لیست تولید کنندگان دارو
نام شرکت تولید کننده 90 مورد
آفا شيمي اطلاعات شرکت
آوه سينا اطلاعات شرکت
ابوريحان اطلاعات شرکت
اسوه اطلاعات شرکت
امين اطلاعات شرکت
انستيتو پاستور- كارخانه اطلاعات شرکت
ايران دارو اطلاعات شرکت
ايران داروك اطلاعات شرکت
ايران ناژو اطلاعات شرکت
ايران هورمون اطلاعات شرکت
باختر بيوشيمي اطلاعات شرکت
باریج اسانس اطلاعات شرکت
بهسا اطلاعات شرکت
بهوزان اطلاعات شرکت
پارت كيميا گرگان اطلاعات شرکت
پارس دارو اطلاعات شرکت
پارس روس اطلاعات شرکت
پاک دارو اطلاعات شرکت
پورسينا اطلاعات شرکت
پويش دارو اطلاعات شرکت
تسنيم اطلاعات شرکت
تهران دارو اطلاعات شرکت
تهران شيمي اطلاعات شرکت
توسعه آلفا اطلاعات شرکت
توليد دارو اطلاعات شرکت
ثامن اطلاعات شرکت
جابربن حيان اطلاعات شرکت
جالينوس اطلاعات شرکت
چکاد دارو اطلاعات شرکت
حكيم اطلاعات شرکت
حكيم مومن تبريزي اطلاعات شرکت
خرمان اطلاعات شرکت
خوارزمي اطلاعات شرکت
دارو پخش - كارخانه اطلاعات شرکت
دارو درمان پارس اطلاعات شرکت
داروسازان ماد اطلاعات شرکت
دانا اطلاعات شرکت
درسا دارو اطلاعات شرکت
دنياي بهداشت اطلاعات شرکت
دينه ايران(مجتمع صنايع) اطلاعات شرکت
رازك اطلاعات شرکت
راموفارمين اطلاعات شرکت
رها اطلاعات شرکت
روز دارو اطلاعات شرکت
زهراوي اطلاعات شرکت
ساپونين ايران اطلاعات شرکت
سامي ساز اطلاعات شرکت
سبحان دارو اطلاعات شرکت
سپيداج-توليدكننده اطلاعات شرکت
سجاد داروي شرق اطلاعات شرکت
سها (سايت چهار باغ) اطلاعات شرکت
سها (سايت وردآورد) اطلاعات شرکت
سينا دارو اطلاعات شرکت
سينا ژن اطلاعات شرکت
شركتهاي و اشخاص متفرقه اطلاعات شرکت
شفا اطلاعات شرکت
شهر دارو اطلاعات شرکت
شهيد قاضي اطلاعات شرکت
شيمي درماني سبحان اطلاعات شرکت
صنايع فراورده هاي ياسوج اطلاعات شرکت
عبيدي اطلاعات شرکت
عماد درمان پارس اطلاعات شرکت
فاخر اطلاعات شرکت
فارابي اطلاعات شرکت
فارماشيمي اطلاعات شرکت
فرآورده هاي تزريقي داروئي ايران اطلاعات شرکت
فرآورده هاي داروئي نوترکيب اطلاعات شرکت
فرايند نيك ايران اطلاعات شرکت
كوثر اطلاعات شرکت
كيش مديفارم اطلاعات شرکت
كيميافام اطلاعات شرکت
كيمياگر توس اطلاعات شرکت
كيهان دارو اطلاعات شرکت
گل چاي اطلاعات شرکت
گل دارو اطلاعات شرکت
گياه اسانس اطلاعات شرکت
گيلارانكو اطلاعات شرکت
لقمان اطلاعات شرکت
مداوا اطلاعات شرکت
مرهم دارو اطلاعات شرکت
مهبان دارو اطلاعات شرکت
مهر دارو اطلاعات شرکت
مينا اطلاعات شرکت
مينو اطلاعات شرکت
نياك اطلاعات شرکت
والدفارم/حيکما/الاي فارم اطلاعات شرکت
ويستا تجارت پارس اطلاعات شرکت
ياس دارو اطلاعات شرکت
کاسپين تامين اطلاعات شرکت
کيميدارو اطلاعات شرکت

به دنبال ارتباط با دارونما هستید؟از طریق پنل موجود میتوانید در هر لحظه با دارونما در ارتباط باشید

منتظر تماس شماییم..

شماره تلگرام ارتباط مستقیم با
دارونـــما

جهت ارتباط مستقیم با دارونما می توانید در تلگرام با شماره
09025121640 و یا با تلگرام آی دی @DarunamaAgent در ارتباط باشید

ارسال پیام مستقیم به تلگرام دارونما

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com