Shadow Shadow
Donate Darunama
تاریخ : 1395/10/08 بازدید : 148 چاپ
وزارت بهداشت هنوز هم درباره تاثیرگذاری پارازیت‌ها مطمئن نیست
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درباره تاثیرگذاری امواج ماهواره‌ای و پارازیت‌ها بر سلامت اظهار کرد: از آنجاکه اخلاق تحقیق حکم می‌کند فردی به عمد در مواجهه با یک عامل محیطی قرار داده نشود، معمولا روند انجام این تحقیقات کمی کند است.
 

وزارت بهداشت هنوز هم درباره تاثیرگذاری پارازیت‌ها مطمئن نیست

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درباره تاثیرگذاری امواج ماهواره‌ای و پارازیت‌ها بر سلامت اظهار کرد: از آنجاکه اخلاق تحقیق حکم می‌کند فردی به عمد در مواجهه با یک عامل محیطی قرار داده نشود، معمولا روند انجام این تحقیقات کمی کند است. به گزارش ايسنا، مهندس محسن فرهادی درباره مباحث مطرح در زمینه تاثیرگذاری پارازیتها و امواج ماهوارهای بر سلامت اظهار کرد: قطعا روی تاثیر این امواج بر انسان تحقیق انجام شدهاست، ولی زمانی که میخواهید نتیجهای را روی سلامت انسان بررسی کنید، باید او را در یک زمان طولانی، تحت تاثیر پرتو با دوزهای مختلف قرار دهید. از آنجاکه اخلاق تحقیق حکم میکند فردی به عمد در مواجهه با یک عامل محیطی قرار داده نشود، معمولا روند انجام این تحقیقات کمی کند است. در عین حال باید موردی را داشته باشید که تحت پرتو قرار بگیرد و بعد سلامت او را نسبت به افراد سالمتر، بسنجید.

وی ادامه داد: سیاست وزارت بهداشتو مرکز سلامت محیط و کار، انجام بحثهای پیشگیرانه و حفاظتی درباره تمام پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان است؛ درست است که ما مطمئن نیستیم این پرتوها روی سلامت تاثیر گذار است یا خیر، ولی سیاستگذاری ما باید در همه زمینهها طوری باشد که تا حد امکان میزان زمان مواجهه با پرتوها را کاهش دهیم. در جلسات هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و دستگاههای مرتبط، توصیه ما استفاده از دستگاههای ایمن است تا جایی که خطرات کمتری برای مردم داشته باشد. در تمام اعلامات از سوی وزارت بهداشت به این وزارتخانه نیز این موضوع توصیه میشود.

فرهادی تصریح کرد: برای کنترل این پرتوها، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه نیاز است و با یک اعلان خاص نمیشود به این بحث وارد شد. سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز باید جانمایی این دستگاهها را طوری انجام دهد که فاصله آنها از مراکز مهم مانند بیمارستانها، مدارس و ... حفظ شود. در مورد این جانمایی از وزارت بهداشت استعلام دریافت و توصیههای لازم ارائه میشود. تیمهای کارشناسی بهداشت محیط نیز درباره سنجش امواج مختلف یونیزان و غیر یونیزان به صورت روزمره اقدام میکنند.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون گزارش خاصی در خصوص آسیب ناشی از این پرتوها نداشتیم، اظهار کرد: در شهرهای بزرگ وقتی استفاده از دستگاههای مختلف حجم بیشتری دارد، انتظار داریم پرتوها بیشتر در آنجا وجود داشته باشند. مواردی که مربوط به پرتوها به خصوص غیریونیزان میشود، هنوز در مجامع علمی مورد بحث است. گروهی معتقدند که آنها مضرهستند و گروهی خیر. بحث آسیب رسان بودن پرتوهای یونیزان و غیریونیزان که پارازیتها نیز شامل آن میشوند و نیاز به سنجش پارامترهای زیادی دارد. برای مثال در مورد گوشیهای موبایل که احتمال خطر آن نیز وجود دارد و ممکن است بسیار ضعیف نیز باشد، توصیه ما این است که زمانی که به آن نیاز داریم استفاده شود.

فرهادی با بیان اینکه اجتناب از پارازیت و امواج ماهوارهای در دنیای فعلی سخت است، افزود: زمان هرچه بیشتر بگذرد، تحقیقات اطمینان یک نظریه را قویتر میکنند. حتی رادیو و تلویزیون هم آنتن گیرنده و فرستنده دارند، ممکن است ضررهای آن اثبات شود یا اینکه شواهدی بر خلاف آنچه گفته میشود، به دست آید. به هر ترتیب، شرط عقل حکم می کند تا جایی که ممکن است مواجهه با پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان مانند مایکروویو، دکلهای برق فشار قوی و ... کاهش یابد.

وی همچنین بیان کرد: در فضای رسانهای تا جایی که ممکن است باید از ایجاد نگرانیهای بی مورد پرهیز کنیم. استفاده از پرتوهای یونویزان و غیر یونیزان نیاز فعلی انسانها است و نمیتوان آنها را حذف کرد. ولی در عین حال رعایت نکات ایمنی، لازم است. برای مثال در مواردی مانند دکلهای برق فشار قوی، کودکان نباید هرگز اطراف یا پایین آن بازی کنند. این دکل در شرایط عادی هیچ مشکلی را ایجاد نمیکند ولی در صورت نزدیک شدن و مواجهه طولانی خطرات زیادی دارد.

همشهری

نظر بینندگان
  نظر شما

نام و نام خانوادگی *

پست الکترونیک

متن نظر *

تـبـلیـغــــات