لیست تولید کنندگان دارو
نام شرکت توزیع کننده 38 مورد
. . . اطلاعات شرکت
آدورا طب اطلاعات شرکت
اليت دارو اطلاعات شرکت
ايران دراگ اطلاعات شرکت
بهپخش دارو اطلاعات شرکت
بهدارو درمان اطلاعات شرکت
بهرسان دارو اطلاعات شرکت
بهستان پخش اطلاعات شرکت
پخش البرز اطلاعات شرکت
پخش اکسير اطلاعات شرکت
پخش پگاه اطلاعات شرکت
پخش رازي اطلاعات شرکت
پخش فردوس اطلاعات شرکت
پخش قاسم ايران اطلاعات شرکت
پخش ليوار اطلاعات شرکت
پخش ممتاز اطلاعات شرکت
پخش هجرت اطلاعات شرکت
پورا پخش اطلاعات شرکت
پويش فارمد گستر اطلاعات شرکت
تعاوني انجمن داروسازان ايران اطلاعات شرکت
توزيع دارو پخش اطلاعات شرکت
جهان فارمد اطلاعات شرکت
حذفي اطلاعات شرکت
دارو بهداشت شفا آراد اطلاعات شرکت
دارو گستر ميهن اطلاعات شرکت
دارو گستر ياسين اطلاعات شرکت
داروسازان التيام اطلاعات شرکت
داروگستر رازي اطلاعات شرکت
داروگستر نخبگان اطلاعات شرکت
سهامي دارويي كشور - پخش اطلاعات شرکت
طب نوين اطلاعات شرکت
فراگير پخش دماوند اطلاعات شرکت
فوريتهاي داروئي پخش رازي اطلاعات شرکت
فوريتهاي دارويي پيك دارو اطلاعات شرکت
محيا دارو اطلاعات شرکت
مشا ء طب اطلاعات شرکت
مكتاف اطلاعات شرکت
نگين کيميا طه اطلاعات شرکت

دنبال محصول دارویی - بهداشتی خاصی هستید؟اگر نیاز به یافتن محصولی خاص در داروخانه های شهر دارید از دارونما کمک بگیرید.

در صورت امکان داروخانه ای که محصول شما را داشته باشد را معرفی میکنیم...

نیاز خود را در تلگرام دارونما ثبت نمایید...

شماره تلگرام ارتباط مستقیم با
دارونـــما

جهت ارتباط مستقیم با دارونما می توانید در تلگرام با شماره
09025121640 و یا با تلگرام آی دی @DarunamaAgent در ارتباط باشید

ارسال پیام مستقیم به تلگرام دارونما

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com