گرانایزترون
گرانایزترون

نام ژنریک

Granisetron

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 1mg


Injection, solution: 1 mg/ml, 1ml, 1 mg/ml, 3ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


جلوگيري از تهوع و استفراغ ايجاد شده بوسيله داروهاي کموتراپي.


بزرگسالان و کودکان 2 ساله و بزرگتر: mcg/kg 10 وريدي رقيق نشده در مدت 30 ثانيه يا رقيق شده در مدت 5 دقيقه انفوزيون شود. انفوزيون را در مدت 30 دقيقه قبل از کموتراپي شروع کنيد يا براي بزرگسالان 1 ميلي گرم خوراکي دوبار در روز مصرف شود. دوز اول يک ساعت قبل از شيمي درماني و دوز دوم 12 ساعت پس از دوز اول مصرف شود. يا 2 ميلي گرم خوراکي يک بار در روز يک ساعت قبل از کموتراپي يا در مدت يک ساعت از رادياسيون مصرف شود.


تهوع و استفراغ بعد از جراحي:


بزرگسالان: 1 ميلي گرم وريدي رقيق نشده در مدت 30 ثانيه. براي پيش گيري، قبل از القا بيهوشي يا بلافاصله قبل از بازگشت از بيهوشي.


مكانيسم اثر


اثر ضد تهوع: دارو احتمالاً به رسپتورهاي محيطي 5-HT3 واقع در ترمينالهاي عصب واگ و رسپتورهاي مرکزي واقع در CTZ از منطقه postrema اتصال پيدا کرده و تحريکات ايجاد شده توسط محرکهاي تهوع زا و استفراغ ناشي از آنها بلاک مي‌کند.


فارماکوکينتيک


جذب: اندازه گيري نشده است.


پخش: به صورت آزادانه بين پلاسما و گلوبولهاي قرمز پخش مي‌شود. ميزان اتصال پروتئيني آن حدود 56% مي‌باشد.


متابوليسم: بوسيله کبد و احتمالاً آنزيم CYP3A متابوليزه مي‌شود.


دفع: حدود 12% دارو در مدت 48 ساعت به صورت تغيير نيافته از ادرار حذف مي‌شود. باقيمانده به صورت متابوليت، 48% در ادرار و 38% در مدفوع، ترشح مي‌شود.

موارد منع مصرف

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


ممکن است سطح AST، ALT را افزايش دهد. ممکن است سطح هموگلوبين و هماتوکريت را کاهش دهد. مي‌تواند سطح مايعات و الکتروليتها را در استفاده طولاني مدت تغيير دهد. همچنين مي‌تواند تعداد گلوبولهاي سفيد، و پلاکت را کاهش دهد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: اضطراب، خستگي، تحريک CNS، گيجي، تب، سردرد، بي خوابي، درد، خواب آلودگي.


قلبي - عروقي: براديکاردي، هايپوتانسيون، هيپرتانسيون.


دستگاه گوارش: درد شکمي، يبوست، کاهش اشتها، اسهال، سوء هاضمه، نفخ، تهوع، استفراغ، اختلال طعم.


ادراري - تناسلي: اوليگوري، عفونت مجراي ادراري.


خون: آنمي، لکوسيتوز، لکوپني، ترومبوسيتوپني.


تنفسي: سرفه، افزايش خلط.


کبد: زردي کلستاتيک.


پوست: راش، آلوپسي، درماتيت.


ساير عوارض: عفونت، واکنشهاي افزايش حساسيت (آنافيلاکسي، ديس پنه، هايپوتنشن، کهير).


مسموميت و درمان


درمان: آنتي دوت خاص اين دارو موجود نمي‌باشد. درمان به صورت علامتي انجام مي‌شود.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: اضطراب، خستگي، تحريک CNS، گيجي، تب، سردرد، بي خوابي، درد، خواب آلودگي.


قلبي - عروقي: براديکاردي، هايپوتانسيون، هيپرتانسيون.


دستگاه گوارش: درد شکمي، يبوست، کاهش اشتها، اسهال، سوء هاضمه، نفخ، تهوع، استفراغ، اختلال طعم.


ادراري - تناسلي: اوليگوري، عفونت مجراي ادراري.


خون: آنمي، لکوسيتوز، لکوپني، ترومبوسيتوپني.


تنفسي: سرفه، افزايش خلط.


کبد: زردي کلستاتيک.


پوست: راش، آلوپسي، درماتيت.


ساير عوارض: عفونت، واکنشهاي افزايش حساسيت (آنافيلاکسي، ديس پنه، هايپوتنشن، کهير).


مسموميت و درمان


درمان: آنتي دوت خاص اين دارو موجود نمي‌باشد. درمان به صورت علامتي انجام مي‌شود.

فارماكوكینتیك

تداخل دارويي


گزارش نشده است.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست انتخابي رسپتور 5-HT3.


طبقه‌بندي درماني: ضد تهوع، ضد استفراغ.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


نام‌هاي تجاري: Kytril


ملاحظات اختصاصي


با داروهاي ديگر مخلوط نشود. در مورد سازگاري آن اطلاعات دقيقي در دست نيست.


داروي رقيق شده تا 24 ساعت در دماي اتاق پايدار است.


در نارسايي کليوي يا کبدي، تنظيم دوزاژ خاصي پيشنهاد نشده است.


مصرف درکودکان:


بي خطري و کارايي دارو به صورت خوراکي در کودکان اثبات نشده است.


بي خطري و کارايي دارو در کودکان 2 سال و کوچکتر جهت کنترل تهوع و استفراغ کموتراپي اثبات نشده است.


بي خطري و کارايي دارو در کودکان جهت پيشگيري يا درمان تهوع و استفراغ پس از جراحي اثبات نشده است.

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com