Shadow Shadow
Donate Darunama
تاریخ : 1395/10/23 بازدید : 202 چاپ
تسلط بر دو زبان از بروز زوال عقل پیشگیری می‌کند
به گفته محققان دانستن دو یا چند زبان، در مقایسه با کسانی که چنین دانشی ندارند، موجب حفظ بیشتر قدرت مغز با افزایش سن می‌شود.
 

تسلط بر دو زبان از بروز زوال عقل پیشگیری می‌کند

به گفته محققان دانستن دو یا چند زبان، در مقایسه با کسانی که چنین دانشی ندارند، موجب حفظ بیشتر قدرت مغز با افزایش سن می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از محققان بیان کردهاند که دانستن دو زبان در طی سالها، باعث میشود مغز کارهایی را که نیاز به تمرکز بر روی بخشی از اطلاعات دارد، بدون این که به وسیله سایر اطلاعات سردرگم شود، انجام دهد.

دکتر آنا اینس آنسالدو از دانشگاه مونترال میگوید: این امر موجب میشود مغز کارآمدتر شود. کسانی که دو زبان میدانند، پس از سالها مدیریت عمل روزانه بین دو زبان، در انتخاب اطلاعات مناسب و نادیده گرفتن اطلاعاتی که میتواند آنها را از کار اصلی منحرف کند، ماهر میشوند.

برای رسیدن به این نتیجه، تیم آنسالدو از دو گروه از سالمندان (یک گروه تنها یک زبان و گروه دیگر دو زبان میدانستند) خواستند که کاری را انجام دهند که با تمرکز بر اطلاعات بصری درگیر بود در حالی که باید اطلاعات مکانی را نادیده میگرفتند.

محققان شبکههای بین نواحی مختلف مغز را در حالی که آنها مشغول انجام کار بودند، مقایسه کردند و دریافتند کسانی که تنها یک زبان میدانستند، یک مدار بزرگتر با اتصالات متعدد را به کار میگرفتند، در حالی که افرادی که دو زبان میدانستند، یک مدار کوچکتر را که برای اطلاعات مورد نیاز مناسبتر بود به خدمت میگرفتند.

به طور خلاصه، افراد دو زبانه اتصال بالاتری بین مناطق پردازش بصری واقع در پشت مغز را نشان دادند. این دادهها نشان میدهد که مغز افراد دوزبانه کارآمدتر است، چرا که آنها مناطق کمتر ولی تخصصیتر مغز را به کار میگیرند.

همشهری

نظر بینندگان
  نظر شما

نام و نام خانوادگی *

پست الکترونیک

متن نظر *

تـبـلیـغــــات