creatinine clearance < 30 mL/min), a dosage adjustment is recommended for therapeutic and prophylactic dosage ranges. No dosage adjustment is recommended in patients with moderate (creatinine clearance 30-50 mL/min) and mild (creatinine clearance 50-80 mL/min) renal impairment [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and CLINICAL PHARMACOLOGY]. In patients with renal failure, treatment with enoxaparin has been associated with the development of hyperkalemia [see ADVERSE REACTIONS].

Hepatic Impairment

The impact of hepatic impairment on enoxaparin's exposure and antithrombotic effect has not been investigated. Caution should be exercised when administering enoxaparin to patients with hepatic impairment.

Low-Weight Patients

An increase in exposure of enoxaparin sodium with prophylactic dosages (non-weight adjusted) has been observed in low-weight women ( < 45 kg) and low-weight men ( < 57 kg). All such patients should be observed carefully for signs and symptoms of bleeding [see CLINICAL PHARMACOLOGY].

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Accidental overdosage following administration of Lovenox may lead to hemorrhagic complications. Injected Lovenox may be largely neutralized by the slow IV injection of protamine sulfate (1% solution). The dose of protamine sulfate should be equal to the dose of Lovenox injected: 1 mg protamine sulfate should be administered to neutralize 1 mg Lovenox, if enoxaparin sodium was administered in the previous 8 hours. An infusion of 0.5 mg protamine per 1 mg of enoxaparin sodium may be administered if enoxaparin sodium was administered greater than 8 hours previous to the protamine administration, or if it has been determined that a second dose of protamine is required. The second infusion of 0.5 mg protamine sulfate per 1 mg of Lovenox may be administered if the aPTT measured 2 to 4 hours after the first infusion remains prolonged.

If at least 12 hours have elapsed since the last enoxaparin sodium injection, protamine administration may not be required; however, even with higher doses of protamine, the aPTT may remain more prolonged than following administration of heparin. In all cases, the anti-Factor Xa activity is never completely neutralized (maximum about 60%). Particular care should be taken to avoid overdosage with protamine sulfate. Administration of protamine sulfate can cause severe hypotensive and anaphylactoid reactions. Because fatal reactions, often resembling anaphylaxis, have been reported with protamine sulfate, it should be given only when resuscitation techniques and treatment of anaphylactic shock are readily available. For additional information consult the labeling of protamine sulfate injection products.

CONTRAINDICATIONS

 • Active major bleeding
 • Thrombocytopenia associated with a positive in vitro test for anti-platelet antibody in the presence of enoxaparin sodium
 • Known hypersensitivity to enoxaparin sodium (e.g., pruritus, urticaria, anaphylactic/anaphylactoid reactions) [see ADVERSE REACTIONS]
 • Known hypersensitivity to heparin or pork products
 • Known hypersensitivity to benzyl alcohol (which is in only the multi-dose formulation of Lovenox) [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Mechanism of Action

Enoxaparin is a low molecular weight heparin which has antithrombotic properties.

Pharmacodynamics

In humans, enoxaparin given at a dose of 1.5 mg/kg subcutaneously (SC) is characterized by a higher ratio of anti-Factor Xa to anti-Factor IIa activity (mean ± SD, 14.0 ± 3.1) (based on areas under anti-Factor activity versus time curves) compared to the ratios observed for heparin (mean±SD, 1.22 ± 0.13). Increases of up to 1.8 times the control values were seen in the thrombin time (TT) and the activated partial thromboplastin time (aPTT). Enoxaparin at a 1 mg/kg dose (100 mg/mL concentration), administered SC every 12 hours to patients in a large clinical trial resulted in aPTT values of 45 seconds or less in the majority of patients (n = 1607). A 30 mg IV bolus immediately followed by a 1 mg/kg SC administration resulted in aPTT post-injection values of 50 seconds. The average aPTT prolongation value on Day 1 was about 16% higher than on Day 4.

Pharmacokinetics

Absorption

Pharmacokinetic trials were conducted using the 100 mg/mL formulation. Maximum anti-Factor Xa and anti-thrombin (anti-Factor IIa) activities occur 3 to 5 hours after SC injection of enoxaparin. Mean peak anti-Factor Xa activity was 0.16 IU/mL (1.58 mcg/mL) and 0.38 IU/mL (3.83 mcg/mL) after the 20 mg and the 40 mg clinically tested SC doses, respectively. Mean (n = 46) peak anti-Factor Xa activity was 1.1 IU/mL at steady state in patients with unstable angina receiving 1 mg/kg SC every 12 hours for 14 days. Mean absolute bioavailability of enoxaparin, after 1.5 mg/kg given SC, based on anti-Factor Xa activity is approximately 100% in healthy subjects.

A 30 mg IV bolus immediately followed by a 1 mg/kg SC every 12 hours provided initial peak anti-Factor Xa levels of 1.16 IU/mL (n=16) and average exposure corresponding to 84% of steady-state levels. Steady state is achieved on the second day of treatment.

Enoxaparin pharmacokinetics appear to be linear over the recommended dosage ranges [see DOSAGE AND ADMINISTRATION]. After repeated subcutaneous administration of 40 mg once daily and 1.5 mg/kg once-daily regimens in healthy volunteers, the steady state is reached on day 2 with an average exposure ratio about 15% higher than after a single dose. Steady-state enoxaparin activity levels are well predicted by single-dose pharmacokinetics. After repeated subcutaneous administration of the 1 mg/kg twice daily regimen, the steady state is reached from day 4 with mean exposure about 65% higher than after a single dose and mean peak and trough levels of about 1.2 and 0.52 IU/mL, respectively. Based on enoxaparin sodium pharmacokinetics, this difference in steady state is expected and within the therapeutic range.

Although not studied clinically, the 150 mg/mL concentration of enoxaparin sodium is projected to result in anticoagulant activities similar to those of 100 mg/mL and 200 mg/mL concentrations at the same enoxaparin dose. When a daily 1.5 mg/kg SC injection of enoxaparin sodium was given to 25 healthy male and female subjects using a 100 mg/mL or a 200 mg/mL concentration the following pharmacokinetic profiles were obtained [see Table 13].

Table 13 : Pharmacokinetic Parameters* After 5 Days of 1.5 mg/kg SC Once Daily Doses of Enoxaparin Sodium Using 100 mg/mL or 200 mg/mL Concentrations

  Concentration Anti-Xa Anti-IIa Heptest aPTT
Amax (IU/mL or Δ sec) 100 mg/mL 1.37 (±0.23) 0.23 (±0.05) 105 (±17) 19( ±5)
200 mg/mL 1.45 (±0.22) 0.26 (±0.05) 111 (±17) 22 (±7)
90% CI 102-110%   102-111%  
tmax** (h) 100 mg/mL 3 (2-6) 4 (2-5) 2.5 (2-4.5) 3 (2-4.5)
200 mg/mL 3.5 (2-6) 4.5 (2.5-6) 3.3 (2-5) 3 (2-5)
AUC (ss) (h*IU/mL or Δ h* sec) 100 mg/mL 14.26 (±2.93) 1.54 (±0.61) 1321 (±219)  
200 mg/mL 15.43 (±2.96) 1.77 (±0.67) 1401 (±227)  
90% CI 105-112%   103-109%  
*Means ± SD at Day 5 and 90% Confidence Interval (CI) of the ratio
**Median (range)

Distribution

The volume of distribution of anti-Factor Xa activity is about 4.3 L.

Elimination

Following intravenous (IV) dosing, the total body clearance of enoxaparin is 26 mL/min. After IV dosing of enoxaparin labeled with the gamma-emitter, 99mTc, 40% of radioactivity and 8 to 20% of anti-Factor Xa activity were recovered in urine in 24 hours. Elimination half-life based on anti-Factor Xa activity was 4.5 hours after a single SC dose to about 7 hours after repeated dosing. Significant anti-Factor Xa activity persists in plasma for about 12 hours following a 40 mg SC once a day dose.

Following SC dosing, the apparent clearance (CL/F) of enoxaparin is approximately 15 mL/min.

Metabolism

Enoxaparin sodium is primarily metabolized in the liver by desulfation and/or depolymerization to lower molecular weight species with much reduced biological potency.

Renal clearance of active fragments represents about 10% of the administered dose and total renal excretion of active and non-active fragments 40% of the dose.

Special Populations

Gender: Apparent clearance and Amax derived from anti-Factor Xa values following single SC dosing (40 mg and 60 mg) were slightly higher in males than in females. The source of the gender difference in these parameters has not been conclusively identified; however, body weight may be a contributing factor.

Geriatric: Apparent clearance and Amax derived from anti-Factor Xa values following single and multiple SC dosing in geriatric subjects were close to those observed in young subjects. Following once a day SC dosing of 40 mg enoxaparin, the Day 10 mean area under anti-Factor Xa activity versus time curve (AUC) was approximately 15% greater than the mean Day 1 AUC value [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and Use In Specific Populations].

Renal Impairment: A linear relationship between anti-Factor Xa plasma clearance and creatinine clearance at steady state has been observed, which indicates decreased clearance of enoxaparin sodium in patients with reduced renal function. Anti-Factor Xa exposure represented by AUC, at steady state, is marginally increased in mild (creatinine clearance 50–80 mL/min) and moderate (creatinine clearance 30-50 mL/min) renal impairment after repeated subcutaneous 40 mg once-daily doses. In patients with severe renal impairment (creatinine clearance < 30 mL/min), the AUC at steady state is significantly increased on average by 65% after repeated subcutaneous 40 mg once-daily doses [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and Use In Specific Populations].

Hemodialysis: In a single study, elimination rate appeared similar but AUC was two-fold higher than control population, after a single 0.25 or 0.5 mg/kg intravenous dose.

Hepatic Impairment: Studies with enoxaparin in patients with hepatic impairment have not been conducted and the impact of hepatic impairment on the exposure to enoxaparin is unknown [see Use In Specific Populations].

Weight: After repeated subcutaneous 1.5 mg/kg once daily dosing, mean AUC of anti-Factor Xa activity is marginally higher at steady state in obese healthy volunteers (BMI 30-48 kg/m²) compared to non-obese control subjects, while Amax is not increased.

When non-weight adjusted dosing was administered, it was found after a single-subcutaneous 40 mg dose, that anti-Factor Xa exposure is 52% higher in low-weight women ( < 45 kg) and 27% higher in low-weight men ( < 57 kg) when compared to normal weight control subjects [see Use In Specific Populations].

Pharmacokinetic interaction

No pharmacokinetic interaction was observed between enoxaparin and thrombolytics when administered concomitantly.

Clinical Studies

Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Abdominal Surgery in Patients at Risk for Thromboembolic Complications

Abdominal surgery patients at risk include those who are over 40 years of age, obese, undergoing surgery under general anesthesia lasting longer than 30 minutes or who have additional risk factors such as malignancy or a history of deep vein thrombosis (DVT) or pulmonary embolism (PE).

In a double-blind, parallel group study of patients undergoing elective cancer surgery of the gastrointestinal, urological, or gynecological tract, a total of 1116 patients were enrolled in the study, and 1115 patients were treated. Patients ranged in age from 32 to 97 years (mean age 67 years) with 52.7% men and 47.3% women. Patients were 98% Caucasian, 1.1% Black, 0.4% Asian and 0.4% others. Lovenox 40 mg SC, administered once a day, beginning 2 hours prior to surgery and continuing for a maximum of 12 days after surgery, was comparable to heparin 5000 U every 8 hours SC in reducing the risk of DVT. The efficacy data are provided below [see Table 14].

Table 14 : Efficacy of Lovenox in the Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Abdominal Surgery

Indication Dosing Regimen
Lovenox 40 mg q.d. SC
n (%)
Heparin 5000 U q8h SC
n (%)
All Treated Abdominal Surgery Patients 555 (100) 560 (100)
Treatment Failures  
  Total VTE1 (%) 56 (10.1) 63 (11.3)
(95% CI2: 8 to 13) (95% CI: 9 to 14)
  DVT Only (%) 54 (9.7) 61 (10.9)
(95% CI: 7 to 12) (95% CI: 8 to 13)
1 VTE = Venous thromboembolic events which included DVT, PE, and death considered to be thromboembolic in origin
2 CI = Confidence Interval

In a second double-blind, parallel group study, Lovenox 40 mg SC once a day was compared to heparin 5000 U every 8 hours SC in patients undergoing colorectal surgery (one-third with cancer). A total of 1347 patients were randomized in the study and all patients were treated. Patients ranged in age from 18 to 92 years (mean age 50.1 years) with 54.2% men and 45.8% women. Treatment was initiated approximately 2 hours prior to surgery and continued for approximately 7 to 10 days after surgery. The efficacy data are provided below [see Table 15].

Table 15 : Efficacy of Lovenox in the Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Colorectal Surgery

Indication Dosing Regimen
Lovenox 40 mg q.d. SC
n (%)
Heparin 5000 U q8h SC
n (%)
All Treated Colorectal Surgery Patients 673 (100) 674 (100)
Treatment Failures  
  Total VTE1 (%) 48 (7.1) 45 (6.7)
(95% CI2: 5 to 9) (95% CI: 5 to 9)
  DVT Only (%) 47 (7.0) 44 (6.5)
(95% CI: 5 to 9) (95% CI: 5 to 8)
1 VTE = Venous thromboembolic events which included DVT, PE, and death considered to be thromboembolic in origin
2 CI = Confidence Interval

Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Hip or Knee Replacement Surgery

Lovenox has been shown to reduce the risk of post-operative deep vein thrombosis (DVT) following hip or knee replacement surgery.

In a double-blind study, Lovenox 30 mg every 12 hours SC was compared to placebo in patients with hip replacement. A total of 100 patients were randomized in the study and all patients were treated. Patients ranged in age from 41 to 84 years (mean age 67.1 years) with 45% men and 55% women. After hemostasis was established, treatment was initiated 12 to 24 hours after surgery and was continued for 10 to 14 days after surgery. The efficacy data are provided below [see Table 16].

Table 16 : Efficacy of Lovenox in the Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Hip Replacement Surgery

Indication Dosing Regimen
Lovenox 30 mg q12h SC
n (%)
Placebo q12h SC
n (%)
All Treated Hip Replacement Patients 50 (100) 50 (100)
Treatment Failures  
  Total DVT (%) 5 (10)1 23 (46)
  Proximal DVT (%) 1 (2)2 11 (22)
1 p value versus placebo = 0.0002
2 p value versus placebo = 0.0134

A double-blind, multicenter study compared three dosing regimens of Lovenox in patients with hip replacement. A total of 572 patients were randomized in the study and 568 patients were treated. Patients ranged in age from 31 to 88 years (mean age 64.7 years) with 63% men and 37% women. Patients were 93% Caucasian, 6% Black, < 1% Asian, and 1% others. Treatment was initiated within two days after surgery and was continued for 7 to 11 days after surgery. The efficacy data are provided below [see Table 17].

Table 17 : Efficacy of Lovenox in the Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Hip Replacement Surgery

Indication Dosing Regimen
10 mg q.d. SC
n (%)
30 mg q12h SC
n (%)
40 mg q.d. SC
n (%)
All Treated Hip Replacement Patients 161 (100) 208 (100) 199 (100)
Treatment Failures
  Total DVT (%) 40 (25) 22 (11)1 27 (14)
  Proximal DVT (%) 17 (11) 8 (4)2 9 (5)
1 p value versus Lovenox 10 mg once a day = 0.0008
2 p value versus Lovenox 10 mg once a day = 0.0168

There was no significant difference between the 30 mg every 12 hours and 40 mg once a day regimens. In a double-blind study, Lovenox 30 mg every 12 hours SC was compared to placebo in patients undergoing knee replacement surgery. A total of 132 patients were randomized in the study and 131 patients were treated, of which 99 had total knee replacement and 32 had either unicompartmental knee replacement or tibial osteotomy. The 99 patients with total knee replacement ranged in age from 42 to 85 years (mean age 70.2 years) with 36.4% men and 63.6% women. After hemostasis was established, treatment was initiated 12 to 24 hours after surgery and was continued up to 15 days after surgery. The incidence of proximal and total DVT after surgery was significantly lower for Lovenox compared to placebo. The efficacy data are provided below [see Table 18].

Table 18 : Efficacy of Lovenox in the Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Total Knee Replacement Surgery

Indication Dosing Regimen
Lovenox 30 mg q12h SC
n (%)
Placebo q12h SC
n (%)
All Treated Total Knee Replacement Patients 47 (100) 52 (100)
Treatment Failures
Total DVT (%) 5 (11)1 32 (62)
(95% CI2:1 to 21) (95% CI: 47 to 76)
Proximal DVT (%) 0 (0)3 7 (13)
(95% Upper CL4 : 5) (95% CI: 3 to 24)
1 p value versus placebo = 0.0001
2 CI = Confidence Interval
3 p value versus placebo = 0.013
4 CL = Confidence Limit

Additionally, in an open-label, parallel group, randomized clinical study, Lovenox 30 mg every 12 hours SC in patients undergoing elective knee replacement surgery was compared to heparin 5000 U every 8 hours SC. A total of 453 patients were randomized in the study and all were treated. Patients ranged in age from 38 to 90 years (mean age 68.5 years) with 43.7% men and 56.3% women. Patients were 92.5% Caucasian, 5.3% Black, and 0.6% others. Treatment was initiated after surgery and continued up to 14 days. The incidence of deep vein thrombosis was significantly lower for Lovenox compared to heparin.

Extended Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Hip Replacement Surgery: In a study of extended prophylaxis for patients undergoing hip replacement surgery, patients were treated, while hospitalized, with Lovenox 40 mg SC, initiated up to 12 hours prior to surgery for the prophylaxis of post-operative DVT. At the end of the peri-operative period, all patients underwent bilateral venography. In a double-blind design, those patients with no venous thromboembolic disease were randomized to a post-discharge regimen of either Lovenox 40 mg (n = 90) once a day SC or to placebo (n = 89) for 3 weeks. A total of 179 patients were randomized in the double-blind phase of the study and all patients were treated. Patients ranged in age from 47 to 87 years (mean age 69.4 years) with 57% men and 43% women. In this population of patients, the incidence of DVT during extended prophylaxis was significantly lower for Lovenox compared to placebo. The efficacy data are provided below [see Table 19].

Table 19 : Efficacy of Lovenox in the Extended Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Hip Replacement Surgery

Indication (Post-Discharge) Post-Discharge Dosing Regimen
Lovenox 40 mg q.d. SC
n (%)
Placebo q.d. SC
n (%)
All Treated Extended Prophylaxis Patients 90 (100) 89 (100)
Treatment Failures  
Total DVT (%) 6 (7)1 18 (20)
(95% CI2: 3 to 14) (95% CI: 12 to 30)
Proximal DVT (%) 5 (6)3 7 (8)
(95% CI: 2 to 13) (95% CI: 3 to 16)
1 p value versus placebo = 0.008
2 CI= Confidence Interval
3 p value versus placebo = 0.537

In a second study, patients undergoing hip replacement surgery were treated, while hospitalized, with Lovenox 40 mg SC, initiated up to 12 hours prior to surgery. All patients were examined for clinical signs and symptoms of venous thromboembolic (VTE) disease. In a double-blind design, patients without clinical signs and symptoms of VTE disease were randomized to a post-discharge regimen of either Lovenox 40 mg (n = 131) once a day SC or to placebo (n = 131) for 3 weeks. A total of 262 patients were randomized in the study double-blind phase and all patients were treated. Patients ranged in age from 44 to 87 years (mean age 68.5 years) with 43.1% men and 56.9% women. Similar to the first study the incidence of DVT during extended prophylaxis was significantly lower for Lovenox compared to placebo, with a statistically significant difference in both total DVT (Lovenox 21 [16%] versus placebo 45 [34%]; p = 0.001) and proximal DVT (Lovenox 8 [6%] versus placebo 28 [21%]; p = < 0.001).

Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis in Medical Patients with Severely Restricted Mobility During Acute Illness

In a double blind multicenter, parallel group study, Lovenox 20 mg or 40 mg once a day SC was compared to placebo in the prophylaxis of deep vein thrombosis (DVT) in medical patients with severely restricted mobility during acute illness (defined as walking distance of < 10 meters for ≤ 3 days). This study included patients with heart failure (NYHA Class III or IV); acute respiratory failure or complicated chronic respiratory insufficiency (not requiring ventilatory support): acute infection (excluding septic shock); or acute rheumatic disorder [acute lumbar or sciatic pain, vertebral compression (due to osteoporosis or tumor), acute arthritic episodes of the lower extremities]. A total of 1102 patients were enrolled in the study, and 1073 patients were treated. Patients ranged in age from 40 to 97 years (mean age 73 years) with equal proportions of men and women. Treatment continued for a maximum of 14 days (median duration 7 days). When given at a dose of 40 mg once a day SC, Lovenox significantly reduced the incidence of DVT as compared to placebo. The efficacy data are provided below [see Table 20].

Table 20 : Efficacy of Lovenox in the Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis in Medical Patients with Severely Restricted Mobility During Acute Illness

Indication Dosing Regimen
Lovenox 20 mg q.d. SC
n (%)
Lovenox 40 mg q.d. SC
n (%)
Placebo
n (%)
All Treated Medical Patients During Acute Illness 351 (100) 360 (100) 362 (100)
Treatment Failure1
  Total VTE2 (%) 43 (12.3) 16 (4.4) 43 (11.9)
  Total DVT (%) 43 (12.3) 16 (4.4) 41 (11.3)
(95% CI3 8.8 to 15.7) (95% CI3 2.3 to 6.6) (95% CI3 8.1 to 14.6)
  Proximal DVT (%) 13 (3.7) 5 (1.4) 14 (3.9)
1 Treatment failures during therapy, between Days 1 and 14
2 VTE = Venous thromboembolic events which included DVT, PE, and death considered to be thromboembolic in origin
3 CI = Confidence Interval

At approximately 3 months following enrollment, the incidence of venous thromboembolism remained significantly lower in the Lovenox 40 mg treatment group versus the placebo treatment group.

Treatment of Deep Vein Thrombosis with or without Pulmonary Embolism

In a multicenter, parallel group study, 900 patients with acute lower extremity deep vein thrombosis (DVT) with or without pulmonary embolism (PE) were randomized to an inpatient (hospital) treatment of either (i) Lovenox 1.5 mg/kg once a day SC, (ii) Lovenox 1 mg/kg every 12 hours SC, or (iii) heparin IV bolus (5000 IU) followed by a continuous infusion (administered to achieve an aPTT of 55 to 85 seconds). A total of 900 patients were randomized in the study and all patients were treated. Patients ranged in age from 18 to 92 years (mean age 60.7 years) with 54.7% men and 45.3% women. All patients also received warfarin sodium (dose adjusted according to PT to achieve an International Normalization Ratio [INR] of 2.0 to 3.0), commencing within 72 hours of initiation of Lovenox or standard heparin therapy, and continuing for 90 days. Lovenox or standard heparin therapy was administered for a minimum of 5 days and until the targeted warfarin sodium INR was achieved. Both Lovenox regimens were equivalent to standard heparin therapy in reducing the risk of recurrent venous thromboembolism (DVT and/or PE). The efficacy data are provided below [see Table 21].

Table 21 : Efficacy of Lovenox in Treatment of Deep Vein Thrombosis with or without Pulmonary Embolism

Indication Dosing Regimen1
Lovenox 1.5 mg/kg q.d. SC
n (%)
Lovenox1 mg/kg q12h SC
n (%)
HeparinaPTT Adjusted IV Therapyn
(%)
All Treated DVT Patients with or without PE 298 (100) 312 (100) 290 (100)
Patient Outcome
Total VTE2 (%) 13 (4.4)3 9 (2.9) 3 12 (4.1)
DVT Only (%) 11 (3.7) 7 (2.2) 8 (2.8)
Proximal DVT (%) 9 (3.0) 6 (1.9) 7 (2.4)
PE (%) 2 (0.7) 2 (0.6) 4 (1.4)
1 All patients were also treated with warfarin sodium commencing within 72 hours of Lovenox or standard heparin therapy.
2 VTE = venous thromboembolic event (DVT and/or PE)
3 The 95% Confidence Intervals for the treatment differences for total VTE were:
Lovenox once a day versus heparin (-3.0 to 3.5)
Lovenox every 12 hours versus heparin (-4.2 to 1.7).

Similarly, in a multicenter, open-label, parallel group study, patients with acute proximal DVT were randomized to Lovenox or heparin. Patients who could not receive outpatient therapy were excluded from entering the study. Outpatient exclusion criteria included the following: inability to receive outpatient heparin therapy because of associated co-morbid conditions or potential for non-compliance and inability to attend follow-up visits as an outpatient because of geographic inaccessibility. Eligible patients could be treated in the hospital, but ONLY Lovenox patients were permitted to go home on therapy (72%). A total of 501 patients were randomized in the study and all patients were treated. Patients ranged in age from 19 to 96 years (mean age 57.8 years) with 60.5% men and 39.5% women. Patients were randomized to either Lovenox 1 mg/kg every 12 hours SC or heparin IV bolus (5000 IU) followed by a continuous infusion administered to achieve an aPTT of 60 to 85 seconds (in-patient treatment). All patients also received warfarin sodium as described in the previous study. Lovenox or standard heparin therapy was administered for a minimum of 5 days. Lovenox was equivalent to standard heparin therapy in reducing the risk of recurrent venous thromboembolism. The efficacy data are provided below [see Table 22].

Table 22 : Efficacy of Lovenox in Treatment of Deep Vein Thrombosis

Indication Dosing Regimen1
Lovenox 1 mg/kg q12h SC
n (%)
Heparin aPTT Adjusted IV Therapy
n (%)
All Treated DVT Patients 247 (100) 254 (100)
Patient Outcome
Total VTE2 (%) 13 (5.3) 3 17 (6.7)
DVT Only (%) 11 (4.5) 14 (5.5)
Proximal DVT (%) 10 (4.0) 12 (4.7)
PE (%) 2 (0.8) 3 (1.2)
1 All patients were also treated with warfarin sodium commencing on the evening of the second day of Lovenox or standard heparin therapy.
2 VTE = venous thromboembolic event (deep vein thrombosis [DVT] and/or pulmonary embolism [PE]).
3 The 95% Confidence Intervals for the treatment difference for total VTE was: Lovenox versus heparin (- 5.6 to 2.7).

Prophylaxis of Ischemic Complications in Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction

In a multicenter, double-blind, parallel group study, patients who recently experienced unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction were randomized to either Lovenox 1 mg/kg every 12 hours SC or heparin IV bolus (5000 U) followed by a continuous infusion (adjusted to achieve an aPTT of 55 to 85 seconds). A total of 3171 patients were enrolled in the study, and 3107 patients were treated. Patients ranged in age from 25-94 years (median age 64 years), with 33.4% of patients female and 66.6% male. Race was distributed as follows: 89.8% Caucasian, 4.8% Black, 2.0% Asian, and 3.5% other. All patients were also treated with aspirin 100 to 325 mg per day. Treatment was initiated within 24 hours of the event and continued until clinical stabilization, revascularization procedures, or hospital discharge, with a maximal duration of 8 days of therapy. The combined incidence of the triple endpoint of death, myocardial infarction, or recurrent angina was lower for Lovenox compared with heparin therapy at 14 days after initiation of treatment. The lower incidence of the triple endpoint was sustained up to 30 days after initiation of treatment. These results were observed in an analysis of both all-randomized and all-treated patients. The efficacy data are provided below [see Table 23].

Table 23 : Efficacy of Lovenox in the Prophylaxis of Ischemic Complications in Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction (Combined Endpoint of Death, Myocardial Infarction, or Recurrent Angina)

Indication Dosing Regimen1 Reduction (%) p Value
Lovenox 1mg/kg q12h SC
n (%)
Heparin aPTT Adjusted IV Therapy
n (%)
All Treated Unstable Angina and Non-Q-Wave MI Patients 1578 (100) 1529 (100)    
Timepoint2
  48 Hours 96 (6.1) 112 (7.3) 1.2 0.120
  14 Days 261 (16.5) 303 (19.8) 3.3 0.017
  30 Days 313 (19.8) 358 (23.4) 3.6 0.014
1 All patients were also treated with aspirin 100 to 325 mg per day.
2 Evaluation timepoints are after initiation of treatment. Therapy continued for up to 8 days (median duration of 2.6 days).

The combined incidence of death or myocardial infarction at all time points was lower for Lovenox compared to standard heparin therapy, but did not achieve statistical significance. The efficacy data are provided below [see Table 24].

Table 24 : Efficacy of Lovenox in the Prophylaxis of Ischemic Complications in Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction (Combined Endpoint of Death or Myocardial Infarction)

Indication Dosing Regimen1 Reduction (%) p Value
Lovenox 1 mg/kg q12h SC
n (%)
Heparin aPTT Adjusted IV Therapy
n (%)
All Treated Unstable Angina and Non-Q-Wave MI Patients 1578 (100) 1529 (100)    
Timepoint2
  48 Hours 16 (1.0) 20 (1.3) 0.3 0.126
  14 Days 76 (4.8) 93 (6.1) 1.3 0.115
  30 Days 96 (6.1) 118 (7.7) 1.6 0.069
1 All patients were also treated with aspirin 100 to 325 mg per day.
2 Evaluation timepoints are after initiation of treatment. Therapy continued for up to 8 days (median duration of 2.6 days).

In a survey one year following treatment, with information available for 92% of enrolled patients, the combined incidence of death, myocardial infarction, or recurrent angina remained lower for Lovenox versus heparin (32.0% vs 35.7%).

Urgent revascularization procedures were performed less frequently in the Lovenox group as compared to the heparin group, 6.3% compared to 8.2% at 30 days (p = 0.047).

Treatment of Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

In a multicenter, double-blind, double-dummy, parallel group study, patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) who were to be hospitalized within 6 hours of onset and were eligible to receive fibrinolytic therapy were randomized in a 1:1 ratio to receive either Lovenox or unfractionated heparin.

Study medication was initiated between 15 minutes before and 30 minutes after the initiation of fibrinolytic therapy. Unfractionated heparin was administered beginning with an IV bolus of 60 U/kg (maximum 4000 U) and followed with an infusion of 12 U/kg per hour (initial maximum 1000 U per hour) that was adjusted to maintain an aPTT of 1.5 to 2 times the control value. The IV infusion was to be given for at least 48 hours. The enoxaparin dosing strategy was adjusted according to the patient's age and renal function. For patients younger than 75 years of age, enoxaparin was given as a single 30 mg intravenous bolus plus a 1 mg/kg SC dose followed by an SC injection of 1 mg/kg every 12 hours. For patients at least 75 years of age, the IV bolus was not given and the SC dose was reduced to 0.75 mg/kg every 12 hours. For patients with severe renal insufficiency (estimated creatinine clearance of less than 30 mL per minute), the dose was to be modified to 1 mg/kg every 24 hours. The SC injections of enoxaparin were given until hospital discharge or for a maximum of eight days (whichever came first). The mean treatment duration for enoxaparin was 6.6 days. The mean treatment duration of unfractionated heparin was 54 hours.

When percutaneous coronary intervention was performed during study medication period, patients received antithrombotic support with blinded study drug. For patients on enoxaparin, the PCI was to be performed on enoxaparin (no switch) using the regimen established in previous studies, i.e. no additional dosing, if the last SC administration was less than 8 hours before balloon inflation, IV bolus of 0.3 mg/kg enoxaparin if the last SC administration was more than 8 hours before balloon inflation.

All patients were treated with aspirin for a minimum of 30 days. Eighty percent of patients received a fibrin-specific agent (19% tenecteplase, 5% reteplase and 55% alteplase) and 20% received streptokinase.

Among 20,479 patients in the ITT population, the mean age was 60 years, and 76% were male. Racial distribution was: 87% Caucasian, 9.8% Asian, 0.2% Black, and 2.8% other. Medical history included previous MI (13%), hypertension (44%), diabetes (15%) and angiographic evidence of CAD (5%). Concomitant medication included aspirin (95%), beta-blockers (86%), ACE inhibitors (78%), statins (70%) and clopidogrel (27%). The MI at entry was anterior in 43%, non-anterior in 56%, and both in 1%.

The primary efficacy end point was the composite of death from any cause or myocardial re-infarction in the first 30 days after randomization. Total follow-up was one year.

The rate of the primary efficacy end point (death or myocardial re-infarction) was 9.9% in the enoxaparin group, and 12.0% in the unfractionated heparin group, a 17% reduction in the relative risk, (P=0.000003) [see Table 25].

Table 25 : Efficacy of Lovenox in the Treatment of Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Outcome at 48 hours Enoxaparin
(N=10,256)
n (%)
UFH
(N=10,223)
n (%)
Relative Risk (95% CI) P Value
Death or Myocardial Re-infarction 478 (4.7) 531 (5.2) 0.90 (0.80 to 1.01) 0.08
  Death 383 (3.7) 390 (3.8) 0.98 (0.85 to 1.12) 0.76
   Myocardial Re-infarction 102 (1.0) 156 (1.5) 0.65 (0.51 to 0.84) < 0.001
Urgent Revascularization 74 (0.7) 96 (0.9) 0.77 (0.57 to 1.04) 0.09
Death or Myocardial Re-infarction or Urgent Revascularization 548 (5.3) 622 (6.1) 0.88 (0.79 to 0.98) 0.02
Outcome at 8 Days
Death or Myocardial Re-infarction 740 (7.2) 954 (9.3) 0.77 (0.71 to 0.85) < 0.001
  Death 559 (5.5) 605 (5.9) 0.92 (0.82 to 1.03) 0.15
  Myocardial Re-infarction 204 (2.0) 379 (3.7) 0.54 (0.45 to 0.63) < 0.001
Urgent Revascularization 145 (1.4) 247 (2.4) 0.59 (0.48 to 0.72) < 0.001
Death or Myocardial Re-infarction or Urgent Revascularization 874 (8.5) 1181 (11.6) 0.74 (0.68 to 0.80) < 0.001
Outcome at 30 Days
Primary efficacy endpoint (Death or Myocardial Re-infarction) 1017 (9.9) 1223 (12.0) 0.83 (0.77 to 0.90) 0.000003
  Death 708 (6.9) 765 (7.5) 0.92 (0.84 to 1.02) 0.11
  Myocardial Re-infarction 352 (3.4) 508 (5.0) 0.69 (0.60 to 0.79) < 0.001
Urgent Revascularization 213 (2.1) 286 (2.8) 0.74 (0.62 to 0.88) < 0.001
Death or Myocardial Re-infarction or Urgent Revascularization 1199 (11.7) 1479 (14.5) 0.81 (0.75 to 0.87) < 0.001
Note: Urgent revascularization denotes episodes of recurrent myocardial ischemia (without infarction) leading to the clinical decision to perform coronary revascularization during the same hospitalization. CI denotes confidence intervals.

The beneficial effect of enoxaparin on the primary end point was consistent across key subgroups including age, gender, infarct location, history of diabetes, history of prior myocardial infarction, fibrinolytic agent administered, and time to treatment with study drug (see Figure 1); however, it is necessary to interpret such subgroup analyses with caution.

Figure 1: Relative Risks of and Absolute Event Rates for the Primary End Point at 30 Days in Various Subgroups *

Relative Risks of and Absolute Event Rates for the Primary End Point at 30 Days in Various Subgroups - Illustration

* The primary efficacy end point was the composite of death from any cause or myocardial re-infarction in the first 30 days. The overall treatment effect of enoxaparin as compared to the unfractionated heparin is shown at the bottom of the figure. For each subgroup, the circle is proportional to the number and represents the point estimate of the treatment effect and the horizontal lines represent the 95 percent confidence intervals. Fibrin-specific fibrinolytic agents included alteplase, tenecteplase and reteplase. Time to treatment indicates the time from the onset of symptoms to the administration of study drug (median, 3.2 hours).

The beneficial effect of enoxaparin on the primary end point observed during the first 30 days was maintained over a 12 month follow-up period (see Figure 2).

Figure 2 : Kaplan-Meier plot - death or myocardial re-infarction at 30 days - ITT population

Kaplan-Meier plot - death or myocardial re-infarction at 30 days - ITT population - Illustration

There is a trend in favor of enoxaparin during the first 48 hours, but most of the treatment difference is attributed to a step increase in the event rate in the UFH group at 48 hours (seen in Figure 2), an effect that is more striking when comparing the event rates just prior to and just subsequent to actual times of discontinuation. These results provide evidence that UFH was effective and that it would be better if used longer than 48 hours. There is a similar increase in endpoint event rate when enoxaparin was discontinued, suggesting that it too was discontinued too soon in this study.

The rates of major hemorrhages (defined as requiring 5 or more units of blood for transfusion, or 15% drop in hematocrit or clinically overt bleeding, including intracranial hemorrhage) at 30 days were 2.1% in the enoxaparin group and 1.4% in the unfractionated heparin group. The rates of intracranial hemorrhage at 30 days were 0.8% in the enoxaparin group 0.7% in the unfractionated heparin group. The 30-day rate of the composite endpoint of death, myocardial re-infarction or ICH (a measure of net clinical benefit) was significantly lower in the enoxaparin group (10.1%) as compared to the heparin group (12.2%).

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

If patients have had neuraxial anesthesia or spinal puncture, and particularly, if they are taking concomitant NSAIDs, platelet inhibitors, or other anticoagulants, they should be informed to watch for signs and symptoms of spinal or epidural hematoma, such as tingling, numbness (especially in the lower limbs) and muscular weakness. If any of these symptoms occur the patient should contact his or her physician immediately.

Additionally, the use of aspirin and other NSAIDs may enhance the risk of hemorrhage. Their use should be discontinued prior to enoxaparin therapy whenever possible; if co-administration is essential, the patient's clinical and laboratory status should be closely monitored [see DRUG INTERACTIONS].

Patients should also be informed:

 • of the instructions for injecting Lovenox if their therapy is to continue after discharge from the hospitals.
 • it may take them longer than usual to stop bleeding.
 • they may bruise and/or bleed more easily when they are treated with Lovenox.
 • they should report any unusual bleeding, bruising, or signs of thrombocytopenia (such as a rash of dark red spots under the skin) to their physician [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].
 • to tell their physicians and dentists they are taking Lovenox and/or any other product known to affect bleeding before any surgery is scheduled and before any new drug is taken [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].
 • to tell their physicians and dentists of all medications they are taking, including those obtained without a prescription, such as aspirin or other NSAIDs [see DRUG INTERACTIONS].

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

If patients have had neuraxial anesthesia or spinal puncture, and particularly, if they are taking concomitant NSAIDs, platelet inhibitors, or other anticoagulants, they should be informed to watch for signs and symptoms of spinal or epidural hematoma, such as tingling, numbness (especially in the lower limbs) and muscular weakness. If any of these symptoms occur the patient should contact his or her physician immediately.

Additionally, the use of aspirin and other NSAIDs may enhance the risk of hemorrhage. Their use should be discontinued prior to enoxaparin therapy whenever possible; if co-administration is essential, the patient's clinical and laboratory status should be closely monitored [see DRUG INTERACTIONS].

Patients should also be informed:

 • of the instructions for injecting Lovenox if their therapy is to continue after discharge from the hospitals.
 • it may take them longer than usual to stop bleeding.
 • they may bruise and/or bleed more easily when they are treated with Lovenox.
 • they should report any unusual bleeding, bruising, or signs of thrombocytopenia (such as a rash of dark red spots under the skin) to their physician [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].
 • to tell their physicians and dentists they are taking Lovenox and/or any other product known to affect bleeding before any surgery is scheduled and before any new drug is taken [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].
 • to tell their physicians and dentists of all medications they are taking, including those obtained without a prescription, such as aspirin or other NSAIDs [see DRUG INTERACTIONS].

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Lovenox
(enoxaparin sodium) Injection

WARNING

SPINAL/EPIDURAL HEMATOMAS

Epidural or spinal hematomas may occur in patients who are anticoagulated with low molecular weight heparins (LMWH) or heparinoids and are receiving neuraxial anesthesia or undergoing spinal puncture. These hematomas may result in long-term or permanent paralysis. Consider these risks when scheduling patients for spinal procedures. Factors that can increase the risk of developing epidural or spinal hematomas in these patients include:

 • Use of indwelling epidural catheters
 • Concomitant use of other drugs that affect hemostasis, such as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), platelet inhibitors, other anticoagulants.
 • A history of traumatic or repeated epidural or spinal punctures
 • A history of spinal deformity or spinal surgery

Monitor patients frequently for signs and symptoms of neurological impairment. If neurological compromise is noted, urgent treatment is necessary. Consider the benefits and risks before neuraxial intervention in patients anticoagulated or to be anticoagulated for thromboprophylaxis [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and DRUG INTERACTIONS].

DRUG DESCRIPTION

Lovenox is a sterile aqueous solution containing enoxaparin sodium, a low molecular weight heparin. The pH of the injection is 5.5 to 7.5.

Enoxaparin sodium is obtained by alkaline depolymerization of heparin benzyl ester derived from porcine intestinal mucosa. Its structure is characterized by a 2-O-sulfo-4-enepyranosuronic acid group at the non-reducing end and a 2-N,6-O-disulfo-D-glucosamine at the reducing end of the chain. About 20% (ranging between 15% and 25%) of the enoxaparin structure contains an 1,6 anhydro derivative on the reducing end of the polysaccharide chain. The drug substance is the sodium salt. The average molecular weight is about 4500 daltons. The molecular weight distribution is:

< 2000 daltons ≤ 20%
2000 to 8000 daltons ≥ 68%
> 8000 daltons ≤ 18%

STRUCTURAL FORMULA

Lovenox (enoxaparin sodium) Structural Formula Illustration

*X = Percent of polysaccharide chain containing 1,6 anhydro derivative on the reducing end.

Lovenox 100 mg/mL Concentration contains 10 mg enoxaparin sodium (approximate anti-Factor Xa activity of 1000 IU [with reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard]) per 0.1 mL Water for Injection.

Lovenox 150 mg/mL Concentration contains 15 mg enoxaparin sodium (approximate anti-Factor Xa activity of 1500 IU [with reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard]) per 0.1 mL Water for Injection.

The Lovenox prefilled syringes and graduated prefilled syringes are preservative-free and intended for use only as a single-dose injection. The multiple-dose vial contains 15 mg benzyl alcohol per 1 mL as a preservative [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and HOW SUPPLIED].

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Lovenox
(enoxaparin sodium) Injection

WARNING

SPINAL/EPIDURAL HEMATOMAS

Epidural or spinal hematomas may occur in patients who are anticoagulated with low molecular weight heparins (LMWH) or heparinoids and are receiving neuraxial anesthesia or undergoing spinal puncture. These hematomas may result in long-term or permanent paralysis. Consider these risks when scheduling patients for spinal procedures. Factors that can increase the risk of developing epidural or spinal hematomas in these patients include:

 • Use of indwelling epidural catheters
 • Concomitant use of other drugs that affect hemostasis, such as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), platelet inhibitors, other anticoagulants.
 • A history of traumatic or repeated epidural or spinal punctures
 • A history of spinal deformity or spinal surgery

Monitor patients frequently for signs and symptoms of neurological impairment. If neurological compromise is noted, urgent treatment is necessary. Consider the benefits and risks before neuraxial intervention in patients anticoagulated or to be anticoagulated for thromboprophylaxis [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and DRUG INTERACTIONS].

DRUG DESCRIPTION

Lovenox is a sterile aqueous solution containing enoxaparin sodium, a low molecular weight heparin. The pH of the injection is 5.5 to 7.5.

Enoxaparin sodium is obtained by alkaline depolymerization of heparin benzyl ester derived from porcine intestinal mucosa. Its structure is characterized by a 2-O-sulfo-4-enepyranosuronic acid group at the non-reducing end and a 2-N,6-O-disulfo-D-glucosamine at the reducing end of the chain. About 20% (ranging between 15% and 25%) of the enoxaparin structure contains an 1,6 anhydro derivative on the reducing end of the polysaccharide chain. The drug substance is the sodium salt. The average molecular weight is about 4500 daltons. The molecular weight distribution is:

< 2000 daltons ≤ 20%
2000 to 8000 daltons ≥ 68%
> 8000 daltons ≤ 18%

STRUCTURAL FORMULA

Lovenox (enoxaparin sodium) Structural Formula Illustration

*X = Percent of polysaccharide chain containing 1,6 anhydro derivative on the reducing end.

Lovenox 100 mg/mL Concentration contains 10 mg enoxaparin sodium (approximate anti-Factor Xa activity of 1000 IU [with reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard]) per 0.1 mL Water for Injection.

Lovenox 150 mg/mL Concentration contains 15 mg enoxaparin sodium (approximate anti-Factor Xa activity of 1500 IU [with reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard]) per 0.1 mL Water for Injection.

The Lovenox prefilled syringes and graduated prefilled syringes are preservative-free and intended for use only as a single-dose injection. The multiple-dose vial contains 15 mg benzyl alcohol per 1 mL as a preservative [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and HOW SUPPLIED].

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Lovenox
(enoxaparin sodium) Injection

WARNING

SPINAL/EPIDURAL HEMATOMAS

Epidural or spinal hematomas may occur in patients who are anticoagulated with low molecular weight heparins (LMWH) or heparinoids and are receiving neuraxial anesthesia or undergoing spinal puncture. These hematomas may result in long-term or permanent paralysis. Consider these risks when scheduling patients for spinal procedures. Factors that can increase the risk of developing epidural or spinal hematomas in these patients include:

 • Use of indwelling epidural catheters
 • Concomitant use of other drugs that affect hemostasis, such as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), platelet inhibitors, other anticoagulants.
 • A history of traumatic or repeated epidural or spinal punctures
 • A history of spinal deformity or spinal surgery

Monitor patients frequently for signs and symptoms of neurological impairment. If neurological compromise is noted, urgent treatment is necessary. Consider the benefits and risks before neuraxial intervention in patients anticoagulated or to be anticoagulated for thromboprophylaxis [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and DRUG INTERACTIONS].

DRUG DESCRIPTION

Lovenox is a sterile aqueous solution containing enoxaparin sodium, a low molecular weight heparin. The pH of the injection is 5.5 to 7.5.

Enoxaparin sodium is obtained by alkaline depolymerization of heparin benzyl ester derived from porcine intestinal mucosa. Its structure is characterized by a 2-O-sulfo-4-enepyranosuronic acid group at the non-reducing end and a 2-N,6-O-disulfo-D-glucosamine at the reducing end of the chain. About 20% (ranging between 15% and 25%) of the enoxaparin structure contains an 1,6 anhydro derivative on the reducing end of the polysaccharide chain. The drug substance is the sodium salt. The average molecular weight is about 4500 daltons. The molecular weight distribution is:

< 2000 daltons ≤ 20%
2000 to 8000 daltons ≥ 68%
> 8000 daltons ≤ 18%

STRUCTURAL FORMULA

Lovenox (enoxaparin sodium) Structural Formula Illustration

*X = Percent of polysaccharide chain containing 1,6 anhydro derivative on the reducing end.

Lovenox 100 mg/mL Concentration contains 10 mg enoxaparin sodium (approximate anti-Factor Xa activity of 1000 IU [with reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard]) per 0.1 mL Water for Injection.

Lovenox 150 mg/mL Concentration contains 15 mg enoxaparin sodium (approximate anti-Factor Xa activity of 1500 IU [with reference to the W.H.O. First International Low Molecular Weight Heparin Reference Standard]) per 0.1 mL Water for Injection.

The Lovenox prefilled syringes and graduated prefilled syringes are preservative-free and intended for use only as a single-dose injection. The multiple-dose vial contains 15 mg benzyl alcohol per 1 mL as a preservative [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and HOW SUPPLIED].

Last reviewed on RxList: 5/31/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Lovenox Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Lovenox

Generic Name: enoxaparin (Pronunciation: ee nox AP a rin)

What is enoxaparin (Lovenox)?

Enoxaparin is an anticoagulant (blood thinner) that prevents the formation of blood clots.

Enoxaparin is used to treat or prevent a type of blood clot called deep vein thrombosis (DVT), which can lead to blood clots in the lungs (pulmonary embolism). A DVT can occur after certain types of surgery, or in people who are bed-ridden due to a prolonged illness.

Enoxaparin is also used to prevent blood vessel complications in people with certain types of angina (chest pain) or heart attack.

Enoxaparin may also be used for other purposes not listed in this medication guide.

What are the possible side effects of enoxaparin (Lovenox)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; itching or burning skin; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using enoxaparin and call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • unusual bleeding (nose, mouth, vagina, or rectum), bleeding from wounds or needle injections, any bleeding that will not stop;
 • easy bruising, purple or red pinpoint spots under your skin;
 • pale skin, feeling light-headed or short of breath, rapid heart rate, trouble concentrating;
 • black or bloody stools, coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds;
 • numbness, tingling, or muscle weakness (especially in your legs and feet);
 • loss of movement in any part of your body;
 • sudden weakness, severe headache, confusion, or problems with speech, vision, or balance; or
 • trouble breathing.

Less serious side effects may include:

 • nausea, diarrhea;
 • fever;
 • swelling in your hands or feet; or
 • mild pain, irritation, redness, or swelling where the medicine was injected.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Lovenox (enoxaparin sodium injection) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about enoxaparin (Lovenox)?

You should not use this medication if you are allergic to enoxaparin, heparin, benzyl alcohol, or pork products, or if you have active bleeding, or a low level of platelets in your blood after testing positive for a certain antibody while using enoxaparin.

Enoxaparin may cause you to bleed more easily, especially if you have: a bleeding disorder, hemorrhagic stroke, an infection in the lining of your heart, stomach or intestinal bleeding or ulcer, or if you have had recent brain, spine, or eye surgery.

Many other drugs (including some over-the-counter medicines) can increase your risk of bleeding or life-threatening blood clots, and it is very important to tell your doctor about all medicines you have recently used.

Blood clots around the brain or spinal cord may occur if you use enoxaparin with other drugs that can affect blood clotting, including aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as Advil or Motrin, and any other medications to treat or prevent blood clots.

Tell your caregivers at once if you have signs of bleeding such as black or bloody stools, coughing up blood, confusion, feeling like you might pass out, or any bleeding that will not stop.

Side Effects Centers

Lovenox Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before using enoxaparin (Lovenox)?

You should not use this medication if you are allergic to enoxaparin, heparin, benzyl alcohol, or pork products, or if you have:

 • active or uncontrolled bleeding; or
 • a low level of platelets in your blood after testing positive for a certain antibody while using enoxaparin.

Enoxaparin may cause you to bleed more easily, especially if you have:

 • a bleeding disorder that is inherited or caused by disease;
 • hemorrhagic stroke;
 • an infection of the lining of your heart (also called bacterial endocarditis);
 • stomach or intestinal bleeding or ulcer; or
 • recent brain, spine, or eye surgery.
 • a genetic spinal defect;
 • a history of spinal surgery or repeated spinal taps; or
 • if you are using other medications to treat or prevent blood clots.

If you have any of these other conditions, you may need an enoxaparin dose adjustment or special tests:

 • kidney or liver disease;
 • uncontrolled high blood pressure;
 • eye problems caused by diabetes;
 • recent stomach ulcer; or
 • if you have ever had low blood platelets after receiving heparin.

FDA pregnancy category B. Enoxaparin is not expected to harm an unborn baby. However, some forms of this medication contain a preservative that may be harmful to a newborn. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. If you use this medication during pregnancy, make sure your doctor knows if you have a mechanical heart valve.

It is not known whether enoxaparin passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not receive this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby.

How should I use enoxaparin (Lovenox)?

Enoxaparin is injected under the skin or into a vein through an IV. You may be shown how to use injections at home. Do not self-inject this medicine if you do not fully understand how to give the injection and properly dispose of used needles, IV tubing, and other items used to inject the medicine.

You should be sitting or lying down during the injection. Do not inject enoxaparin into a muscle.

Use a different place on your stomach each time you give an injection under the skin. Your care provider will show you the best places on your body to inject the medication. Do not inject into the same place two times in a row.

Prepare your dose in a syringe only when you are ready to give yourself an injection. Do not mix enoxaparin with other medications in the same IV. Do not use the medication if it has changed colors or has particles in it. Call your doctor for a new prescription.

Use a disposable needle only once. Throw away used needles in a puncture-proof container (ask your pharmacist where you can get one and how to dispose of it). Keep this container out of the reach of children and pets.

Enoxaparin is usually given every day until your bleeding condition improves. Follow your doctor's instructions.

To be sure this medication is not causing harmful effects, your blood and your stool (bowel movement) may need to be tested often. Your nerve and muscle function may also need to be tested. Visit your doctor regularly.

Tell any doctor who treats you that you are using enoxaparin. If you need surgery or dental work, tell the surgeon or dentist ahead of time that you are using this medication.

Store enoxaparin vials (bottles) at room temperature away from moisture and heat. Once you have used a vial for the first time, the medicine will keep at room temperature for up to 28 days. Throw away the vial after 28 days have passed since you first used the vial, even if there is still medicine left in it.

Side Effects Centers

Lovenox Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Lovenox)?

Use the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not use extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose (Lovenox)?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose may cause excessive bleeding.

What should I avoid while using enoxaparin (Lovenox)?

Avoid activities that may increase your risk of bleeding or injury. Use extra care to prevent bleeding while shaving or brushing your teeth.

What other drugs will affect enoxaparin (Lovenox)?

Many other drugs (including some over-the-counter medicines) can increase your risk of bleeding, and it is very important to tell your doctor about all medicines you have recently used. Bleeding or blood clots around the brain or spinal cord may occur if you use enoxaparin with other drugs that can affect blood clotting, such as:

 • dextran (Gentran, Hyskon);
 • heparin, warfarin (Coumadin);
 • abciximab (ReoPro), eptifibatide (Integrelin), tirofiban (Aggrastat);
 • cilostazol (Pletal), clopidogrel (Plavix), dipyridamole (Persantine, Aggrenox), prasugrel (Effient), ticlopidine (Ticlid);
 • dalteparin (Fragmin), fondaparinux (Arixtra), tinzaparin (Innohep);
 • argatroban (Acova), bivalirudin (Angiomax), lepirudin (Refludan);
 • alteplase (Activase), tenecteplase (TNKase), urokinase (Abbokinase);
 • an NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug) such as ibuprofen (Motrin, Advil), diclofenac (Cataflam, Voltaren), etodolac (Lodine), indomethacin (Indocin), ketoprofen (Orudis), ketorolac (Toradol), meloxicam (Mobic), nabumetone (Relafen), naproxen (Aleve, Naprosyn), piroxicam (Feldene), and others; or
 • salicylates such as aspirin, Backache Relief Extra Strength, Novasal, Nuprin Backache Caplet, Doan's Pills Extra Strength, Pepto-Bismol, Tricosal, and others.

This list is not complete and other drugs may interact with enoxaparin. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your doctor or pharmacist can provide more information about enoxaparin.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 10.02. Revision date: 12/15/2010.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com